Sivas Hıfzıssıhha Kurulu Sokağa Çıkma Yasağı Kararı

  Bu haber 22 MAYIS 2020, Cuma 01:04:19 eklenmiştir.
Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince, Vali Salih AYHAN Başkanlığında ve 20.05.2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.

 

Ülke genelinde başlangıçta 30 Büyükşehir Belediyesi bulunan il Valiliği ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sayesinde, PANDEMİ’nin kontrol altına alınmasında önemli bir başarı elde edilmiştir. Bu başarının devamını sağlamak ve sürdürülebilir bir mücadele anlayışıyla, salgını sonlandırarak, toplumsal ve ekonomik hayatın normalleşmesini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla;Ramazan Bayramı (Arife günü dahil) süresince Bilim Kurulu’nun önerisi, Sağlık Bakanlığının arzı ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 23-26.05.2020 tarihleri arasında “Ülke Genelinde Sokağa Çıkma Yasağı” uygulanmasına karar verilerek, İçişleri Bakanlığının, 19.05.2020 tarih ve E. 8184 sayılı genelgesiyle Valiliklerimize duyurulmuştur. Bu kapsamda ilgi genelgenin ilimizde de hızla uygulamaya konulmasını sağlamak amacıyla, aşağıdaki genel ve düzenleyici kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

1.      İçişleri Bakanlığının, 19.05.2020 tarih ve E. 8184 sayılı genelgelerine istinaden ilimizde de uygulamak üzere,23-26.05.2020 tarihleri arasında “Sokağa Çıkma Yasağı” uygulanmasına karar verilmiştir.

 

2.      Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a.      Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

                                                     i.     Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

                                                   ii.     Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla(engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

                                                 iii.     24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

                                                 iv.     Bu amaçla Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında fırıncı/pideci meslek kuruluşu, Belediye, Emniyet ve Jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, ilgili mahallemuhtarının görüşü de alınmak suretiyle, il merkezi ekmek dağıtım planı hazırlanacak ve bu planda hangi iş yerinin hangi mahalle, cadde, sokaktan sorumlu olacağı belirlenecektir. Komisyon bu konuda çalışma yaparken, geçmiş bayramlarda geleneksel hale gelen ekmek dağıtım yöntemini de dikkate alacaktır. Bu şekilde yapılacak planlama dışında, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

b.      23-26.05.2020tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sürecinde,ekmeküretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadeceekmeksatanbayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır(Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.).

c.       23-26.05.2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sürecinde, tatlısatışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

d.      Ramazan Bayramı münasebetiyle,23-26.05.2020 tarihlerinde uygulanacak, sokağa çıkma yasağı sürecinde, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

e.       İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

f.        Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

g.      Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyonmerkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

h.      İl merkezindeEk-1 listede isim ve adresleri bulunanakaryakıt istasyonları, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tarihler esas alınarak, nöbet listesi oluşturulmuştur. Akaryakıt istasyonları nöbet günlerinde 24 saat süresince faaliyet gösterecek, diğerleri ise kapalı olacaktır. Yine il merkez bölge trafik denetleme görev alanı içerisinde bulunan devlet karayollarındaki akaryakıt istasyonlarının nöbet durumları da, Ek-2 listede hazırlanmıştır. Bunlar da aynı şekilde, 24 saatlik nöbet çizelgesine göre faaliyet gösterecek ve izin verilen günler dışında, “Sokağa Çıkma Yasağı” nın sonlanacağı 27.05.2020 günü saat 00.01’e kadar, çizelgeye uygun şekilde faaliyet gösterecektir(Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonlarındaki lastik tamircileri ile istasyon marketleri de açık olacaktır.),

i.        Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

j.        İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

k.      Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve bakım merkezleri,

l.        Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

m.    İl merkezinde makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi,temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ile kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere,hijyen malzemeleri ve bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler(İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmiştir.),

n.      Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ile lojistiğini yapan firmalar,

o.      Oteller ve konaklama yerleri,

p.      Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

q.      Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

r.       İlimiz merkezinde faaliyet gösteren gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalarında çalışan her düzeyden elemanlar, sorumlu ve yönetici olanlar ile Sarı Basın Kartı sahipleri,

s.       Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

t.        Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

u.      Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler(Bu maddede sayılan iş ve işlemlerin takibi ve belgelerin düzenlenmesinden İl Tarım Müdürlüğü sorumludur),

v.       23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

 

3.      İstisna Kapsamında Olan Kişiler

a.      Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b.      Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

c.       Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

d.      Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e.       Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f.        Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g.      Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

h.      Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

i.        Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

j.        Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

k.      Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

l.        Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler(Bu maddede sayılan iş ve işlemlerin takibi ve belgelerin düzenlenmesinden İl Tarım Müdürlüğü sorumludur),

m.    30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

n.      İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla, evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

o.      Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoran, tatlı satış yerleri ve çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

p.      Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

q.      Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

r.       İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

s.       Veteriner hekimler,

t.        Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

u.      İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

v.       Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

w.     Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

x.      24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

y.       Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

z.       Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

4.      24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere, aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçilerinin  (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.) sokağa çıkmalarına müsaade edilmiştir.

5.      Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.

6.      Güvenlik (askeri şahıslar ve kolluk görevlileri) ile sağlık sektöründe yer alan tüm çalışanlar (doktor, hasta bakıcı, hemşire, laborant, ambulans şoförü, hizmetli, işçi, özel güvenlik, büro personeli vs ile yönetici konumunda olanlar dahil) sadece kimlik belgelerini ibraz etmek kaydıyla, Sokağa Çıkma Yasağından muaf tutulmuştur.

7.      Sağlık ve güvenlikçalışanları başta olmak üzere, kamu düzeninin tesisi ve devamı amacıyla görevlendirilen kamu çalışanlarının şehir içi toplu ulaşımlarını teminen, Belediye tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

8.      Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26.05.2020 tarihleri arasındagazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).

9.      Bu kararda sayılan atölye, fabrika, imalathane gibi işyerleri dışında kalan diğerişletmelerin gerek duydukları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, iş yeri yöneticileri, çalışan ve tedarikçileri ile pazarlama elemanlarının “Valilik Açık Masa”  ile Terminal/Otogarda bulunan “Seyahat İzin Kurulu”ndan “Seyahat İzin Belgesi” almaları kaydıyla, faaliyetlerine, imalat ve transferlerine izin verilmiştir.

10.  Yine tarımsektöründeki arazi/hayvan sahiplerinin Tarım Müdürlüğünden “İzin Belgesi” almaları kaydıyla faaliyet yerlerine gitmelerine izin verilmiştir.

11.  Ankara-Sivas arasında yürütülmekte olan YüksekHızlıTren Şantiyesine ilişkin imalat, montaj, inşaat, denetim, mühendislik ve idari işler ile münhasıran YHT demiryoluna taalluk eden diğer tüm işlerin yürütülmesinde yer alanlar, buna ilişkin şantiye şefliğince düzenlenen onaylı belge ile kimlik bilgilerini kontrollerde göstermek kaydıyla Sokağa Çıkma Yasağından muaf tutulmuştur.

12.  SüperLİG’de mücadele eden Sivasspor’un teknik heyetinden, sporcusuna, masöründen, malzemecisine, özel güvenliğinden diğer tüm yardımcı ve desek hizmetlerinde görev alanların kulüp veya federasyon tarafından düzenlenmiş kimlik belgelerini ibraz etmek kaydıyla Sokağa Çıkma Yasağından muaf tutulmuştur.

13.  İlimizdekitümkamukurum ve kuruluşlarında görevli olup da,sokağa çıkma yasağı sürecinde, hizmetlerinden yararlanılması söz konusu olan personeline/araca yönelik Görev Belgesi düzenlenmişolmak ve kimlik belgelerini ibraz etmek kaydıyla, Sokağa Çıkma Yasağından muaf tutulmuştur.

14.  Belediye bünyesinde görev yapanlar ile ÖZBELSAN’da görevli olduklarını kimlik belgeleri ve kurumlarından hizmetlerine müracaat edilmesinin zorunluluğu sebebiyle düzenlenmiş görev belgeleri olmak kaydıyla Sokağa Çıkma Yasağından muaf tutulmuştur. 

15.  Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrika ve işletmelerinde çalışan ve Sokağa Çıkma Yasağı süresince imalat, montaj, üretim yerlerinde çalışanlar ile gecebekçileri ve özelgüvenlikgörevlilerinin, Organize Sanayi Müdürlüklerinden alacakları izin belgesi ve kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla Sokağa Çıkma Yasağından muaf tutulmuştur.

16.  Organize Sanayi Bölgesi dışında bulunan her türlü fabrika, atölye, imalathane ve işletmelerin gecebekçiliğiniyapanların, buna yönelik onaylı belgelerini, kimlikleriyle birlikte ibraz etmeleri kaydıyla Sokağa Çıkma Yasağından muaf tutulmuştur.

17.  Hobi amacıyla her türlü kuş (güvercin gibi), köpek, tavşan vb. hayvanları besleyenlerin, İl Tarım Müdürlüğünden izin belgesi almak ve kimlik belgelerini ibraz etmek kaydıyla Sokağa Çıkma Yasağından muaf tutulmuştur.

18.  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızda 25.05.2020 tarihinden itibaren en az 1 ay boyunca tekrar dönmemek kaydıyla ve tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. Bu izin aşağıdaki koşullarda kullanılacaktır.

a.      İçişleri Bakanlığının  21.03.2020 tarih 5762 sayılı Genelgesi ve 22.03.2020 tarih 2020/05 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir.

b.       65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir.

c.       65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir.

d.      Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evdeizolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.

e.       Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.

f.        Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 günboyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır. (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

g.      İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.

h.      65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih 5762 sayılı Genelgesi ve 22.03.2020 tarih 2020/05 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır.

i.        Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın, otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak, toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanacaktır.

 

19.  İçişleri Bakanlığının 19.05.2020 tarih 8184 sayılı Genelgesine istinaden23, 24,25 ve 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilmişti.Bu kapsamda kısıtlama uygulanan günlerde CMK'ya göre Barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

20.  İçişleri Bakanlığının 19.05.2020 tarih 8184 sayılı Genelgesine istinaden “unlu mamul üreticileri”nden olan “yufkacılar”da, 23.05.2020 Cumartesi (arefe)günü 10:00/17:00saatleri arasında açık olacaktır.

21.  İl merkezinden yaylalara yönelik (tek yönlü) olmak koşuluyla gidişlere aşağıdaki koşullarda izin verilmiştir.

a.      Yaylaya gideceklerin COVID-19 bulaşı açısından pozitif vaka veya HSYS sisteminde temaslı görülmemesi,

b.      Ulaşımda Sosyal Mesafe ve diğer kurallar ile genelgelere uyulması,

c.       Sokağa Çıkma Yasağının uygulanacağı 23-26.05.2020 tarihlerinde izin verilmemesi,

yönünde karar alınmıştır.

22.  İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a.         Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası,iş yeri sahip/işletenlerine yönelik uygulanacaktır.

b.         Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası,işyeri çalışanlarına ve yukarıdaki yasaklama ve sınırlamalara aykırı davranan şahısların tamamına (kamu ve özel sektör çalışanı, işyeri çalışanı, eleman, kurallara aykırı davranan tüm vatandaşlar gibi) uygulanacaktır.

c.         Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’’

 

hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanacak, 2 kez ve daha fazla ceza işlemi uygulanan işyerlerine, bu kez cezayla birlikte, Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyerlerinin 1-30 gün arasında GEÇİCİ OLARAK FAALİYETİNİN DURDURULMASI veya SÜREKLİ KAPATILMASI cezaları uygulanacaktır.

Oy birliği ile karar verilmiştir.