Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

  Bu haber 08 Mart 2020, Pazar 02:36:17 eklenmitir.
Eyalette 76 Koronavirüs vakasýnýn tespit edildiði belirtildi

ABD'nin New York eyaletinde yeni tip Koronavirüs vaka sayýsýnýn artmasý sonrasý acil durum ilan edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayýsýnýn bir gün içinde iki katýna çýkmasýnýn ardýndan "acil durum" ilan edildiðini duyurdu.

New York'ta 20 kiþide daha Koronavirüs tespit edilmesinin ardýndan vaka sayýsý 76'ya yükselirken, ülke genelinde þimdiye kadar 377 kiþide virüs tespit edildi. Ülkede Koronavirüs'ten dolayý hayatýný kaybedenlerin sayýsý ise 17'ye yükseldi.

Cuomo, yerel yetkililere devlet yardýmý gerektirecek kadar acil bir durumun olduðunu söylerken, bu durum eyaletin acil durumla baþa çýkmak için yeterli kaynaðý yoksa, federal devletten yardým talep etmesini saðlýyor.

Öte yandan California açýklarýnda bekletilen 3 bin 500 kiþilik yolcu gemisinde ise 21 kiþide yeni tip Koronavirüs tespit edildi.

New York Times'ýn haberine göre, bir taksi þoföründe virüs testinin pozitif çýkmasý, 40'tan fazla insanýn hastanede karantina altýna alýnmasýyla sonuçlandý.

 

Ýlk olarak Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve kýsa sürede baþka ülkelere de yayýlan yeni tip Koronavirüs'ten dünya genelinde þu ana kadar 100 binden fazla kiþi etkilendi. Kovid-19 salgýný nedeniyle 3 binden fazla kiþi ise hayatýný kaybetti.