Corona virüsü ilk fark eden doktor, hayatýný kaybetti

  Bu haber 07 Subat 2020, Cuma 05:22:54 eklenmitir.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çýkan yeni tip corona virüsü ilk fark eden ve geçtiðimiz günlerde enfekte olan doktor Li Wenliang, hayatýný kaybetti. 

Çin'de ortaya çýkan ve dünyanýn birçok ülkesine yayýlan yeni tür corona virüsü 30 Aralýk 2019 günü tespit edip arkadaþlarýna haber verince hakkýnda soruþturma açýlan doktor Li Wenliang'in geçtiðimiz günlerde enfekte olduðu açýklanmýþtý.

Li, 30 Aralýk gününde doktor arkadaþlarýna mesaj atarak SARS benzeri bir virüsten bahsetmiþ, Vuhan’da deniz canlýlarýnýn satýldýðý bir pazarda yedi kiþinin SARS benzeri bir hastalýða yakalandýðýný, çalýþtýðý hastanede karantinaya alýndýklarýný söylemiþti.

Çinli doktor, gördüðü testlere dair yorumunda, hastalarda bir corona virüsü bulunduðunu tespit etmiþ, doktor arkadaþlarýna dikkatli olmalarýný ve çevrelerini uyarmalarýný söylemiþti.

Mesajý, Çin sosyal medyasýnda viral olan Li, Vuhan polisi tarafýndan 'söylenti yaymakla' suçlanarak hakkýnda soruþturma açýlmýþtý. 'Ýnternette söylenti yaymak’, ‘toplumsal düzeni bozmak’ gibi suçlamalar yöneltilen doktor, ifade verdikten sonra, ‘bir daha yasadýþý faaliyette bulunmayacaðýna’ dair bir tutanaðý da imzalatýlmýþ ve serbest býrakýlmýþtý. 

12 Ocak günü virüs kapmýþ bir hastayý tedavi etmesinin sonra ateþi yükselen ve corona virüsü testinin pozitif çýkmasýnýn ardýndan Vuhan'da yoðun bakým ünitesinde tedavi görüyordu. 

Çin medyasý Li'nin hayatýný kaybettiðini duyurdu.