Çin, Koronavirüsten ölenlerin gömülmesini yasakladý

  Bu haber 02 Subat 2020, Pazar 23:31:11 eklenmitir.
Ülkenin cenaze geleneklerini kýsýtlarken, cesetlerin yakýlmasýna karar verildi

Çin hükümeti, Koronavirüs kurbanlarýnýn cesetlerinin gömülmesini yasakladý. Yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kýsýtlarken, cesetlerin yakýlmasýna karar verildi.

Çin Sivil Ýþler Bakanlýðý ve Kamu Güvenliði Bakanlýðý, Ulusal Saðlýk Komisyonu'nu, korona virüs salgýný nedeniyle hayatýný kaybedenlerle ilgili katý bir protokol yayýnladý. Protokole göre, salgýný kontrol altýna alma adýna Koronavirüs kurbanlarýnýn gömülmesi yasaklanarak yakýlacak.

Yakýlma iþlemi belirlenen en yakýn cenaze evine götürülecek olup farklý bölgelere taþýnmayacak ve mezarlara gömülmeyecek. Cenaze töreni yapýlmasý yasaklanýrken, cansýz bedenler dezenfekte edilmeyecek. Týbbi çalýþanlar tarafýndan mühürlenen torbalar açýlmamak üzere belirlenen krematoryumlara teslim etmek için personel ve özel araçlarla taþýnýp yakýlacak.

Hubei eyaleti yetkilileri ayrýca tüm evlilik kayýtlarýnýn pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askýya alýndýðýný açýkladý. Son verilere göre, Çin'deki ölü sayýsý pazar günü itibariyle 305'e yükselirken, salgýndan etkilenenlerin sayýsý 14 bin 380'e çýktý.

Haberler