Türkiye için bir ilk; Haluk Bilginer’e Emmy’de “en iyi erkek oyuncu” ödülü

  Bu haber 26 KASIM 2019, SALI 09:57:05 eklenmitir.
Bilginer'in 'Þahsiyet'teki performansý 'en iyi erkek oyuncu' dalýnda ödüle layýk görüldü

New York'ta yapýlan törende Bilginer, ödülü aldýktan sonra yaptýðý açýklamada, "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye’ye bu ödül gittiði için çok mutluyum. Çok severek, beðenerek yaptýðýmýz bir iþin baþkalarý tarafýndan da uluslararasý bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandýrýlmasý çok mutlu edici bir þey. Çok mutluyum" dedi. 

 

'En iyi erkek oyuncu dalýnda Uluslararasý Emmy kazanmak için Bilginer ile Come Again'deki rolü ile Christopher Eccleston, Impuros'taki rolüyle Raphael Logam ve Beat'teki rolüyle Jannis Niewöhner yarýþýyordu.

Bilginer'in ödülü kazanmasýnýn ardýndan #HalukBilginer ve #Þahsiyet Twitter'da en çok paylaþýlanlar arasýna girdi. 

puhuTV'de yayýnlanan Þahsiyet dizisinde Bilginer, kendisine Alzheimer tanýsý konulduktan sonra yýllardýr ertelediði bir cinayeti iþlemeye karar veren Agâh Beyoðlu karakterini canlandýrmýþtý. Onur Saylak'ýn yönettiði 12 bölümlük dizide Cansu Dere, Metin Akdülger, Þebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memilli, Müjde Ar ve Hümeyra gibi iisimler de rol alýyordu.

2017 yýlýnda Yönetmenliðini Hilal Saral’ýn, senaristliðini ise Burcu Görgün Toptaþ ve Özlem Yýlmaz’ýn üstlendiði Star TV’de yayýnlanan Kara Sevda dizisi Uluslararasý Emmy Ödülü alan ilk Türk dizisi olmuþtu

 

'En iyi erkek oyuncu dalýnda Uluslararasý Emmy kazanmak için Bilginer ile Come Again'deki rolü ile Christopher Eccleston, Impuros'taki rolüyle Raphael Logam ve Beat'teki rolüyle Jannis Niewöhner yarýþýyordu.

Bilginer'in ödülü kazanmasýnýn ardýndan #HalukBilginer ve #Þahsiyet Twitter'da en çok paylaþýlanlar arasýna girdi. 

puhuTV'de yayýnlanan Þahsiyet dizisinde Bilginer, kendisine Alzheimer tanýsý konulduktan sonra yýllardýr ertelediði bir cinayeti iþlemeye karar veren Agâh Beyoðlu karakterini canlandýrmýþtý. Onur Saylak'ýn yönettiði 12 bölümlük dizide Cansu Dere, Metin Akdülger, Þebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memilli, Müjde Ar ve Hümeyra gibi iisimler de rol alýyordu.

2017 yýlýnda Yönetmenliðini Hilal Saral’ýn, senaristliðini ise Burcu Görgün Toptaþ ve Özlem Yýlmaz’ýn üstlendiði Star TV’de yayýnlanan Kara Sevda dizisi Uluslararasý Emmy Ödülü alan ilk Türk dizisi olmuþtu