Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükþehir belediye baþkaný oldu

  Bu haber 11 KASIM 2019, Pazartesi 00:44:31 eklenmitir.
Belit Onay, yüzde 52,9 oy oraný ile Hannover Büyükþehir Belediye Baþkaný oldu

Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi Büyükþehir Belediye baþkanlýðýný kazandý.

Hannover Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý seçimlerinin ikinci turunda Yeþiller Partisi'nin adayý Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediði baðýmsýz aday Eckhard Scholz'u geride býrakarak baþkanlýk koltuðuna oturmaya hak kazandý.

 

Onay, oylarýn yüzde 52,9'unu aldý

Hannover Belediyesinin internet sayfasýnda yer alan seçim sonuçlarýna göre, Belit Onay geçerli oylarýn yüzde 52,9'unu alarak baþkan seçildi. 38 yaþýndaki Onay iki hafta önce yapýlan ilk tur seçimlerini de birinci sýrada tamamlamýþtý.

Böylelikle Onay, Almanya tarihinde Büyükþehir Belediye Baþkaný olan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu.

Hannover Belediyesi binasýnda açýklamada bulunan Onay, kendisini destekleyenlere teþekkür etti.

73 yýldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD) baþkanlar tarafýndan yönetilen Hannover Büyükþehir Belediyesi ilk kez Yeþiller Partili bir belediye baþkaný tarafýndan yönetilecek.

Belit Onay kimdir?

Hanover Belediye Baþkaný seçilen Belit Onay 1981 yýlýnda Almanya'nýn Goslar kentinde doðdu. Ailesi Ýstanbul'dan göç eden Onay, üniversite eðitim sonrasý 2011 yýlýnda Yeþiller Partisi'inden belediye meclis üyeliðine seçildi. 2013 yýlýnda eyalet milletvekili seçilen Onay, Hannover'deki seçimlerde Yeþiller Partisi'nin adayý gösterildi.