Cumhuriyetçi Senatör'den Trump’a: Türkiye’ye yaptýrým uygulayýn

  Bu haber 10 Ekim 2019, Persembe 23:29:11 eklenmitir.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bir zamanlar en sýký destekçilerinden biri olduðu ABD Baþkaný Donald Trump’a yönelik Suriye eleþtirilerini sürdürüyor. Demokrat Senatör Chris Van Hollen’la birlikte, Türkiye’ye uygulanacak yaptýrýmlarla ilgili ABD Kongresi’ne bir tasarý sunan Graham, Trump’a da yaptýrýmlarýn uygulanmasýna destek verme çaðrýsýnda bulundu.

Kiþisel Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’yi kýnayan sözlerini paylaþan Graham, “Baþbakan Netanyahu’ya daha fazla katýlamazdým. Türkiye’nin kuzey Suriye’yi iþgal ederek Amerika’nýn en güvenilir müttefiklerine, Kürtlere saldýrmasý ABD ve Ýsrail için bir kabustur. IÞÝD geri dönecek ve ABD, Ýsrail ile dünyanýn gerilemesiyle Esad/Ýran daha da büyüyecek” dedi ve Trump’a hitaben sözlerini þöyle sürdürdü:

“Bay Baþkan, Suriye konusundaki kararýnýzýn ulusal güvenliðimiz ve müttefiklerimiz ile ortaklarýmýzýn güvenliði için aðýr sonuçlarý oluyor. Benim þu çabalarýma destek vermenizi rica ediyorum:

-Türkiye’ye yaptýrým uygulamak.
-Kürt müttefiklerimizi korumak için yeniden güvenli bölgeler yaratmak.
-Çok geç olmadan IÞÝD’in yeniden yükseliþinin önüne geçmek.

Lütfen hala vaktiniz varken yolunuzu deðiþtirin.”

Cumhuriyetçi Senatör Graham ve Demokrat Senatör Van Holen, Senato'ya sunacaklarý yasa tasarýsýnda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile 5 bakana yaptýrým uygulanmasýný talep ediyor. Ayný zamanda tasarýya göre, Türkiye’nin askeri iþlemleri ve enerji sektörüne de yaptýrým uygulanacak.