ABD’den ilk yaptýrým her an gelebilir!

  Bu haber 29 MAYIS 2019, Carsamba 10:29:30 eklenmitir.
Reuters haber ajansý, ABD’nin Türk pilotlara verilen F-35 eðitimini sonlandýrmayý ciddi bir þekilde düþündüðünü yazdý.

Reuters haber ajansý, ABD’nin Türk pilotlara verilen F-35 eðitimini sonlandýrmayý ciddi bir þekilde düþündüðünü yazdý.

Bunun gerekçesi ise Türkiye’nin Rusya’dan almayý planladýðý S-400 hava savunma sistemi.

Ajansa konuþan ve adýný açýklamak istemeyen iki kaynak, eðitimi sonlandýrma konusunda son kararýn henüz verilmediðini söyledi.

Türk pilotlar, F-35’leri kullanmayý öðrenmek için ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü’nde eðitim alýyor.

Reuters’a göre eðitim programlarýnýn durdurulmasý durumunda pilotlarýn ülkelerine mi döneceði, yoksa Türkiye’ye F-35 satýþý konusunda nihai bir kararýn mý bekleneceði bilinmiyor.