Filistinli mültecilere roketli saldýrý: 4'ü çocuk 10 ölü, 30 yaralý

  Bu haber 16 MAYIS 2019, Persembe 23:45:58 eklenmitir.
Birleþmiþ Milletler, Halep'te bir mülteci kampýna atýlan roketle 4'ü çocuk 10 Filistinli'nin hayatýný kaybettiðini, 30 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý.

Birleþmiþ Milletler, Halep’te bir kampa atýlan roket nedeniyle 10 Filistinlinin öldüðünü, 30 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý.

Birleþmiþ Milletler Yakýndoðu Filistin Mültecilerine Yardým Ajansý (UNRWA) Suriye’nin Halep kentinde bulunan El-Nayrab Filistin mülteci kampýnýn Salý günü iftar saatinde bombalanmasý sonucu kampta kalan 10 Filistinlinin hayatýný kaybettiðini duyurdu. Açýklamada, “Suriye’nin Halep kentinde, yoðunlukla Filistinli mültecilerin kaldýðý El-Nayrab kapýnýn, salý akþamý aileler iftar yapmak için bir araya geldiðinde roketler ile bombalanmasý sonucu en az 10 sivil hayatýný kaybetti, 30 kiþi ise yaralandý. Ölenlerin arasýnda çocuklar da vardý, bunlarýn en küçüðü ise 6 yaþýndaydý. Yaralýlarýn bazýlarýný durumu ise kritik” denildi.

Ayrýntýlar geliyor….

 

Haberler