Vatandaþa kötü haber: 'Domates 10 lira' deyip zam yaptýlar

  Bu haber 15 Nisan 2019, Pazartesi 10:00:29 eklenmitir.
Beyaz Et Sanayicileri ve Damzýlýkçýlar Derneði (BESD-BÝR) Baþkaný Sait Koca, "Domatesin 10 lira olduðu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olmasý çok da yüksek deðil" yorumunda bulundu.

Beyaz ette yaþanan fiyat artýþlarý yüzde 20 ile 28 arasýnda deðiþiyor. Gerekçe olarak artan maliyetler gösteriliyor.

Kýrmýzý ete göre daha uygun fiyatý nedeniyle büyük talep gören beyaz ette, nisan ayý baþý itibarýyla fiyat artýþýna gidildiði öðrenildi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, zam kararý sonrasý 9.9,5 liraya satýlan bütün piliç 12,5-13 liraya, 18 liraya satýlan piliç göðüs 23 liraya, 9 liraya satýlan piliç but 12,5 liraya, kanat ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damzýlýkçýlar Derneði (BESD-BÝR) Baþkaný Sait Koca, zam kararýnýn arkasýnda artan maliyetlerin olduðunu söyledi.

Zam oranlarýna iliþkin yorum yapmayan Koca, "Her firmanýn fiyatý farklýdýr" demekle yetindi. Sektör olarak son 6-8 aylýk dönemde zarar ettiklerini savunan Koca, "Domatesin 10 lira olduðu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olmasý çok da yüksek deðil" yorumunda bulundu.

Zam kararýna ilk tepki ise, yemek sanayicilerinden geldi. Toplam tavuk eti üretiminin yüzde 20'sinin 5 bin kadar yemek firmasý eli ile tüketildiði ortamda Ýstanbul Yemek Sanayicileri Derneði Baþkaný Sedat Zincirkýran, "Zam kararý seçimden hemen sonraki bir-iki gün içinde yansýdý. Evet belli maliyet artýþlarý olabilir. Zam oraný yüzde 20 ile 28 aasýnda deðiþiyor. Oranlar tek kelime ile korkunç" dedi.