SİVAS DAHİL 16 ÜNİVERSİTE İÇİN REKTÖR BAŞVURUSU BAŞLADI...

  Bu haber 29 MAYIS 2018, SALI 00:19:06 eklenmiştir.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) internet sitesinden 16 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı

İşte YÖK'ün internet sitesinde yer alan ilanın tamamı

18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre "Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" "Konya Teknik Üniversitesi" "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi" "Malatya Turgut Özal Üniversitesi" "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa" ''Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'' ''Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'' ''Samsun Üniversitesi'' ''Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'' ''Tarsus Üniversitesi'' ''Trabzon Üniversitesi'' ''Kayseri Üniversitesi'' ''Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'' ''Eskişehir Teknik Üniversitesi'' ''Isparta Uygulamalı bilimler Üniversitesi'' ve ''Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri'' ne rektör ataması yapılacaktır.

İlgilenenler 28/05/2018 tarihinden 06/06/2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler. 

 

 

 

Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda;

a) "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak,

c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak,

şartları aranacaktır.

4. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.

5. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

6. Adaylar sadece 1 (bir) üniversitenin rektörlüğü için başvurabilirler.

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.