Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
ATSAN ATAMAN TUTSAN TUTAMAN

ATSAN ATAMAN TUTSAN TUTAMAN

  Bu yaz 07 Nisan 2021, Carsamba 01:08:37 eklenmitir.
Yazar : Editör Kösesi


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ak Parti 7. Olaðan kongresi yapýldý.

Ýktidarýn 2023 hedeflerine ulaþmasýnda yeni kadro etkin rol oynayacak.

Yeni isimler menfi ya da müsbet nasýl bir etki gösterecek?

Bunu zamana býrakalým

Benim esas deðinmek istediðim husus siyasiler kadar hatta siyasilerden daha önemli rol oynayan bürokratlar.

Bu ve bundan sonraki yazýlarýmýzda Sivas’taki bürokratlara deðineceðim.

Yerini garanti görüp iþgal ettiði makamý babasýnýn ve dahi kayýn babasýnýn çiftliði zannedenler...

Bulunduðu makamý kutsi bir emanet olarak görüp emanetin hakkýný vermek yerine o emanete hýyanet edenler...

Ýþgal ettiði makamý hak edip etmediðini hiç düþünmeyip etrafýndaki amirlerin yerine göz dikenler...

Bu uðurda her türlü hamleyi mübah gören Makyevelistler...

Geldiði yeri unutup kendini sorgula-ya-mayanlar...

Konuyla ilgili örnek için Antalya Haberal gazetesinden meslektaþýmýz Teslime Tosun’dan al haberi:

‘’ Ak Parti Kepez ilçe Baþkaný Bahattin Bayraktar’ýn ardýnda kareye giren birisi var. Aaa kim bu siyasetçinin sýrtýna yapýþan dedim. Tanýdýk geliyor. O kareyi aldým birkaç arkadaþa gösterdim. Tahminimde yanýlmamýþým. Aþaðýda fotoðrafýný yayýnlayacaðým. Bakýn siyasetçinin sýrtýna yapýþmamýþ mý?

Her neyse bu bey Ýbradý’ya gidip göreve baþlamýþ ama yine doktor raporu almýþ. Siyasetçilerin sýrtýna yapýþmýþ Antalya’da geziyor. Arkadaþlar doktor raporu alan birinin görev yeri olanilçeden ayrýlmamasý gerekmiyor mu?

Bir de sayýn bürokrat, sizin sorumlu olduðunuz öðretmen ya da okul müdürü aylarca rapor alarak okulauðramasa ne yaparsýnýz?...

Ýbradý Ýlçe Milli Eðitim  Müdürü olarak atananbeyefendinin Sivas Milli Eðitim Müdürlüðüne atamasý yapýlmýþ.’’

Antalyada’yken ‘’beni Sivaslýlar mý atadý ki onlarýn iþini yapayým’’ diyen birinden Sivas’tayken kime ne fayda beklenebilir?

Peki ne özelliði var bu zât-ý muhterisin?

Benim babam –pardon kayýn babam- sizin babanýzý döver...

Siz benim kimin damadý olduðumu biliyor musunuz?

Bak kardeþim,

Bu millet damatlarý pek sevmez...

Selçuk Bayraktar hariç hiçbir damat bu millete yaranamamýþtýr.

Sen Selçuk Bayraktar mýsýn?

Ayak parmaklarýnýn ucuna basarak yükselsen yükselsen on santim yükselirsin!

Yükselmek istiyorsan

Kendini sevdireceksin...

Ýnsanlara faydalý olacaksýn hizmet edeceksin...

Haddini bileceksin!

Beni bu makama Sivaslýlar mý getirdi diyorsun ya

Sana bir Sivas deyiþi hatýrlatayým:

Dek duran dekmük yemez

En iyisi bunu kayýn babasýna þikayet edelim...

Adamýn serzeniþini duyar gibiyim:

‘’Ne yapalým gardaþ adam damadýmýz atsan ATAMAN tutsan TUTAMAN’’         

Devam edecek...                           


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Editör Kösesi Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.