Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Kangal İlçesindeki Kangal K
Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliklerinin muhafaza edilerek gelecek kuşakl
Alparslan Türkeş anmasında
Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle Alparslan Türkeş Vakfı'nın d
Sivas'ta İş yerinde korkutan
Sivas'ta bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sivas İl Özel İdaresi Büt
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantıları
Kırsalda yaşam Standartları
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (MKHGB) tarafından Çongar grup köy
AFERÝN KIZLAR AFERÝN

AFERÝN KIZLAR AFERÝN

  Bu yaz 02 Ekim 2019, Carsamba 15:38:50 eklenmitir.
Yazar : Çigdem KILIÇ


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Ýlke ÖZYÜKSEL; Pentatlet dalýnda olimpiyat oyunlarýna katýlmaya hak kazanan kadýn sporcumuz. Tam beþ farklý branþýn birleþimi olan pentatlet gibi zorlu bir sporu baþarýlý bir þekilde  yapan mucize kýz. Atýcýlýk, binicilik, atletizim, yüzme, eskrim branþlarýný ayný anda yaparak tarihi bir baþarýya imza attý. Ýlke Özyüksel bu yýl Mustafa Koç spor ödüllerini de alarak prestijine deðer kattý. Ýlkenin baþarýsý bununla sýnýrlý kalmýyor tabiki; doðuþtan damar fazlalýðý nedeniyle zor bir yaþam geçirmiþ. Genç kýz olduðu zaman arkadaþlarý ondan uzaklaþmýþlar. Ancak Ýlke tüm inancýyla, yaþama baðlýlýðýyla spor yapmýþ ve tam bir adanmýþlýkla dünya ya ismini altýn kýz diye yazdýran baþarýlý bir kadýn, baþarýlý bir hayatýn temsilidir..

Sümeyye BOYACI; S5 engelli sýnýfýnda serbest, sýrtüstü, kelebekleme dallarýnda Paralimpik Avrupa þampiyonasýnda altýn madalya sahibi.. Sümeyye doðuþtan kollarý olmadýðýndan dolayý, engelli ancak Sümeyye balýklarýn da kollarý yok ancak yüzebiliyorlar dedi ve balýk kýz oldu.. ilham kaynaðý yaratarak kendini bu dünyaya þampiyon yaptý.

Kadýn futbolunda þampiyon beþiktaþlý kýzlar...; Türkiye Kadýnlar 1.Ligi play-off þampiyonu kýzlar aferin size tebrikler. Çok baþarýlý oldunuz. Futbolun sadece erkek sporu olmadýðýný, kadýnlarýn da bu spor branþýnda çok baþarýlý olabileceklerini ve küfürsüz seyircinin de gidip futbol maçlarý izleyebileceðini gösterdiniz bize aferin...

 

Özgecan ASLAN: öldürüldü!...

Leyla AYDEMÝR: Minik bedeni cansýz bulundu!...

Tuðba ERKOL: 20 býçak darbesiyle öldürüldü!...

Emine BULUT:Ölmek istemiyorum dedi ancak öldü!...

Tuðba ANLAK: Öldürüldü!... en önemli hayat haklarý ellerinde alýnan bu kadýnlarýn neden-niçin ve kimler tarafýndan öldürüldüklerini yazmaya kalemler yetmez ve onlarýn acýsýný tekrarlamaya insanýn vicdaný, kalbi, aklý kabul etmiyor.

 

Sümeyye, Ýlke ve diðer sporcu kadýnlarýmýz baþarýlarýyla; bu dünya da ayaklarýnýn üzerinde durabilen, kimseye ihtiyacý olmayan, birey olduðunun farkýnda olan, hakkýný arayan, yaþadýðý coðrafyadaki ataerkil zihniyeti elinin tersiyle itebilen kadýn kadar çekici hiçbir þey yoktur. Fizik elbet bir gün deforme olur, karakter ise baki kalýr.Ve öldürülen kadýnlarýn ruhu oldunuz kýzlar aferin sizlere aferin göðsümüzü kabartýnýz gurur duyduk sizlerle ezilmiþ kadýnlarýn, öldürülmüþ kadýnlarýn sesi siz oldunuz ve onlarý yaþatacaksýnýz...AFERÝN...


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Çigdem KILIÇ Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.