Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
CUMHURBAÞKANI ÖLDÜRÜLSEYDÝ ÜLKEYÝ DEVLET BAHÇELÝ YÖNETECEKTÝ!

CUMHURBAÞKANI ÖLDÜRÜLSEYDÝ ÜLKEYÝ DEVLET BAHÇELÝ YÖNETECEKTÝ!

  Bu yaz 04 Ekim 2016, SALI 01:16:52 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Dünkü Pazar günümü Ýstanbul’da dost ziyaretine ayýrdým.

Önce, Altunizade’de bulunan Karacaahmet mezarlýðý’na gittim, Atýz’ýn, Nejdet Sançar’ýn ve Atsýzýnyaný baþýnda yatan Türkçülerin mezarlarýný ziyaret ettim.

Mezar ziyaretinden sonra, Üsküdar’da buluþmak üzere sözleþtiðimiz arkadaþým Bünyamin Çil ve Azerbaycan ziyaretinden dönen dostum Bülent Gürçam ile buluþtuk.

Darbe gecesinin tarihi diyaloðunu,Haziran seçimleri sonrasý Tayyip Erdoðan-Bahçeli görüþmesi iddialarýný konuþtuk.

“Kýsýklý” merkezli kaynaðýn anlattýklarý beni çok þaþýrttý.

7 Haziran’da sandýklar açýlýr açýlmaz, Dönemin Baþbakan’ý Ahmet Davutoðlu CHP ile hükumet kurmak için yoðun çaba harcamýþ. Anlatýlanlara göre Davutoðlu’nun hükumetten el çektirilmesinin nedeni olarak bu ýsrarý gösteriliyor.

Bunun üzerine Cumhurbaþkaný MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile görüþmek istiyor. Çoðumuz hatýrlarýz daha önce Yeniçað Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan’ýn Cumhurbaþkaný ile Devlet Bahçeli gizlice görüþtü iddiasý gündeme gelmiþti. Hatta Tuðrul Türkeþ de bu iddiayý gündeme getirerek; “Tayyip Erdoðan ile gizlice görüþen Devlet Bahçeliydi” demiþti.

Evet, görüþme talebi Cumhurbaþkanýndan geliyor.

Gizli tutulan görüþme yerinde Cumhurbaþkaný Devlet Bey’e üç adet dosya veriyor.

Birisi Açýlým sürecinde Güneydoðu’da neredeyse hakimiyeti ele geçirmek üzere olan PKK ile alakalý. Tayyip bey “ Bu þartlarda HDP ve CHP’nin oluþturacaðý hükumetin Ülkeyi bölünmeye götüreceðini,durumun çok kritik olduðunu söylüyor.

Ýkinci Dosya’da FETÖ var!

Fetö’nün tasfiye edilmesi sürecinde, Uluslararasý iliþkilerinden tutunda ülkedeki örümcek aðý sistemine kadar istihbarat bilgileri yer alýyor.

Üçüncü dosya Suriye ve Sýnýr ötesiyle ilgili.

Bu þartlarda kurulacak bir hükumetin olasý tehlikeler karþýsýnda ülkeyi bölünme sürecine götüreceðini belirtiyor.

Devlet Bey, 2 saat müsaade isteyerek dosyalarý inceliyor ve o meþhur “Hayýrcý” tutumunu ortaya koyuyor.

Bu þartlar altýnda gerekirse barajý bile aþmayalým dediði söyleniyor.

1 Kasým Seçimlerine giden süreçte Tuðrul Türkeþ’in bakanlýðý Devlet Bahçeli’nin bilgisi dahilinde oldu diddialarýnýn temelinde de bu görüþme yatýyor.

Gelelim 15 temmuz gecesi Marmaris'te yaþananlara.

Darbe eylemlerinin baþladýðý dakikalarda, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan yanýnda bulunan Pilotu, Korumalarý ve aile fertleriyle acil durum deðerlendirmesi yapýyor. Marmaris'e yakýn bir Yunan adasýna gidip gitmemeyi tartýþýyorlar. O sýrada herkesin malumu olduðu üzre 1. Ordu Komutaný arýyor ve kendisini Ýstanbul'a davet ediyor, her türlü güvenliðinin saðlanacaðý taahhüdünde bulunuyor.

Cumhurbaþkaný kendisine nasýl güveneceðini soruyor ve 1. Ordu Komutaný Orgeneral Ümit Dündar, kendisini Devlet Bahçeliye sorabileceðini söylüyor. Telefonu kapatýr kapatmaz Cumhurbaþkaný Devlet Bey’i arayarak 1. Ordu Komutaný’nýn davetini söylüyor.Devlet Bey “ kendileri tanýdýðýmýz, bildiðimiz, vatansever bir paþadýr,güvenebilirsiniz” diyor.

Cumhurbaþkaný yanýnda bulunanlarla tekrar durumu deðerlendiriyor ve Ýstanbul'a hareket etme kararý alýyor. Sonra tekrar Devlet Bahçeli’yi arýyor ve kamuoyunun ilk defa buradan öðreneceði diyalog gerçekleþiyor.

“Bana bir þey olursa Devletin Baþýna siz geçiniz!”

Sonra çocuklarýna ve orada bulunanlara dönerek; bana bir þey olursa Devlet Bahçeli’nin yolunu takip edin diyor...

15 Temmuz gecesi Marmaris'te yaþanan bu diyaloðun þahitlerinden birisinin anlattýklarý bunlar. Anlatan kiþi Kýsýklý’da ve Marmaris'te mutfakta olan bir isim.


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.