Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
YUSUF, ÞEHÝR VE TABUYA DAÝR

YUSUF, ÞEHÝR VE TABUYA DAÝR

  Bu yaz 26 KASIM 2012, Pazartesi 15:25:52 eklenmitir.
Yazar : Metin BOSNAK


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Yusuf bu: kâh kuyudadýr, kâh zindanda. Mýsýr’a sultan olur sonra.

Türkiye'de o misal nicedir. Küresel Karaduldan sýyrýlmasýný bekliyoruz!

Yunus da yaþar zindanýný kendince: evvela kendine sürülür; sonra yeniden doðuþa, yenilenmek için...

Türkiye’m! Sana onca kýzdýðým mesele var, ama bu sevdama engel deðil ki!

Vuslat deðil isteðimiz, sen ol, var ol, yar ol yeter!

Bir kukuleta, bir serpuþ, bir þapka; bir fes, bir takke ve jöleli saçlar.

Sonrasýnda fil, ebabil ve siccil.

Yarýn gelir de, zaman Yâr'in gelince anlamlýdýr.

Yâr'ýn olmaz; yarý'n olmaz, yarýn olmaz demektir.

Gecenin ruhuna çöreklenir bir sessizlik;  yerin kulaðý saðýr, göðün gözlerinde mil.

Ve… Döneriz þafak vakti bulunmadýðýmýz sohbetlerden; kuþatýr mesafeyle zaman, þimdisi ve hemeniyle.

Ölmek de var elbet, olmak da.

Yolcu olduk, yolda çok aradýk menzili; lakin yol da içimizde, yolcu da, menzil de.

Geceler sarkar bazen dermansýz? Saydýðýmýz üçüncü gölgem, sünerek raks eder.

Güverciler zeytin dallarýna konar bazen; bazen ürperirler kanatlarýnda hýnç.

Aynayý düþününce, yankýlanan izbeler bilirim.

Susunca herkes, sesini kesen; herkes konuþunca, haykýran gündüzler de var.

Nefes almaya baþlayan sabahý düþün; tan aðarýyor usulca, nöbetini alýyor meþum gecenin.

Kediler ki, çöp tenekelerinde çöpleþen tüyleriyle, ürkek, korkak ve silik, insanlarla paylaþýr yemeklerini…

Akþamlarý taþlarda seken yaðmur damlalar, boðazlanan yüreklere çare olmaz, bilirim.

At, avrat, silah; kart, kravat ve eyvah!

Dem gelir Âdem oluruz, dem gelir adem.

Taþlarýn sevdasý soðuktur ve taþçasýna;  þehrin yürekleri taþtandýr, bilirim.

Akan kanla yolda çizdiði haritalar; kanla çizilen kalpler bilirim, ortasýnda kýrýk ok.

Varoþlar ki, þehrin ünlem iþaretleridir; sprey boyalarla, bozuk tümceler yazar berceste mýsralarýn üstüne.

Nefret kan konuþur sokaða. Sevdanýn sýcaklýðý, býrakýr yerini kanýn hararetine.

Perdeler konuþur, camlar susarken.

Ýnsanlar mezar taþlarýna bakar; serçeler üstüne konar, kitabeleri okumak için.

Mezar taþýný düþününce konuþan þehirler, bilirim. 

Ve gece kavrulur kucaðýnda nefretin; yýldýzlar damla damla iner dünyaya: sokak köþelerinde binlerce gölge yiter; denizde sayýsýz öpücük kalýr, dalgalar ölümü taþýrken kirli kýyýlara.

Hem Batý içinde ayrýþma var; hem Doðu’da; ittifaka ramak kaldý.

Bölenlerine ayrýlmak da var; ölenlerinde buluþmak da.

Her þey Time Dergisi’nin o meþhur kapaðýndan sonra deðiþti.

NATO'da olmamýza raðmen, Rusya ve Çin ile nükleer enerji anlaþmalarý yapmak...

Erdoðan'ýn en büyük avantajý Ýngiliz'ceye uzak olmasý.

Herkeste bir normal görünme çabasý…

Önce mefhumdur, sonra tabulaþýr, siyasileþir, sonra popüler olur. Biraz dinlenir, sonra ticari olur, sonra silinir gider.

“Normalleþme” böyle bir þey.

"Norm" bozuk olunca.

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Metin BOSNAK Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.