Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
19.00 - GAZZE: ON DAKÝKA- 19.12- BEÞ ÞEHÝT: BÝR DAKÝKA!

19.00 - GAZZE: ON DAKÝKA- 19.12- BEÞ ÞEHÝT: BÝR DAKÝKA!

  Bu yaz 20 KASIM 2012, SALI 11:34:45 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
“Allah’ým bundan sonra Þehitlerle ilgili yazdýrma!”


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

“Allah’ým bundan sonra Þehitlerle ilgili yazdýrma!”

Bu topraklar binlerce yýldýr kana doymadý. Her defasýnda; Ýnþallah bundan sonra Þehit haberi gelmez, biz de yazmak zorunda kalmayýz diyorum, ama nafile…

Þehitlere raðmen yazmayayým diyorum, vefasýzlýk duygusuna kapýlýyor, kahroluyorum.

Dün komando timi pusuya düþürüldü, dört can daha koptu canýmýzdan.

Bu gün haberleri izliyorum vaziyet aynen baþlýktaki gibi.Gazze’ye on dakika, Þehitlere bir dakika…

Haber bültenleri Gazze dolu, Arap Ligi yorumlarý, Hamas var hamaset var.

Þehitler Devlet Töreni ile Milletsiz giriyor kara topraðýn soðuk baðrýna…

Ajanslarda bir son dakika haberleri daha; Ýsrail bir kere daha vurdu Gazze’yi, önemi yok ama baþka bir haber daha var; Türkiye’nin Güney Doðusunda bölücüler ile sýcak temas kuruldu…

Gazze’ye yapýlan saldýrýlarý, sivillerin üzerine fýrlatýlan roketleri, fýrlatanlara ve destek olanlara binlerce kez lanet olsun.

Lanet olsun “Reel Politika” gerçeðinin dýþýna çýkarak hamasetle iþ tutanlara…

Lanet olsun “Ülu’l Emr” olup da, öz evlatlarýný müzakere masalarýnda kurban eden cellâtlara.

Maalesef yaralýyýz, Millet olarak, Ümmet olarak yaralýyýz. Kavmimiz yaralý, kavlimiz yaralý…

 Kýrýk dallara konmuþ, kanadý kýrýk kuþ gibi çarpýyor Vatanýn kalbi. Kanadýný saran yok, yarasýný onan yok.

Baþkanlýk sistemine geçip, baþkanýmýzý da seçersek, her þey yoluna girecek diye ümit ediyoruz.

Bunlarla sýnýrlý kalsa idi iyiydi:

Memlekette açlýk grevleri vardý, dün bitti. “Geçmiþ olsun!” tarihin en büyük tehlikesini sorunsuz hallettik. Millet derin bir nefes aldý.

Ýmralý’dan yapýlan son derece naif ve vatansever çaðrýya kayýtsýz kalmadý yiðitler!

Tarihin en büyük Kürt Halk Kahramaný’nýn, son derece hümanist duygularla baþlattýðý giriþimler karþýlýðýný buldu!

Halk kahramanýmýz da bu üstün gayretlerinden dolayý, kendisine son model römorkör tahsis edilerek mükâfatlandýrýldý.

 Ana dilde savunma tamam, ana dilde eðitim yolda, özerklik daha sonra…

Mahir Kaynak “Darbeleri Araþtýrma Komisyonu”na konuþtu, darbelerle ilgili þaþýrtýcý bilgiler verdi; Apo öyle yâda böyle serbest kalacak dedi.

Birant’tan memleketi huzura kavuþturacak, kimsenin aklýna gelmeyen bir öneri geldi; Apo artýk cezasýný evde çekmeli…

 ABD Ortadoðu’da yeni bir çakma Amerika keþfetti.

 Yeni keþfedilen Amerika ile ABD’de arasýnda ki fark yok denecek kadar az. Birinde laf yok icraat var, diðerinde icraat yok laf var.

Yeni Amerika Suriye ve Ýsrail’i lafla döverken, asýl Amerika Suriye’ye sataþýp, Ýsrail’e kol kanat geriyor.

Ortadoðu artýk çakma ABD’ye emanet.

Dünya artýk yeni Dünya Lideri’ni konuþuyor.

Esed cephesinde ise Cüneyt var. Kýlýna halel gelmeden kavuþtu ailesine. Türkiye üç gündür Cüneyt’in Türkiye’ye veriliþinin stratejik detaylarýný tartýþýyor.

Cüneyt’in bu þekilde teslim edilmesi de son derece manidar geldi büyük çoðunluða.

Birde Çamlýca Tepesi’ne yapýlacak yeni “Selatin Camii” projesi var:

Birbirinden zarif iki hanýmefendi mimar kardeþimizin çizdiði muhteþem proje!

Muhteþem Süleyman’ý ve Mimar Sinan’ý bile kýskandýracak hadde de çizilen muhteþem proje…

Millet olarak öylesine art niyetliyiz ki; Birinciliðe layýk görülmeyen bu muhteþem eserin “Sultan Ahmet’in” çakmasý olduðu yaygarasýný kopartýyoruz.

Neymiþ efendim; Ýkiyüzbin Lira ödül kazanan eser “çakmaymýþ” Cemaat çakma olursa, camii de çakma olur haliyle…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.