Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
VUR PENÇE-Ý ÂLÎ'DEKÝ ÞEMÞÎR AÞKINA! (CUMHURÝYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!)

VUR PENÇE-Ý ÂLÎ'DEKÝ ÞEMÞÎR AÞKINA! (CUMHURÝYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!)

  Bu yaz 29 Ekim 2012, Pazartesi 17:53:39 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Vur Pençe-i Âlî'deki þemþîr aþkýna Gülbang-ý âsmâný tutan pîr aþkýna Ey leþker-i müfettihü'l-ebvâb vur bugün Feth-i mübîni zâmin o tebþîr aþkýna Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl içün Gelmiþ bu þehsüvâr-i cihângîr aþkýna Düþsün çelengi Rûm'un, eðilsün ser-i Firenk Vur Türk'ü gönderen yed-i takdîr aþkýna Son savletinle vur ki açýlsýn bu sûrlar Fecr-i hücûm içindeki tekbîr aþkýna Yâ Settâr, yâ Cebbâr, yâ Gaffâr,Yâ Allâh…


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Cumhuriyetin 89. Yaþý kutlu olsun, mübarek olsun… Ankara ve yurdun muhtelif yerlerinde Cumhuriyetin ilanýnýn yýl dönümünü kutlamak isteyen yüz binlerce insan mukavemet ile karþýlaþtý.

Daha dün; Milli Bayramlar stadyumlarda kutlanmamalý! Diyenler, kalabalýklara; stadyuma teþrif etmiyorlar diye biber gazý ikram ettiler… Üstüne de bir miktar tazyikli soðuk su…

Cumhuriyet nesline, Cumhuriyet Polisi karþý koydu… Cumhuriyet yürüyüþüne iþtirak etmek için Ankara’ya gitmek isteyen insanlara terminallerdeki otobüs firmalarýnýn bilet satmasý engellendi.

Aðýz tadýyla Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýna katýlmak için toplananlarýn coþkusuna “terör örgütü nümayiþi”  ithamýnda bulunuldu, bizatihi muamele de ona göre yapýldý.

Geliþmenin faziletlerini idrak etmek ne kadar faziletli ise dönüþümün garabetini idrak etmekte o denli faziletlidir…

 Demokratik, Laik Cumhuriyet Türkiye’si geliþiyor mu, dönüþüyor mu üzerinde ziyadesiyle tartýþýlacak bir husus, lakin tartýþýlamayacak bir hakikat var ki; Millet olarak da, Devlet olarak da farklýlaþýyoruz.

Millet olarak; Milli deðerlerimizi manevi kabullerimizden usul usul çýkartýyoruz, ya da çýkartýlmasýna göz yumuyoruz.

Devlet olarak; Milli deðerlerimize olan sadakatimiz sorgulanýr vaziyette…

Milli ve Dini Bayramlarýmýz her alanda olduðu gibi “Ötekinin” olarak görülüyor, hassasiyet de ona göre þekilleniyor.

Milli Bayramlarýmýz; Laik Statükocularýn! Sahasýnda kutlanýyor, Devlet de öyle olmasýný arzular gibi bir yaklaþým içinde. Laik Statükocular; Dini Bayramlarýmýzý “Mevcut Statükocularýn” hurafesi gibi görüp, ona göre tavýr geliþtiriyor.

Gerçek olan ise; son derece “aþýnmýþ vaziyette” deðerler yorgunuyuz.

Liberal Statükonun hoþ görüsünden; yeterince militarist olmayanlar nasiplenemezken, duraklarda, dershane önlerinde bomba patlatanlar, askeri polisi katledenler oldukça istifade etmektedir.

Demokrasinin hücrelerine kadar iþlemiþ tek hakikat; “Yollar yürümekle aþýnmazdýr”

Silah ve her türlü þiddet metodu ile Devletten istediðini kopartanlar mevcutken, terör þebekesi ile ayný masada oturmayý içerisine sindirebilen bir iradenin Milletin coþkuyla idrak etmesi gereken bir bayramý kimseye zehir etmeye hakký bulunmamaktadýr.

Statükonun el deðiþtirmesi de istibdadýn kaynaðýnýn yer deðiþtirmesi de kimsenin siciline olumlu yansýmaz. Her saltanatýn ihtiþamý da zulmünün kalesi de yýkýlmaya mahkûm ve mecburdur, neticede “Her þey aslýna rücû eder…”

Geçmiþte Cumhuriyetin kazanýmlarýndan þahsi olarak istifade etmeyi onur sananlar, Millet ile arasýna ördükleri duvar sayesinde, ayrýcalýklý seçkinler zümresi oluþturarak nemalananlar nasýl acý çekiyorsa, gün gelecek dini deðerler üzerinden siyasi ve ayni ve nakdi kazanýmlar elde edenler ayný akýbete uðrayacaklar…

Atatürk’ün millete armaðan ettiði ülkeyi ve deðerleri, Cumhuriyetin deðerlerini ayaklar altýnda ezdirenler bir gün gelecek o deðerlere muhtaç kalacaklar.

Nasýl ki; geçmiþte “laiklik” pazarlayarak komuta kademesinde rütbe veya yüksek yargýda yüksek makamlar elde edenler bu gün milletin engin hoþgörüsüne muhtaç kaldýysa gün gelecek bu günün zulmü ile abad olanlar da cumhuriyetin, demokrasinin ve en önemlisi hukukun adil tavrýna muhtaç kalacaklar.

Tenzil-i rütbe bir gün mutlaka…
 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.