Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
DEVLET BABA DUY BÝZÝ!

DEVLET BABA DUY BÝZÝ!

  Bu yaz 03 Agustos 2011, Carsamba 17:42:45 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Dün akþamüstü ajanslara düþtü; Van’ýn Baþkale ilçesinde yol kontrolü yapan askerlere açýlan ateþ sonucu 3 asker Þehit oldu, 4 yaralý…


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kimsenin yol kontrol yaptýðý yok aslýnda… Arazi aramasý, taramasý hikâye…

Duygularýmý kontrol ediyorum da “Yazýk oldu gencecik fidanlara” yoðunluðunda bir duygu içerisindeyim. Eskiden olsa oturduðum yere yýðýlýr, düþüncelere gark olur, gözlerimden yaþlar dökülürdü. Yalnýz olduðum bazý zamanlar da hýçkýrýklara boðulduðumda çok olmuþtur... Yüreðime ateþ düþerdi…

Kahrolsun “Ermeni Döllerine” yazýklar olsun Emperyalizmin aþaðýlýk “Marksist Uþaklarýna” Vatanýmýn ekmeðini yiyip sonra sýrtýndan hançerleyen Eþþekoðlu Eþþeklere, Piçlere… Uzar giderdi en galiz bir hal alana kadar.

Sanýrým 1 ay kadar önceydi; Yüksekova’da sivil vaziyette uzanmýþtý iki Mehmet yerlere. Uzun yýllar sonra onlar için çok üzülmüþtüm. Öyle bir Þehit, Ýki Þehit’in bir hükmü kalmadý artýk, trafik kazasý kývamýnda üzüyor insaný…

13 Mehmet þehit düþüyor, hayat ayný hayat… Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Mersin’de þehitler için miting yapýlýyor; katýlan 50 bilemedin 100 kiþi…

Kahpe analý bir kahpe, polisi tokatlýyor, soysuz namussuzun biri devleti tehdit ediyor, erkeklik namusunu bile Apo’ya peþkeþ çeken sözde erkek kýlýðýndaki satýlmýþ Piçler asker vuruyor.

Keklik gibi düz ovada avlanýyor “Milli Onurumuz”

Ses yok vicdanýmýzdan… Bereketli iftar sofralarýnda; bir hurmadan, bir zeytinden, çorba, rosto, Kalamarpane týkýnýp hidayet devþiriyoruz… “Allah’ým Senin Rýzan için oruç tuttum, Sana inandým, Sana sýðýndým, Senin verdiðin nimetler ile orucumu açýyorum”… Ýhlâs depoluyorken sofranýn kýyýsýndan  “Üç Can”  daha düþüyor topraða…

En forslu “Açýlým” yalanýný Milletime yutturanlarýn yüzünde acý bir tebessüm, dilinde ayný pelesenk cümleler; hainler bedelini ödeyecekler falan… 5 Bin yýllýk Töre’den icat edilen ve Allah adýna hüküm veren Adalet; saçlarýndan tutularak seriliyor çadýr mahkemelerde Peþmerge’nin ayaklarýna.

Vurulan Milli Onurumuz aþkýna gözlerimizde yaþ yok… Ülkemin gündeminde “YAÞ” var… Devlet poz veriyor…  Devletin baþýndakiler nihayet YAÞ’a tek baþýna baþkanlýk etmenin zevkini tadýyor.

Ramazanýn 1. Günü; Oruçtan çatlayan dudaklarýndan kan damlýyor analarýn… Ankara hep ayný Türküyü söylüyor… Mezarlýktan geçerken ýslýk çalýyor Komuta Kademesi… Ülke karpuz gibi yarýlýyor ortasýndan, adli týp ýslak imza, Arýnç  “Andýç” peþinde…

Balgat’tan uyarý üstüne uyarý; “Provokasyonlara alet olanlar bizden deðildir”…Provokasyon paranoyasýnýn týbbi bir teþhis mi, yoksa adý konulmamýþ bir edilgenlik mi olduðunu soruyorum kendime… Demokratik Özerklik ilan ediyor Aþiret… Aziziye’ de Avþar suskun, Urfa’da Karakeçili… Türklük boyun büküyor, Türklük velahavle çekiyor… Türklük yutkunuyor velhasýl…

“Aziz þehitlerimize Allahtan Rahmet, yakýnlarýna ve milletimize baþsaðlýðý” dileriz!..Acý acý tebessüm beliriyor dudaklarýmda…Sövüyorum ama kime?

Olay yeri inceleme kriminal hain peþinde… Ot nasýl yandý, lav mý atmýþlar, asker nerede durdu, nerede su içmiþti?  Nur yüzlü analarýn, Ak saçlý babalarýn, Gül gibi bebelerin yanan yüreði, yanan otlardan farksýz…

Devlet Baba þefkatlidir, Devlet Baba büyüktür, her þeyden önce Devlet Baba adaletlidir… Devlet Baba artýk duy diye söylüyorum; Türk evlatlarýn horlanýyor, Türk evlatlarýn dýþlanýyor, Türk evlatlarýn vuruluyor… Ölen Türk evlatlarýnýn, senin nazarýnda öldürenler kadar kýymeti yok mu Devlet Baba?

Onlar bizi vurdukça “Bin yýllýk kardeþliðimize” saydýk…

Soyu sopu bozuk üç beþ çakal dedik…

Vatan Sað olsun… Dedik… Türk evlatlarýnýn sabrý azalýyor Devlet Baba…

Bu gün Ramazanýn 2. günü; Þehitlere Baba Ocaðýnda tören var… Karadeniz fýrýnýnda ekmek kuyruðu…

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.