Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
SÝVAS’IN SEÇÝMÝ-YETENEKSÝZ VEKÝLE KIRMIZI KART!

SÝVAS’IN SEÇÝMÝ-YETENEKSÝZ VEKÝLE KIRMIZI KART!

  Bu yaz 25 Mart 2011, Cuma 14:23:42 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Sivas’ýn seçimle kaybetmesinin miladýdýr 1402… Biz oldum olasý seçmeyi beceremedik.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

1402 tarihinde Sivas en büyük seçimle karþý karþýya kalmýþtý, kale surlarýna dayanan Timur Sivas halkýna kendisinin de Türk olduðunu, En Büyük Türk Devleti’nin Hakaný olduðunu söyleyerek bir seçim yapmasýný istemiþ, kendisini seçmeyen Sivas’a tarihi cezalar öngörmüþtü.

Sivas’ýn seçimle kaybetmesinin miladýdýr 1402… Biz oldum olasý seçmeyi beceremedik.

Seçtiði vekili tanýmayan bir seçmen kitlesi ile karþý karþýyayýz, Bizi yönetenlere sürekli sitem etmekliðimizin en büyük sebeplerinden birisi, bürokrasiye yapýlan atamalarda liyakatsiz kiþilerin tercih edilmesidir. Seçmenin buna hakký olduðunu düþünmüyorum; Zira seçmen seçerken Liyakat esasýný asla dikkate almamaktadýr.

Seçmen oy vereceði vekilinde aradýðý hasletlerin ne olduðunun bilincinde deðil, bir özellik aramakta mýdýr? O da belli deðil.

Diyeceksiniz ki; bu dediðiniz ülkenin tümü için geçerli, olsun, þimdilik Sivas hakkýnda düþünelim.

Gerçi Seçmenin özellik arayýp aramadýðý konusunda çekincelerim var; Düþününce Vekil Adayýnda öne çýkan bazý yeteneklerin olduðunu idrak ediyorum. Mesela Ýyi futbol oynuyorsan ayný zamanda iyi de bir vekil adayýsýn demektir. Ýyi güreþçiysen, dünyalarýn sýrtýný yere getirdiysen senden iyi bir “Vekil” olabilir!

Sesin güzel mi? Ýyi “çi köfte” yoðurur musun, Senden iyi Vekil olur…

Sanki bütçe görüþmelerinde futbolcu kardeþlerimiz, Meclis oturum salonunda top sektirip, çift kale maç yapacaklar… Türkücü arkadaþ da Adalet komisyonu toplantýsýnda “çi köfte” yoðurup bir sýkýmýný da tavana atacak!

 “Bakan Düþüren Kadýn” olmak da aranan liyakat unsurlarýndan birisidir. Demek ki “Düþecek” Bakanlarýmýz var!

Adamýn genç eþi vekil ama o hazzý ikisinin de yaþamasý gerektiðini düþünmüþ olmalýlar ki,  dönüþümlü vekillik sistemi geliþtirmiþler. Mecliste ikisinden birisi olmazsa Meclis çalýþamýyor ya… Seçmen bu durumda ne yapar, “odunu koysan” oy verir, “Ceketi koysan” oy verir…

Diyeceksiniz ki; bunlarla Sivas’ýn ne alakasý var. Çoðumuzun bilmediði bir durum var; ya kontenjandan Sivas adayý olurlarsa…

Sivaslý yaklaþan seçimlerde kendisini en iyi temsil edeceðine inandýðý adaya oy verecektir! Allahtan bu konuda þanslý sayýlýr, þampiyon vekili ve adayý bulunmaktadýr. O Aslan parçasý Mecliste “Tezkere” görüþmelerinde kaç kiþiyi tuþ etmiþtir kim bilir…

Seçim yaparken hiçbir þeye dikkat etmeyiz, geçmiþte ilimize ve ülkemize yapýlan yatýrýmlar ve iyilikleri bir kalemde siler, seçeceðimiz Vekilin ne kadar þöhretli olduðuna bakarýz. Siyasi parti yöneticileri bu durumu fark etmiþ olmalý ki sürekli þöhretli aday arayýþý içerisine girmiþlerdir.

Çok ilginç,  bu yönüyle de tarihi bir seçim yaþamaktayýz.

Seçmek demek, ayný zamanda geçen dört yýlýn muhasebesini de yapmak demektir. Seçtiðin vekil iline hizmet etti mi, halini hatýrýný sordu mu, layýkýyla görevini yaptý mý? Yapmadýysa yeniden niçin oy vereceksin?

Ýnþallah bu sefer Sivas’ýmýz daha iyi bir seçim yapar. Daha iyi bir seçim yapmak bir tercih deðil, bir görevdir.

Her kim ki; gönlünden geçirip aday olmuþsa, bu vesile ile hepsine baþarýlar diliyorum, Allah utandýrmasýn…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.