Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıs
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan
CHP Sivas eski Merkez İlçe B
Tam beş yıl önce avukatlık ruhsatını alan ve partiye seçimden kısa bir s
Yeni tedbirlerin alınması be
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayy
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
KAÇMAYIN LAN … …

KAÇMAYIN LAN … …

  Bu yaz 22 KASIM 2010, Pazartesi 02:17:09 eklenmitir.
Yazar : Mehmet Ercan ILTER


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bir fýkra

 

Beþ altý tane güzel giyimli, itibar sahibi(!) adam yüz kýzartýcý bir suç iþlerken mahalle bekçisine yakalanmýþlar.

 

Bekçi bir yandan suçlularý kovalarken bir yandan da baðýrmaya baþlamýþ:

‘’Kaçmayýn lan o….. ç……..’’

 

Suçlulardan ikisi kaçmayý býrakmýþ diðerlerine :

‘’Bizi tanýdý siz devam edin’’ demiþler.

                      

*****                           ******                        ******

Geçenlerde yazdýðým bir yazýdan ötürü savcýnýn huzuruna çýktým.

 

Gerekçe : Bir yazýmda geçen o….. ç…. ibaresi üniversiteden bazý zevatý rahatsýz etmiþ.

 

Fakat savcý beyin huzurunda yazýyý (kendi yazýmý) bir dahi okuyunca hayretler içinde kaldým ;çünkü alýnganlýk gösteren kiþinin yazýda isminin baþ harfi bile geçmiyordu.

 

Adam gazetede bi yazý okumuþ yazýdaki bir sözcüðü kendine yakýþtýrmýþ mahkemenin yolunu tutmuþ…

 

Yüce karilerim bu kiþinin ismini merak etmiþler ve benden bu ismin ifþasý hususunda medet ummuþlarsa boþuna zahmet buyurmasýnlar; zira kendilerine bu hususta yardýmcý olamayacaðým; lakin meraklarýný gidermeleri için kendilerine bir tavsiyem olacak:

 

Üniversite daðýlýrken o malum kelimeleri kalabalýðýn arkasýndan sarfeylesinler…

 

En az iki kiþi dönüp bakacaktýr…

 

Bir fýkra daha

 

Bir kargayla bir eþek (eþek deðil eþþek) uçakta seyahat ediyorlarmýþ…

Hostes çaðýr lambasý yanmýþ, hostes kargayla eþþeðin bulunduðu koltuklara gelmiþ ve sormuþ:

-          Düðmeye kim bastý?

Karga:

-          ben bastým…

Hostes:

-          Bir þey mi istediniz?

       Karga:

-          Yooooo

        Hostes:

-          Peki niçin düðmeye bastýnýz?

       Karga:

-          Puþtluk olsun diye…

Sinirlenen hostes yaa sabýr demiþ yerine dönmüþ. Bir müddet sonra yine çaðýr lambasý yanmýþ. Hostes yine Kargayla eþþeðin bulunduðu bölüme gitmiþ ve yine kargayla aralarýnda dialog yaþanmýþ:

 

-          Düðmeye kim bastý?

Karga:

-          ben bastým…

Hostes:

-          Bir þey mi istediniz?

       Karga:

-          Yooooo

        Hostes

-          Peki niçin düðmeye bastýnýz?

       Karga:

 

-          Puþtluk olsun diye…Hostes iyice sinirlenmiþ ;fakat þunlarla muhatap olmaya deðmez demiþ, tekrar yerine dönmüþ. Bir müddet sonra tekrar lamba yanmýþ. Hosteþ hýþýmla kargayla eþeðin olduðu bölüme gitmiþ ve sormuþ?

-          -Düðmeye kim bastý?

Bu sefer eþþek:

-Ben bastým…

Hostes:

-Bir þey mi istediniz?

Eþek:

-          Yooooo

 

        Hostes:

-          Peki niçin düðmeye bastýnýz?

 

Eþek:

        -Puþtluk olsun diye…

 

Hostes bu sefer iyice sinirlenmiþ ikisini de uçaktan atmýþ…

 Soluðu bilmem kaç fit yükseklikte alan eþeðe karga sormuþ:

-Uçmayý biliyor musun?

 Eþek:

-          yoooooo…

-          Karga:

-          Madem uçmayý bilmiyorsun niye puþtluk ediyorsun!...

 

Geçenlerde üniversitede dekanýn biri iþine son verdirttiði elemanýn duruþmasýna katýlmýþ. Duruþma bitince fenalýk geçirmiþ ayýlmýþ bayýlmýþ falan…

Benim de aklýma bu fýkra geldi ne hikmetse?

 

Kaynak:  Ýnternet Gazeteciler Derneði Haber Bülteni


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
senitanýyan
Hatasýný bilmeyenin hali
Yazdýklarýnýn hiç önemi yok. C.Ü. de iken yaptýðýn hatalarý biliyorsun.. Gerek yok geçmiþe deðinmeye... Asýl sorun þu? Neden þimdi yazmaya baþladýnýz? Koçoðlu yada Bakýr döneminde çýt yoktu... Ama neden þimdi... Kürþat adýna sahip olmanýn senin Gerçek Bir Türk milliyetçisi olmana yetmediðini, yetmeyeceðini, en iyi sen biliyorsun... Baþkalarý da biliyor, bilmelisin.... Neden þimdi, neden bu dönemde yazýyorsunuz.... Hangi saklanmýþ hicranlar çýkarýyor bu yazýlarý... Acaba saklanabiliyorlarmý gerçekten... Yoksa devekuþundan mý bahsetmeli... Burasý sivas Kürþat bey. Biz birbirimizi biliriz....
breh
dimonça
sadede gelelim arkadaþlar. Kimilerini varya kimilerini yani sevsem dahi çýtý çýkarmaz! Hani ite hoþt dersinde gurur yapar bir daha kapýna gelmez! Anlayamadým kim gancýk it? kim ganjýk? Yazýlanlara bir bakýverin ne din, ne iman, ne haya, ne gurur, nede haysiyet YAR BANA BÝR EÐLENCE
beni bilirler
hatta iyi bilirler
Sayýn Ercan bey üstadým, Yazýlarýnýz çok güzel, yorumlar ise iyi uyum göstermiþ. Yalnýz sizi kýshandým gibi? Ben avratlarýna küfrettim býrak sesi çýt yok! vah vah..
SON DEDÝKODU BU
ALMANCA BÖLÜMÜNDE BÝR HOCA ÖÐRENCÝLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÝLÝÞKÝSÝNÝN VARLIÐININ DUYULMASINDAN KORUYORMUÞ
HABERÝNÝZ OLSUN BEYLER BAYANLAR ALMANCA BÖLÜMÜNDE SANIRIM PROF. VEYA DOÇENT BÝR HOCA BAYAN ÖÐRENCÝLERÝ ÝLE YAÞADIÐI ÝLÝÞKÝLERÝN DUYULMAMASI ÝÇÝN ÖZEL ÇABALAR SARF ETTÝÐÝ KONUNUN DUYULMAMASI ÝÇÝN SÝVASTAN EN KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE AYRILACAÐI VE ELAZIÐA GÝDECEÐÝ KONUÞULUYOR. YAKINDA GÝTMEYEN SANIRIM KOKUSU ÇIKAR. HÜRMETLER.
birde kuyruklarýný kaldýrýrlar
dönüp bakmayý geç
ben uy..... yokmu diye birde kuyruklarýný kaldýrýrlar. ercan bey sizin yazýlarýnýzý ip ile çekiyorum. yolunuz iziniz açýk olsun.a.e.olun.
AVUKAT
KAÇ TANE ÝMAM HATÝP MEZUNU DEKAN VAR BU ÜNÝVERSÝTEDE?
Rektörün imam hatip mezunu olduðunu biliyorum. sizin gazeteden okumuþtum belediye baþkanýnýn sýnýf arkadaþýymýþ sýnýf listeside vardý arþivime kayýt bile etmiþtim. Bu durum bence avukatýn açýzlýðýdýr. sen avukat veya müþavir olmuþsun bu durumlara düþmüþsün yazýklar olsun size bende mesleðimden utandým. Gülçin haným gibi onurlu olun ve istifa edin.
BUGÜN DEKANLAR YARIN REKTÖR YRD. VE SONRA REKTÖR GÝDER
TÜM SÝVAS MAHKEMEYE GÝDEN DEKANLARI KONUÞUYOR
Rektör talimat vermiþ yeni çömez hukuk müþaviri ile mahkemeye katýlýn diye size ne.Bu bir devrimdir ayaða düþme devrimi denir buna bilmeyen öðrensin.bunlar imam hatip mezunuya. Birde ülkücüðüm diye bu dekanlar anýlýyorlarya beni yaracaklar.Sivas bu ilginç hadiseyi konuþuyor.dün etli ekmek yemeðe giden rektör yardýmcýsýný konuþuyordu bugün mahkemeye avukatlýk yapmak üzere giden dekanlarý konuþuyor. yarýn ne konuþulacak gerçekten merak ediyorum. helal bu memlekete haber yapmaya hiç gerek yok ayaklý gazeteciler herþeye bedel. saygýlarýmla
AYIP AYIP
NE KARISI KIZI ÝLE GELMÝÞTÝR...
NE FARK EDER SEN KARISI DÝYE ÝDDÝADA BULUNUYOR VE TAHMÝN EDÝYORSUN BENDE KIZI ÝLE GELMÝÞTÝR DÝYORUM. VARMISIN RAKISINA ÝDDÝASINA? PÝLÝÇ DURURKEN TAVUÐU KÝM YER VE ESÝRGER!
KARILARINI DA GETÝRMÝÞLER MÝ?
BÝLGÝ EKSÝKLÝÐÝ...
BUNLAR KARILARINIDA GETÝRMÝÞTÝR. SÝZ YALNIÞ BÝLÝYORSUNUZ YADA ÖÐRENMÝÞSÝNÝZ! ARAÞTIRIN SORUN MUTLAK DOÐRUYU BULUN..! OLMASA ERCAN BEY GÝBÝ AHTAPOT PAULE SORUN ((...
Ayýlmýþ bayýlmýþ mý?
Hocam sizi ayakta alkýþlýyorum
O iyi ki kalp krizi geçirmemiþ! aldýðýmýz haberlere göre duruþma sonrasý 1 saat mahkemeden çýkamamýþ. mahkeme baþkanýnýn abucuya! strateji belirlemiþlerdir. yalandan herkes eþek olur kendini önemsetmeye çalýþmýþtýr.dekanlarya bunlar mahkemede avukatlýk yapacak kadar büyümüþler. birde koruma ordusu ile gelmiþ korkak.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Mehmet Ercan ILTER Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.