Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
Türkiye’ye Körfez’in en büyük markalarýndan biri daha geliyor!

Türkiye’ye Körfez’in en büyük markalarýndan biri daha geliyor!

  Bu haber 04 Ekim 2014, Cumartesi 09:02:31 eklenmitir.
Türkiye’ye Körfez’in en büyük markalarýndan biri daha geliyor! Mar Yapý ve Rotana’dan Basýn Ekspres’te ödüllü proje: Tri G Rotana

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

HABER : AYDAN ALKAP

Türkiye’nin genç ve dinamik gayrimenkul þirketlerinden Mar Yapý, Güneþli’deki yatýrýmlarýna 30 katlý otel ve rezidans kulesi Tri G ile devam ediyor. Mar Yapý bu kez Ortadoðu, Afrika, Güney Asya ve Doðu Avrupa’nýn önde gelen otelcilik zinciri Rotana ile ortaklýk yapýyor.

 

Türkiye gayrimenkul sektörünün genç ve dinamik þirketi Mar Yapý, Güneþli Konutlar, G Plus, Divan Residence at G Plus ve G Marin Managed By Divan projelerinden sonra bu kez Tri G projesinin lansmanýný yaptý. Körfez’in en büyük otel zincirlerinden biri olan Rotana ile yapýlan görüþmeler sonucunda sermaye ortaklýðý ile hayata geçecek olan Tri G Rotana projesinde, Mar Yapý yüzde 60, Rotana ise yüzde 40 paya sahip olacak.

Merkezi bir konumda bulunan ve 7 bin metrekare arazi üzerinde inþa edilmesi planlanan simgesel proje, sekiz katta 152 odalý bir Centro otel, 17 katta toplam 153 adet rezidans, 2.500 metrekare ticari alan ve otelle rezidanslara ayrý hizmet verecek sosyal tesislerden oluþuyor.

Mar Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Münir Özkök lansmanda yaptýðý açýklamada; “Rotana aðýrlama sektöründe bölgede öncü konumda bir firma. Bu iddialý projede böylesi deðerli ve uzun süreli bir ortaklýða imza atmak, hem Mar Yapý olarak bizim için önemli, hem de ülke ekonomisine katkýsý bakýmýndan deðerli” dedi.

Rotana’nýn Yönetim Kurulu Baþkaný Nasser Al Nowais ise “Türkiye, Rotana için kritik öneme sahip büyüyen bir pazar. Biz de Mar Yapý ile birlikte bu ülkedeki varlýðýmýzý kuvvetlendirmek adýna Tri G Rotana projesine imza atmanýn heyecanýný yaþýyoruz. Çarpýcý tasarýmý, sýradýþý yaþam alanlarý ve geniþ iþ ve sosyal tesisleriyle Tri G Türkiye’nin simgesel projeleri arasýnda yer alacak” dedi.

Güneþli’de yaþam merkezlerine yakýn bir lokasyonda bulunan Tri G Rotana, Ýstanbul’un en yoðun ve önemli iki ulaþým aksý olan D100 ve TEM otoyolunu birbirine baðlayan Basýn Ekspres Yolu üzerinde konumlanýyor. Basýn Ekspres Yolu ayný zamanda Atatürk Uluslararasý Havalimaný’ný þehrin geri kalan kýsmýna baðlayarak kente akýþý saðlarken, üzerinden günde yaklaþýk 200 bin aracýn geçtiði baðlantý yolu olma özelliðini taþýyor.

Ödüllü mimari tasarým

Suyabatmaz Demirel tarafýndan, 30 katlý ve tek bir kule olarak tasarlanan Tri G projesi, 2013 yýlýnda MIPIM'de Architectural Review'ýn Future Project Awards ödüllerinde birincilik alan anýtsal bir tasarýma sahip. Tamamen üçgen, gökyüzünü iþaret eder formda inþa edilecek Tri G Rotana projesi yalýn tasarýmýyla dikkat çekerken, her katýnda kullanýcýya yapýlmýþ geniþ kullanýlabilir alanlarýyla da dikkat çekiyor. 

Centro Hotels by Rotana konsepti

Centro Hotels by Rotana, bilinçli ve genç gezginler için fonksiyonellikle birlikte tarz ve konfor içeren bir yaþam biçimi vaat ediyor. Adýndan da anlaþýlacaðý gibi Centro Hotel binalarý genellikle büyük þehirlerde, iþ merkezlerinin kalbinde ve ticari merkezlere yakýn noktalarda konumlanýyor. Tri G projesinin bir parçasý olan Centro Hotel, konfor ve fonksiyonellik arayýþýnda olan yeni nesil gezginlerin ihtiyaçlarýný karþýlamak ve kapsamlý spor salonu, SPA, iþ merkezi, toplantý salonlarý, ücretsiz Wi-Fi gibi hizmetler sunmak üzere tasarlandý.

Kira garantili rezidanslar

Ýki yýllýk kira garantisiyle sunulan Tri G rezidanslarý, þimdiden yatýrýmcýlarýn ön taleplerini almaya baþladý. Rezidanslarýn bir baþka önemli özelliði ise yatýrýmcýlar tarafýndan istenirse Rotana’nýn farklý ülkelerde de kullanýlan baþarýlý bir havuz sistemi, “Otel Apartmanlarý”na dahil edilebiliyor olmasý. Böylece daireler projede bulunan otel odalarý gibi kullanýlarak, yatýrýmcýsýna ek gelir de saðlayabilecek. Rotana’nýn know-how’ý, otelcilik altyapýsý ve rezervasyon aðý her bir rezidansý, yüksek potansiyele sahip birer yatýrým aracýna çevirebilecek.

Bu sisteme dahil olmak istemeyenler ise rezidans hizmetlerini Rotana kalitesi ile alabilecekler.

Prestijli ticari alanlar

Tri G Rotana’da ticari alanlar ise tek bir katta bulunuyor ve 2500 metrekareden oluþuyor. Ýstenirse tek parça halinde kullanmaya da olanak tanýyan ticari alan konsepti, bu özelliðiyle böyle prestijli bir projede showroom amaçlý kullaným için çok uygun bir alan yaratýyor.

Kira garantili rezidanslar

Konuyla ilgili bir açýklama yapan Mar Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Münir Özkök, “Tri G projesinde Rotana’nýn iþleteceði rezidanslara Körfez bölgesinden yatýrýmcýlarýn büyük ilgisi olacaðýna inanýyoruz. Rezidanslarýn satýþýnýn projenin inþaatý bitmeden tamamlanacaðýný öngörüyoruz” dedi.

 

2016 yýlýnýn son çeyreðinde misafirlerini kabul etmeye baþlayacak olan Tri G Rotana, önümüzdeki aylarda Dubai’de Körfez yatýrýmcýlarýnýn beðenisine sunulacak. ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.