Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
TIRCILARDAN MUTLU SON

TIRCILARDAN MUTLU SON

  Bu haber 03 Temmuz 2014, Persembe 13:50:41 eklenmitir.
TIRCILARDAN MUTLU SON Musul kentini ele geçirdikten sonra; Irak Þam Ýslam Devleti militanlarýnýn kaçýrdýðý 32 Türk týr þoförü; bugün serbest býrakýldý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

IÞÝD'in araçlarýna el koyduðu þoförlerden Serdar Bayar, "Bu sabah bize 'Sizi serbest býrakacaðýz, eþyalarýnýzý toplayýn' dediler. Eþyalarýmýzý topladýk. Bizi Kürt bölgesine doðru yola çýkardýlar" diye konuþtu. 

BALKAN HABER AJANSI Ortadoðu Temsilcisi Liber Azuz'un görüþtüðü bir baþka þoför ise, mlitanlarýn da korku içinde olduklarýný ifade ederek, 'Kandýrýldýklarý ve ne amaç için orada olduklarýný bilmedikleri her halerinden belli' açýklamasýnda bulundu. 

Türk yetkililer tarafýndan Mahmur'da karþýlanarak otobüse bindirilen þoförler, Erbil'e nakledildi. Þoförler burada çok yoðun güvenlik önlemleriyle korundu. Þoförler Türkiye saati ili 21.00'da Türk Hava Yollarý uçaðý ile Þanlýurfa'ya indi.

Þoförler, uçakla getirildikleri GAP Havaalaný'nda, Þanlýurfa Valisi Küçük, Büyükþehir Belediye Baþkaný Güvenç ve Ýl Emniyet Müdürü Pýnarbaþý ile yakýnlarý tarafýndan sevinç çýðlýklarýyla karþýlandý. 

Karþýlama töreninde yer alan BALKAN HAER AJANSI Þanlýurfa ekibinden altý kiþi, tören niteliðindeki karþýlamayý an an takip etti. 

Uçaktan indikten sonra yakýnlarýyla kucaklaþan ve büyük sevinç yaþayan þoförler aileleriyle hasret giderdi.

Þoförlerden Vehbi Demir, gazetecilere yaptýðý açýklamada, ailesiyle buluþtuðu için çok mutlu olduðunu söyledi. Kurtarýlmalarý için kendilerine destek veren devlet büyüklerine teþekkür eden Demir, çok heyecanlý olduðunu ve konuþacak kelime bulamadýðýný ifade etti.

Musul'u ele geçiren IÞÝD, 9 Haziran günü Ýskenderun Limaný'ndan Musul'un Geyara Ýlçesi'ndeki termik santrale mazot götüren 32 Türk TIR þoförünü kaçýrdý. O günden beri Türk þoförleri ellerinde tutan IÞÝD militanlarý ile aþiretler araya konularak temaslar kuruldu. Günlerce devam eden görüþmeler nihayet olumlu sonuç verdi ve IÞÝD, þoförleri serbest býrakma kararý aldý, ancak týrlara el koydu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.