Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
BÝRÝLERÝ YAKAR BÝRÝLERÝ ÝMARA AÇAR

BÝRÝLERÝ YAKAR BÝRÝLERÝ ÝMARA AÇAR

  Bu haber 01 Temmuz 2014, SALI 14:08:02 eklenmitir.
BÝRÝLERÝ YAKAR BÝRÝLERÝ ÝMARA AÇAR Antalya'da 125 hektar ormanýn kül olduðu Adrasan’da incelemelerde bulunan Vali Sebahattin Öztürk, yanan alanlarýn imara açýlacaðý iddialarýna, "Yanan yerlerde yeni tesis, böyle bir þey olmasý söz konusu deðil.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bunu kesin bir dille söylüyorum. Böyle bir þey olamaz. Orman arazisinde ne beton, ne ahþap hiçbir þey olamaz" diye karþýlýk verdi.

Antalya’nýn Kumluca ilçesine baðýlý turizm bölgesi Adrasan’da geçen cumartesi günü çýkan orman yangýnýnýn ardýndan Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, bugün bölgede incelemelerde bulundu. Helikopterle Adrasan’a gelen Vali Öztürk, önce helikopterle yanan orman alaný üzerinde tur attý, ardýndan karadan yangýnýn ilk baþladýðý noktaya gitti.

Burada açýklamalarda bulunan Vali Sebahattin Öztürk, yangýnýn çok büyük bir alanda etkili olduðunu söyledi. Öztürk, "Daha beter olma ihtimali vardý. Milli Park’a sýçramamýþ" dedi. Yangýnda 4 otel ve pansiyon tipi turizm tesisinin büyük zarar gördüðünü aktaran Vali Öztürk, can kaybýnýn olmamasýnýn sevindirici olduðunu kaydetti. Bölgenin orman yangýnlarý açýsýndan risk alaný olduðunu belirten Vali Öztürk, þöyle konuþtu:

Burada yangýn bundan sonra da çýkabilir. Bunu hýzlý önlemenin yolarýný arýyoruz. Bu kadar yoðun nüfusun olduðu yerlerde riskleri sýfýrlamak mümkün olmuyor. Yangýna piknikçilerin neden olduðunu tahmin ediyoruz. Yerin müsait oluþu buna iþaret ediyor. Fakat baþka sebepler de olabilir. Elimizde bu konuyu yüzde yüz doðrulayacak bilgi yok."

Antalya Valisi Öztürk, Adrasan’da yanan 125 hektar orman alanýnýn en kýsa sürede aðaçlandýrýlacaðýný kaydetti. 2015 yýlý sonunda bölgede orman yollarý dahil olmak üzere tüm aðaçlandýrma çalýþmasýnýn tamamlanmýþ olacaðýný kaydeden Öztürk, "Yanan yerlerde yeni tesis, böyle bir þey olmasý söz konusu deðil. Bunu kesin bir dille söylüyorum. Böyle bir þey olamaz. Orman arazisinde ne beton, ne ahþap hiçbir þey olamaz" dedi. Vali Öztürk, yangýndan zarar görenlere maddi destek noktasýnda ise çalýþmalarýn sürdüðünü kaydetti.

’ÝHMAL VAR MI?’

Vali Öztürk, yangýna ilk müdahale anýnda ekiplerin ihmali bulunduðuna iliþkin iddialarý da cevaplandýrdý. "Bu tür þeyler olup bittikten sonra vatandaþlar bilmeden, kulaktan kulaða iletilen bilgilerle bu tip þeyleri ileri sürebilirler" diyen Vali Öztürk, Adrasan yangýnýn iddia edildiði gibi 18 saat sürmediðini 4 - 5 saat gibi bir sürede arazinin yüzde 80’inin yandýðýný söyledi. Öztürk, þöyle konuþtu:

"Bölgeye helikopterle geliþi gidiþi yarým saatlik bir zaman. Orman arazisinde yol yok. Ancak havadan müdahale yapýlabiliyor. Onun da nereden baksanýz yarým saatten evvel olamýyor. Ýnsanlar dýþarýdan deðerlendirme yaparken ’Hýzlý olsaydý iyi olurdu’ gibi bir deðerlendirme yapýyorlar. Bizde öyle düþünüyoruz ama imkanlar, teknoloji bu kadarýna izin veriyor."ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.