Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
MEDYAEVÝ SANSÜRÜNE ÇAGAY ' DAN DA TEPKÝ VAR

MEDYAEVÝ SANSÜRÜNE ÇAGAY ' DAN DA TEPKÝ VAR

  Bu haber 27 Temmuz 2013, Cumartesi 04:20:11 eklenmitir.
MEDYAEVÝ SANSÜRÜNE ÇAGAY ' DAN DA TEPKÝ VAR ........

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Deterjan markasý Fairy'nin, 'Türkiye'nin Köfteleri' adlý kitap tantým toplantýsý öncesi ve sonrasýnda, toplantýyý organize eden halkla iliþkiler þirketi mensuplarýnýn, bazý gazetecilere uyguladýðý sansürün yankýlarý sürerken, sivil toplum örgütlerinden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu tepkilerden biri de, Çaðdaþ Gazeteciler ve Aydýnlar Birilði'nden geldi.

Kýsa adý ÇAGAY olan ve merkezi Ankara'da bulunan Çaðdaþ Gazeteciler ve Aydýnlar Birilði'nden yapýlan açýklamada, olayýn çok yönlü araþtýrýldýðý ve konunun tamamen 'Haber Alma ve Yayma Hürriyeti'nin Kýsýtlanmasý' çerçevesinde deðerlendirilebilineceðine dikkat çekildi.

Açýklamanýn detaylarý þöyle:

'Çaðdaþ Gazeteciler ve Aydýnlar Birliði olarak, bugüne kadar, basýna karþý gerek siyasilerden, gerekse kolluk kuvvetlerinden gelen sansüre karþý, tüm haklarýmýzý kullanmýþ, tepkimizi vermiþtik. Ancak bu kez, ilginç bir noktadayýz, zira, kendileri de çoðunlukla Ýletiþim Fakültesi mezunu olan halkla iliþkiler ajansý çalýþanlarý, meslektaþlarýna karþý sansür uygulamýþlar, onunla da kalmamýþ, onlara karþý çok çirkin muamelede bulunmuþlardýr. Bilgi bize aktarýldýðýnda, bizzat toplantý salonuna alýnan ve özellikle yiyecek-içecek sektöründeki yayýn organlarýnda görevli bazý meslektaþlarýmýza, bize aktarýlan hususlarýn abartýlý olup olmadýðý konusu sorgulanmýþ,  ancak Medyaevi Halkla Ýliþkiler adlý þirket çalýanlarýnýn, iddia edilen çirkin hal ve davranýþlarýn çok daha fazlasýný sergileikleri büyük bir üzüntü ile öðrenilmiþtir.  Birlik olarak, haer ajanslarýnýn haber alma hürriyetini engellemenin, kutsal iftar sofrasýnda oturan bir gazeteciyi aþaðýlarcasýna önünde tabak ve suyu almanýn, halkla ilikiler bilminin hangi maddesi a da insanlýðýn hangi sýfatý ile baðdaþtýðýný anlamak mümkün deðildir. Þu iyi bilinmelidir ki, basýn hürdür, asla  ve asla sansür edilemez. Basýnýn sansür edilme þartlarý, ancak 'Devletin varlýðý ve baðmýsýzlýðý tehlikeye düþebileceði' durumlarda yasa ile belirlenmiþtir. Þimdi, Medyaevi çalýþanlarýna soruyoruz, gazetcileri liste ile ayýrarak, sansür koymak için, hangi vatani tehdidi sizdiniz? Halkla Ýliþikiler'in en temelolgusu insan sevgisi nerede kaldý? Yoksa siz bunlardan bi haber, hasbel kader mantar gibi biten sektör çalýþanlarý kervanýndakilerden misniz? Meslektaþlarýnýza karþý sergilediðiniz bu tutumu kesin bir dille kýnýyor, Fairy gibi bir markanýn ve 'Mutlu Mutfaklar' gibi harikulade projelerinin adýnýn, bir daha 'Mutsuz Sansür Edilmiþ  Basýn' ile birlikte anýlmamasýný caný gönülden diliyoruz...'


NET HABER / ANKARA

 


 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.