Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
SÖZLEÞMELÝLERE KADRO MÜJDESÝ

SÖZLEÞMELÝLERE KADRO MÜJDESÝ

  Bu haber 04 Temmuz 2013, Persembe 14:37:03 eklenmitir.
SÖZLEÞMELÝLERE KADRO MÜJDESÝ Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, verdikleri önergeyle, kadroya alýnacak sözleþmeli personel kapsamýna 3 bin 500 kiþinin daha ekleneceðini bildirdi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazý Kanun ve KHK'larda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi'nin görüþmeleri sýrasýnda Bakan Çelik imzasýyla bir önerge verildi. Önergeyle, 96 bin 505 sözleþmeli personelin devlet memurluðu kadrosuna alýnmasýna iliþkin maddenin kapsamý geniþletildi.

 

Çelik, yaptýý açýklamada, önergeyle 3 bin 500 sözleþmeli personelin daha kadroya alýnacaðýný ifade etti.

 

Bakan Çelik, kurumsal sözleþmelilerin, isterlerse 2 ay içinde baþvurmalarý halinde, sözleþmelilikten kadrroya geçebileceklerini kaydetti.

 

Önergeye göre, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, MGK Genel Sekreterliði, TOKÝ, Baþbakanlýk, Savunma Sanayii Müsteþarlýðý, Spor Genel Müdürlüðü, Hazine Müsteþarlýðý, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Patent Enstitüsü, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü, SGK, Kamu Düzeni ve Müsteþarlýðý, TRT, Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baþkanlýðý, ÖSYM, GAP Ýdaresi Baþkanlýðý, Doðu Anadolu, Doðu Karadeniz ve Konya Ovasý Projesi bölge kalkýnma idari baþkanlýklarý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Türk Ýþ Birliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý, Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda çalýþanlar ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn merkez teþkilatlarýnýn büyük ölçekli bilgi iþlem birimlerinde, biliþim hizmetlerini yürütenler de kadroya alýnacak.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.