Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıs
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan
CHP Sivas eski Merkez İlçe B
Tam beş yıl önce avukatlık ruhsatını alan ve partiye seçimden kısa bir s
Yeni tedbirlerin alınması be
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayy
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
TÜRKÝYE MÜZÝK ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU

TÜRKÝYE MÜZÝK ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU

  Bu haber 13 Nisan 2013, Cumartesi 00:58:00 eklenmitir.
TÜRKÝYE MÜZÝK ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU ........

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bu yýl 19.'su düzenlenen Türkiye Müzik Ödülleri, Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye; müstakbel gazeteci Ýlayda Alkandýðý da katýlarak birçok ünlü ile röportaj yaptý.

1995 yýlýndan beri 'Kral Müzik Ödülleri' adýyla düzenlenen ve bu yýl 'Türkiye Müzik Ödülleri' adýný alan törene iþ, sanat ve müzik dünyasýndan çok sayýda ünlü isim katýldý. 200 jüriden oluþan ve 4 milyon oyla belirlenen Türkiye Müzik Ödülleri gecesi Murat Boz'un þarkýsý ile baþladý. Daha sonra geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden ünlü arabesk müzik sanatçýsý Müslüm Gürses, Halil Sezai tarafýndan "Adýný Sen Koy" þarkýsý ile anýldý. Halil Sezai, kendi yaptýðý tiþörtü Müslüm Gürses'in eþi Muhterem Nur'a hediye etti.

Akil Ýnsanlar Heyeti'nin en dikkat çekici isimlerinden biri olan ünlü sanatçý Orhan Gencebay, Kral Tv Müzik Ödülleri gecesinde bir konuþma yaptý. Törende 'En iyi proje ' ödülünü Bülent Ersoy'un elinden alan Orhan Gencebay, ödül sonrasý 'Gelin Birlik Olalým' þarkýsýnýn sözlerini okudu.

Geceye katýlan ünlü isimlerden Mustafa Ceceli, "4 dalda adaylýk var þimdi. Bakalým kýsmet. Genellikle arkadaþlarým da ayný þeyleri söylemiþlerdir. Bu havayý tenefüs etmek önemli. Benim aday olmadýðým kategorilerde de düzenlediðim þarkýlar yarýþýyor. Bu akþam Murat Boz ve Sertab Erener'in söyleyeceði þarkýlar da benim yeni yaptýðým düzenlemeler. Bakalým onlarda görücüye çýkýyor bu akþam. Daha evvelden Kral Tv müzik ödülleri adýyla geçiyordu. Bu yýl Türkiye Müzik Ödülleri olarak deðiþtirildi. Elbetteki bir motivasyon kaynaðý ama dediðim gibi yarýþ veya yarýþma gibi düþünmemek lazým bunu. Sektörümüzü her zaman güzel günler beklemesini diliyorum" þeklinde konuþtu.

Besteci ve söz yazarý Kayahan, "Ben ödül verdikten sonra çýkacaðým. Ben 'Mevsim hala sen' diye bir þarký çýkardým þimdi onun klibi bitti. 15'inde baþlayacak oynamaya. Daha sonra Ýpek hanýma 'Söz ver bana' diye bir þarký yazdým. Tahmin ediyorum 2 ay içinde seyirciyle buluþacak" dedi.

Pop müzik sanatçýsý Murat Boz ise, "Kral Tv Müzik Ödülleri, Türkiye Müzik Ödülleri diye deðiþtirildi. Ben ödül almadýðým zamanlarda da bu ödül törenine geldim. Ben ödül alsam da almasam da sahnede ödül alan arkadaþlarýmý alkýþlamaktan onlarýn yanýnda olmaktan yanayým. Sektörde birbirimizi desteklemek gerektiðini düþünüyorum" þeklinde konuþtu.

Bu yýlki 2013 Türkiye Müzik Ödülleri sahipleri ise þöyle.

En iyi çýkýþ yapan þarkýcý: Mehmet Erdem.

En iyi özgün film müziði: Yýldýray Gürgen (Evim Sensin)

En iyi özgün dizi müziði: Aytekin Ataþ (Muhteþem Yüzyýl)

En iyi Grup: Seksendört

En iyi klip: Ziynet Sali - Her Þey Güzel Olacak

En iyi proje: Orhan Gencebay'la Bir Ömür

En iyi remix: Geri Dönüþ Olsa - Emre Kýnay

En iyi düet: Soðuk Odalar - Emre Aydýn & Gülden Mutlu

En iyi enstrümantal albüm: Dönmez Yol - Erkan Oður

En iyi albüm: Es - Mustafa Ceceli

En iyi kadýn þarkýcý: Göksel

En iyi erkek þarkýcý: Mustafa Ceceli

En iyi single: Beni Biraz Böyle Hatýrla - Emre Aydýn

En iyi þarký: Türkan - Demet Akalýn

Öte yandan, müzik otoriteleri; Demet Akalýn'ýn 'Türkan' þarkýsýnýn en iyi þarký seçilmesine 'Üzücü' yorumunu yaparak, iyi niyetli olmasýna raðmen müzik sanatýndan uzak bir þarkýnýn seçilmesinin ilginç olduðu ortak görüþünde birleþti.

ÝLAYDA ALKANDAÐI / BALKAN HABER AJANSIETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.