Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
HERÞEY BÝLÝM ÝÇÝN

HERÞEY BÝLÝM ÝÇÝN

  Bu haber 24 Mart 2013, Pazar 08:02:02 eklenmitir.
HERÞEY BÝLÝM ÝÇÝN ........

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Demir'in çeþitli nedenlerle anne karnýnda ölen ya da anomali (sakatlýk) nedeniyle alýnmak zorunda kalýnan fetuslardan (doðuma kadar ana rahmindeki canlýya verilen ad) oluþturduðu koleksiyon, ailelerinden yasal izin alýnarak bilimsel amaçla sergileniyor.

Demir, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, canlý oluþumunu inceleyen embriyolojinin týp fakültesi öðrencilerine temel eðitim düzeyinde verilmesi gerektiðini kaydetti. Týp fakültelerinde öðrencilere sadece teorik bilgilerin verilmesinin yeterli olmadýðýný vurgulayan Demir, geleceðin hekimlerinin öðrendiklerini uygulamaya aktarmasýnýn son derece önemli olduðuna dikkati çekti.

Bu ihtiyaçtan yola çýkarak çeþitli nedenlerle anne karnýnda ölen ya da anomali nedeniyle alýnmak zorunda kalýnan fetuslardan ailelerin izniyle koleksiyon yapmaya baþladýðýný anlatan Demir, ailelerin fetuslarý öðrencilerin öðreniminde kullanýlmak üzere, tamamen bilimsel amaçlarla kendilerine vermeyi kabul ettiðinin altýný çizdi.

Son 30 yýlda gebeliðin yedinci haftasýndan dünyaya gelmesine sayýlý günler kalanlara kadar 40'a yakýn fetusu bir araya getirdiðini belirten Demir, bunlarý içine özel bir sývý konulmuþ cam fanuslarda, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý giriþinde sergilediklerini söyledi.

Fetusun geliþimi konusunu iþleyen öðrencilerin dersten sonra koleksiyon alanýna gelerek, öðrendiklerini kendi gözleriyle görme þansý yakaladýklarýna iþaret eden Demir, þöyle konuþtu:

"Fetusun nasýl geliþtiðini, hangi organlarýn ne zaman geliþimini tamamladýðýný, dýþ etkenlerden, radyasyondan nasýl etkilendiðini, doðumsal anomalileri, annenin aldýðý toksik maddelerin bebeðin hangi organlarýna zarar verebildiðini bu þekilde gösterebiliyoruz. Öðrencilerimizin, asistanlarýmýzýn, hocalarýn bu eðitimden geçmesi lazým. Bunu görmeden fetusun nasýl geliþtiðini anlatamazsýnýz. Öðrenci teorik olarak duyduðu bir embriyonun sekizinci haftadaki pozisyonunu, kolunu, bacaðýný, boyunu, kilosunu somut þekilde burada görebiliyor. Bunu gördükçe de kendisine güveni geliyor."ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.