Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
YEÞÝL KART ÇEKÝLÝÞÝ ÝÇÝN BAÞVURULAR BAÞLADI

YEÞÝL KART ÇEKÝLÝÞÝ ÝÇÝN BAÞVURULAR BAÞLADI

  Bu haber 08 Ekim 2012, Pazartesi 13:55:11 eklenmitir.
YEÞÝL KART ÇEKÝLÝÞÝ ÝÇÝN BAÞVURULAR BAÞLADI Her yýl milyonlarca kiþi Amerika’da ikamet etme ve çalýþma hakký kazanmak için yeþil kart çekiliþine katýlýyor. Bu yýlki baþvurular 2 Ekim’de baþladý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýranlý gazeteci Roozbeh Mazhari, 1999 yýlýnda yeþil kart çekiliþini kazanarak Amerika’ya gelmiþ: “O zamanlar askerlik yapýyordum. Yeþil kart çekiliþini kazandýðýmý kýzkardeþimden öðrendim. Çok sevindim. Ülkeden ayrýlabileceðime dair evraklar elime geçtiðinde yedi gün bayram ettim.”

 

2014 yýlý için 2 Ekim’de baþlayan yeþil kart çekiliþi 3 Kasým Cumartesi günü sona erecek. Geçen yýl çekiliþe 8 milyon kiþi katýlmýþtý. Bu yýl da katýlýmýn da yüksek olmasý bekleniyor. Çekiliþte yalnýzca 55 bin kiþi seçilecek.

 

Çekiliþe üç kez katýlan Ýranlý Naim Kerimi baþvurularýn baþlamasýna saatler kala Kanada’dan Skype aracýlýðýyla Amerika’nýn Sesi’ne konuþtu:

 

“Kendinizi þanslý hissediyor musunuz?”

 

“Çok þanslý olduðuma inanýyorum. Son birkaç ay bana þans getirdi. Üniversiteden mezun oldum, evlendim, iþ buldum. Belki þans yüzüme üç deðil, dört kez güler.”

 

Baþvurular sadece Ýnternet üzerinden yapýlýyor. Çekiliþe katýlmak isteyenler Ýnternet’ten baþvuruyor ve bir sonraki yýlýn Mayýs ayýnda sonuçlarý yine Ýnternet’ten öðreniyor. Karin King Vize Dairesi’nden. King, “Baþvuranlarýn herþeyi kendi baþýna yapabileceði bir sistem kurmaya çalýþtýk. Baþvurmak için bir aracýya ya da ücret ödemelerine gerek yok. Seçilip seçilmediklerini Ýnternet sitemize girerek öðrenecekler,” þeklinde konuþuyor.

 

Çekiliþ, Amerika’ya göç edenlerin sayýsýnýn düþük olduðu ülke vatandaþlarýný teþvik etmeyi amaçlýyor. Brezilya ya da Bangladeþ gibi ülkelerin vatandaþlarý artýk baþvuru yapamýyor. Milyonlarca kiþi içinse çekiliþ, yeni bir hayat kurma fýrsatý anlamýna geliyor.

 

Mazhari, “Önümüzdeki 5-10 yýl içinde nereye geleceðimi düþünmem ve herþeyi býrakýp buna göre plan yapmam gerektiðini anlamam en az beþ yýlýmý aldý. 12 yýl bekledikten sonra yeþil kart almaktan çok mutluyum. Hayatým tümüyle deðiþti,” diyor.

 

Çekiliþin resmi internet sitesi www.dvlottery.state.gov Baþvuruda bulunanlar 1 Mayýs 2013’ten itibaren yeþil kart kazanýp kazanmadýklarýný yine bu siteden öðrenebilecek.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.