Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
2012 BAÞKANLIK SEÇÝMÝ AMERÝKAN TARÝHÝNÝN EN PAHALI SEÇÝMÝ OLACAK

2012 BAÞKANLIK SEÇÝMÝ AMERÝKAN TARÝHÝNÝN EN PAHALI SEÇÝMÝ OLACAK

  Bu haber 24 Eylul 2012, Pazartesi 17:43:06 eklenmitir.
2012 BAÞKANLIK SEÇÝMÝ AMERÝKAN TARÝHÝNÝN EN PAHALI SEÇÝMÝ OLACAK Anayasa Mahkemesi’nin aldýðý bir karar baðýmsýz gruplara seçmenleri etkilemek için sýnýrsýz miktarda para harcama izni veriyor. Bunun seçim sonucu üzerinde önemli bir rol oynamasý mümkün.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Televizyon ve radyo yayýnlarý olumsuz siyasi reklamlarla dolup taþýyor:

“Bu sonbahar en çok tartýþýlan konu þu: Amerikan ekonomisini kim düzlüðe çýkaracak?”

“Obama baþarýsýz ekonomiyi canlandýrma paketi için 800 milyar dolar harcadý.”

Seçim yaklaþtýkça söylemler daha da sertleþiyor:

“Mitt Romney’in serveti 200 milyon dolar ama Paul Ryan’ýn bütçesine göre vergi olarak sadece bunun yüzde birini ödeyecek.”

Reklamlarýn çoðu, adý bugüne kadar fazla duyulmamýþ gruplar tarafýndan ödeniyor:

“Bu reklamýn içeriðinden Amerika Eylem Öncelikleri grubu sorumludur.”

“Haklar insanlar içindir þirketler için deðil.”

Bazý Amerikalýlar Anayasa Mahkemesi’nin kararýný protesto ediyor. Þirketler ve sendikalar, zenginlere seçim kampanyasýnda sýnýrsýz para harcama izni veren karardan memnun deðil.

Protestocu Paul King,  “Bence þirketler siyasi yaþamý ele geçiriyor ve sýradan vatandaþýn sesinin duyulmasýný önlüyor,” þeklinde konuþuyor.

Seçim harcamalarýný izleyen bir araþtýrma kurumuna göre baðýmsýz gruplar 2004 yýlýnda reklam için yaklaþýk 69 milyon dolar harcadý. Bu rakam, 2008’de 156 milyon dolara çýktý. Bu yýl ise þu ana kadar 300 milyon dolar harcandý ve bu miktarýn seçime kadar daha da artmasý bekleniyor.

Kamu haklarý savunucusu bir grubun üyesi olan Mary Boyle, “Uzun vadeli kaygýmýz bunun bir yolsuzluk reçetesi oluþturmasý” diyor.

Mary Boyle, “Bu paranýn çoðunu kimin harcadýðýný bilmiyoruz. Elbette Amerikan halkýnýn seçimleri etkilemeyi amaçlayan bu parayý kimin harcadýðýný bilme hakký var” diye konuþuyor.

Uzmanlar seçmenlerin reklam bombardýmanýndan bunaldýðý ve sandýk baþýna gittiðinde tepki göstereceði görüþünde.

Washington’daki düþünce kuruluþlarýndan Heritage Vakfý’ndan Michael Franc bu uzmanlardan biri. Franc, “Dünya kadar paranýz, her türlü kaynaðýnýz olabilir ama ama esas hedefiniz olan seçmenler reklamlarýnýzdan sýkýlýr ve kýzarsa bu size bir yarar getirmez,” þeklinde konuþuyor.

Baþkanlýk tercihinde kararsýz olan seçmenlerin sayýsý az ama bunun kampanyaya para akýþýný etkilemesi beklenmiyor.

Anketler adaylarýn baþa baþ gittiðini gösteriyor. Bu durumun seçim gününe kadar reklam harcamalarýný daha da arttýracaðý anlaþýlýyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.