Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
AMERÝKA'DA BAÞKAN YARDIMCISI ADAYINI BELÝRLEME SÜRECÝ

AMERÝKA'DA BAÞKAN YARDIMCISI ADAYINI BELÝRLEME SÜRECÝ

  Bu haber 19 Agustos 2012, Pazar 11:13:37 eklenmitir.
AMERÝKA'DA BAÞKAN YARDIMCISI ADAYINI BELÝRLEME SÜRECÝ Amerika’da baþkanlýk seçimleri yaklaþýrken baþkan adaylarý kendi yardýmcýlarýný da belirlemek zorunda.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cumhuriyetçi aday Mitt Romney, Paul Ryan’ý seçtiðini açýkladý. Amerika’nýn Sesi muhabiri Jeffrey Young baþkan yardýmcýsý adayýnýn belirlenme sürecini derledi.

 

Baþkan aday adayý Romney, “Ben baþkan yardýmcýsý adayýmý belirledim, çünkü Washington’u deðiþtirmek, Amerika’yý tekrar doðru yola sokmak istiyorum,”  þeklinde konuþuyor.

 

Cumhuriyetçi Parti  Baþkan Adayý Mitt Romney, kendisine yardýmcý olarak Wisconsin eyaleti milletvekili Paul Ryan’ý seçti.

 

Romney bu þekilde Cumhuriyetçi Parti adýna seçime birlikte gideceði ortaðý belirlemiþ oldu.

 

Amerikalý seçmenler Kasým ayýndaki baþkanlýk seçimlerinde oy pusulalarýnda ayný safta yarýþan iki kiþiye oy verir. Bunlarýn biri baþkan, diðeri de baþkan yardýmcýsý adayýdýr. Baþkan adaylarý geleneksel olarak yardýmcýlarýný kendileri seçer.

 

George Mason Üniversitesi’nden Robert Dudley, baþkan yardýmcýsýnýn önemini þöyle açýklýyor: “Bunun amacý seçilme þansýný yükseltmek. Az bir avantaj bile çok sayýda oy almanýza neden olabilir.”

 

Seçmeni cezbetmenin yanýsýra bir baþkan yardýmcýsý federal hükümetin nasýl iþlediðini iyi bilen biri olmak zorunda. Bu da son zamanlarda baþkan adaylarýnýn çoðunun Washington’daki politikalara yabancý olmasýndan kaynaklanýyor.

 

1980 yýlýnda Cumhuriyetçi Partili California Valisi Ronald Reagan, yardýmcý olarak Washington politikalarýný iyi bilen Merkezi Ýstihbarat Dairesi CIA’nin eski baþkaný George Herbert Walker Bush’u seçti.

 

1992’de Demokrat Partili Arkansas Valisi Bill Clinton da Senatör Al Gore’u yanýna aldý.

 

Sekiz yýl sonra Cumhuriyetçi Texas Valisi George W. Bush, tercihini, eski Savunma Bakaný Dick Cheney’den yana kullandý.

 

2008 yýlýnda Washington’da yeni olan Senatör Barack Obama da yardýmcýsý olarak, 30 yýldýr senatör olan Joseph Biden’ý seçti. Obama ve Biden, 2012 seçimlerinde de Demokrat Parti’nin Beyaz Saray adaylarý olacak.

 

Baþkan yardýmcýlýðý farklý nesiller arasýnda köprü kuran bir unsur da olabiliyor. Eski baþkanlardan Baba Bush 1988’de adaylýðýný ilan ettiðinde, Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra doðan nesle hitap etmek amacýyla kendisine yardýmcý olarak genç senatör Dan Quayle’ý seçti. Sonradan Clinton ve Gore da ayný genç nesli temsil ediyordu.

 

1984 yýlýnda Demokrat Partili aday Senatör Walter Mondale, kendisine yardýmcý olarak Kongre üyesi Geraldine Ferraro’yu seçti. Ferraro ilk kadýn baþkan yardýmcýsý adayýydý.

 

Ferraro, “Sevgili vatandaþlarým, önerdiðiniz Baþkan Yardýmcýlýðý adaylýðýný gururla kabul ediyorum,” þeklinde konuþmuþtu.

 

2008 yýlýnda Cumhuriyetçi Parti de ilk kez kadýn baþkan yardýmcýsý adayý seçti: Alaska Valisi Sarah Palin.

 

Seçimler sona erdikten sonra yeni baþkan yardýmcýsýnýn görevi, sembolik de olsa Senato’ya baþkanlýk etmek, gerektiðinde oy sayýsýndaki eþitliði bozmak olacak.

 

En önemli göreviyse, Baþkan bir þekilde görevini yapamayacak olur ya da ölürse, baþkanlýk görevini üstlenmek olacak.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.