Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
WASHINGTON’DAKÝ HOWARD TÝYATROSU TÜRKÝYE'NÝN DE DESTEÐÝYLE YENÝDEN DOÐDU

WASHINGTON’DAKÝ HOWARD TÝYATROSU TÜRKÝYE'NÝN DE DESTEÐÝYLE YENÝDEN DOÐDU

  Bu haber 01 MAYIS 2012, SALI 13:59:16 eklenmitir.
WASHINGTON’DAKÝ HOWARD TÝYATROSU TÜRKÝYE'NÝN DE DESTEÐÝYLE YENÝDEN DOÐDU 1910 yýlýndan bu yana Ella Fitzgerald ve Duke Ellington gibi ünlü siyah sanatçýlar baþkent Washington'daki Howard tiyatrosunda konser verdi; hatta ilk kez burada sahne aldý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Atlantýc müzik þirketinin kurucusu Ahmet Ertegun'ün de gençlik yýllarýnda caz dinlemek için kardeþi Nasuhi ile sýk sýk gittiði, Howard Tiyatrosu 1980lerde eski popüleritesini kaybetti.

Geride sadece yýkýk dökük bir bina ve güzel anýlar kaldý. Ancak bir süre önce baþlatýlan proje ile baþkentliler yeniden Howard Tiyatrosuna kavuþtu. Bu projeye Ertegün kardeþlerin anýsýna Türkiye de destek verdi.

Washington’daki Howard Tiyatrosu yeniden doðdu.

1910 yýlýnda siyah sanatçý ve müzikseverler için inþa edilen tiyatro þimdi yeniden müzik sesiyle dolup taþýyor.

Howard, siyahlarýn tarihinin büyük bir parçasý.

Washington doðumlu müzisyen Duke Ellington 1930’lu yýllarda Howard Tiyatrosu’na damgasýný vurmuþtu.

Diana Ross ve The Supremes, sahne alan ünlülerden bazýlarý.

Grammy ödüllü þarkýcý Marvin Gaye burada keþfedilmiþti.

Smokey Robinson, Howard’da ilk sahneye çýktýðýnda henüz ergenlik çaðýndaydý.

Bu yüzden Robinson tiyatronun yeniden açýlýþýna katýlanlar arasýndaydý: ”Ben bu tiyatroda büyüdüm. Motown þarkýcýlarý burada sahne alýrdý. Howard’da çok eðlenceli günler geçirdik, yeniden açýldýðý için çok sevinçliyim.”

Broadway þarkýcýsý ve aktris Leslie Uggams da törene katýlanlardan: ”Bu tür sahnelerde çok iyi performans göstermeniz gerekir çünkü izleyiciler sizi acýmasýzca eleþtirir, ne yaptýðýnýzý çok iyi bilmeniz gerekir. Benim için en önemlisi de haftada sekiz gösteriye çýktýðým Broadway’de sahnede yaptýðým herþeyi bu tür tiyatrolarda öðrenmiþ olmam.”

Onyýllar boyunca vodvil gösterileri, tiyatro oyunlarý ve müzikallere ev sahipliði yapan Howard Tiyatrosu, ‘siyah Broadway’ olarak biliniyordu. Irk ayrýmcýlýðý yýllarýnda siyahlar sadece belli yerlerde sahneye çýkabiliyordu.

Howard’ýn iki sokak ötesinde yaþayan Leatha Blount: ”Burasý New York’taki siyah Harlem gibiydi. Sokaklarda dans eder, tiyatrodaki gösterilere katýlýr ve çok eðlenirdik.”

1968‘daki ýrk ayaklanmalarý sýrasýnda yaðmalanan, 1975‘teyse ulusal tarihi yapý olarak kýsa süreliðine yeniden açýlan Howard 30 yýldýr boþ duruyordu.

Ýki yýl önce baþlayan kapsamlý restorasyon çalýþmalarý sonucunda Howard son teknoloji ürünü ses ve ýþýk sistemlerine sahip, kabare havasýnda yepyeni bir tiyatro haline geldi.

Törene katýlan herkes projenin büyük bir baþarý olduðu konusunda hemfikir.

April ve Edward Ellington, babalarý Duke Ellington’un sahne aldýðý tiyatroyu görmeye gelenlerden: ”Restorasyon mükemmel bir biçimde tamamlanmýþ. Babamýz eminiz ki çok memnundur.”

Blue Note Entertainment þirketinin baþkaný Steven Bensusan’a göre amaç, Howard Tiyatrosu’nu New York’taki ünlü caz kulübü Blue Note’un Washington þubesi haline getirmek: ”Yeni müzisyenleri tanýtmak, Howard Tiyatrosu’nu 21‘inci yüzyýla yakýþýr hale getirmek istiyoruz.”

Ýþletmecileri, Howard’ýn, siyah sanatçýlarýn nesiller boyunca sahneye çýkacaðý mekan olarak anýlmasýný umuyor.
 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.