Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
WASHINGTON'DA TIBBÝ AMAÇLI MARIJUANA KULLANIMINDA YENÝ ADIM

WASHINGTON'DA TIBBÝ AMAÇLI MARIJUANA KULLANIMINDA YENÝ ADIM

  Bu haber 01 MAYIS 2012, SALI 13:57:49 eklenmitir.
WASHINGTON'DA TIBBÝ AMAÇLI MARIJUANA KULLANIMINDA YENÝ ADIM Tedavi amaçlý hintkeneviri (marijuana) yetiþtiricilerine malzeme satan bir þirket, baþkent Washington’da þube açtý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Washington, normalde narkotik madde muamelesi gören hintkenevirinin týbbi amaçla kullanýmýný serbest býrakmaya hazýrlanýyor. weGrow adlý þirket de Washington’da þube açmak için zaman kaybetmedi. Amerika’da 16 eyalet, hintkenevirinin tedavi amaçlý kullanýmýný serbest býraktý. Ancak bu durum, eyalet yönetimleriyle federal polis arasýnda hukuki bir savaþa dönüþmüþ durumda.

Þubenin sahibi Alex Wong, annesinin kanser tedavisi sýrasýnda ne kadar acý çektiðini görünce bu iþe girmeye karar vermiþ. Wong hintkenevirinin bazý yan etkileri hafiflettiðini düþünüyor. “Annem yedi yýl önce kanserden öldü. Çektiði acýyý gördüm. Doðru düzgün yiyemiyordu. Morfin veremiyorlardý. Neden bu þekilde acý çekmesine izin verildi, anlamadým.”

California, Arizona ve þimdi de Washington’da þubeleri olan weGrow, yasal bir þekilde hintkeneviri yetiþtirmek amacýyla toprak, gübre ve malzeme satýyor. Uzmanlar tedavi amaçlý hintkeneviri üreticiliðinin önümüzdeki beþ yýl içinde 9 milyar dolarlýk bir sektöre dönüþebileceðini söylüyor. weGrow’un kurucusu ve yönetim kurulu baþkaný Dhar Mann anlatýyor: “Önümüzdeki birkaç ay boyunca Arizona ve California eyaletlerinde geniþlemeyi, ayrýca Delaware, New Jersey ve Washington eyaletlerinde de yeni þubeler açmayý planlýyoruz.”

weGrow hintkeneviri, hintkeneviri tohumu ya da içmeyi saðlayacak ürünler satmýyor. Amerikan federal yasalarý hintkeneviri yetiþtirmeyi, satmayý ve kullanýmýný yasaklýyor. Ancak 16 eyalet ve baþkent Washington, anksiyete ve bel aðrýsý gibi rahatsýzlýklarla, AIDS ve kanser gibi hastalýklarýn yan etkilerini gidermek için hintkeneviri kullanýlmasýna izin veren yasalar çýkardý.

Emekli istihbarat uzmaný Dick Kennedy, hintkeneviri kullanýmý yasaðýna son verilmesi çaðrýlarýna destek amacýyla weGrow þubesinin açýlýþýna köpeðiyle geldi: “40 yýl öncesinden hintkenevirinin alkol ve tütünden daha zararsýz olduðu ortaya çýktý. Yasaklamanýn hiçbir mantýðý yok.”

Ancak boþ durmayan federal polis son olarak Oakland, California’daki Oaksterdam Üniversitesi’ne ait týbbi amaçlý hintkeneviri daðýtýmý yapan ofise baskýn düzenledi. Baþkent Washington ve bazý eyaletlerde de federal soruþturma kaygýsý, distribütör açýlýþlarýný geciktirdi.

Washington’daki Ulusal Hintkeneviri Esnstitüsü’nden Steve Fox anlatýyor: “Uzun vadede hintkeneviri üretmeleri, yasal ve uygun koþullarda yetiþkinlere daðýtýmýný bir düzene oturtmalarý konusunda eyaletlerin daha serbest býrakýlmasýný umuyoruz.”

Beþ eyalette Temsilciler Meclisi üyeleri ortak mektup yazarak, federal hükümetten týbbi amaçlý hintkeneviri üretim ve daðýtýmýna yönelik baskýcý uygulamalara son vermesini istedi.

Tartýþma ne kadar büyük olursa olsun, weGrow kendi pazarýnýn büyümesini umuyor ve þubelerinin sayýsýný artýrmayý planlýyor.
 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.