Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
AMERÝKAN GÝZLÝ SERVÝSÝ'NÝN ÝÞLEYÝÞÝ

AMERÝKAN GÝZLÝ SERVÝSÝ'NÝN ÝÞLEYÝÞÝ

  Bu haber 01 MAYIS 2012, SALI 13:56:05 eklenmitir.
AMERÝKAN GÝZLÝ SERVÝSÝ'NÝN ÝÞLEYÝÞÝ 1865 yýlýnda kurulan Gizli Servis ayný zamanda Amerika’nýn mali sistemini korumakla yükümlü. Amerika’da kalpazanlýkla mücadele Gizli Servis’in görevi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Amerikan Baþkaný’ný korumakla görevli Gizli Servis elemanlarýnýn Colombia’da fuhuþ skandalýna karýþmasý tüm dikkatleri bu kurumun üzerine topladý. Amerika’nýn Sesi Gizli Servisi inceledi.Amerikan Gizli Servisi, 1981 yýlýnda suikast giriþimine hedef olan Baþkan Ronald Reagan’ýn hayatýný kurtarmýþtý.

Gizli Servis personeli tüm dünyada üst düzey Amerikalý yetkilileri ve ailelerini koruyor. Gizli Servis ayný zamanda Amerika’yý ziyaret eden yabancý liderlerin güvenliðinden de sorumlu.

Bryon Tarver, Gizli Servis ajaný: “Amerikan Kongresi 1901 yýlýnda baþkaný koruma görevini bize verdi. Zamanla baþka liderleri de korumaya baþladýk. Baþkan yardýmýcýsý, baþkan adaylarýný da koruyoruz.”

Eski gizli servis ajaný Tim McCarthy’ye göre, Baþkaný Koruma Dairesi büyük bir ekip: "Kaç kiþi olduðunu söyleyemem ama baþkanýn bulunduðu yere göre onbinlerce koruma görev yapabiliyor."

1963 yýlýnda Baþkan John F. Kennedy’nin suikaste uðradýðý gün görev baþlýnda olan eski Gizli Servis yetkililerinden Clint Hill, Gizli Servis personelinin göreve büyük baðlýlýk gösterdiðini söylüyor: "Çok kararlýlar. Ne olursa olsun görevi baþarýyla yerine getirmeye çalýþýrlar. Kesinlikle siyasetin iþe karýþmasýna izin vermezler."

Ancak koruma saðlamak Gizli Servisin çalýþma alanlarýndan sadece biri.

Gizli Servis ajaný Byron Tarver Tayland’ýn baþkenti Bangkok’ta görev yapýyor. Bangkok’taki Gizli Servis bürosu kalpazanlýkla mücadele operasyonlarýna aðýrlýk veriyor.

Byron Tarver, “Bu bölgede ve özellikle Malezya ve Endonezya’da  sahtecilik çok yaygýn. Tayland’da durum büyük ölçüde kontrol altýna alýndý. Yani bu alanda da iniþ çýkýþlar yaþanýyor,” diyor.

Teknolojinin geliþmesiyle Amerikan Gizli Servisi finans kurumlarýna dolandýrýcýlýk, kredi kartlarýnda sahtecilik ve bilgisayar suçlarýný da soruþturmaya baþladý.

Ancak Gizli Servisin en önemli görevi yine de Amerikan baþkanýný korumak.
 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.