Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
BÖBREK TAÞLARINDAN KURTULMA YOLLARI

BÖBREK TAÞLARINDAN KURTULMA YOLLARI

  Bu haber 11 Nisan 2012, Carsamba 17:42:35 eklenmitir.
BÖBREK TAÞLARINDAN KURTULMA YOLLARI Üroloji Uzmaný Prof. Dr. Yalçýn Ýlker'e göre, dünyada yüzde 12 oranýnda görülen böbrek taþý sorunu, Güneydoðu'da yüzde 30'a çýkýyor. Modern cerrahi ve görüntüleme yöntemleriyle böbrek taþý ameliyatlarý hem yetiþkinlerde hem de çocuklarda artýk daha güvenli ve etkin bir þekilde yapýlabiliyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Böbrek taþlarý özellikle ülkemizde sýk karþýlaþýlan saðlýk sorunlarýndan biri. Dünya genelinde bir insanýn hayatý boyunca böbrek taþý oluþturma olasýlýðý yüzde 12 olarak tahmin ediliyor.  Türkiye'de bu oran daha yüksek. Oranýn özellikle Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 30’lara çýktýðý gözleniyor. Bu bölgedeki genetik faktörler, yöresel gýdalar, sývý alýmýnýn az olmasý ve yüksek hava sýcaklýðý hastalýðýn sýk görülmesinin ana nedenleri arasýnda sayýlýyor.

 

Prof. Dr. Yalçýn Ýlker

 


Böbrek taþlarý týkanýklýk ve iltihaplanmaya yol açarak böbrek hasarýna ve kaybýna yol açabiliyor. Bu yüzden erken taný ve uygun tedavinin çok önemli. Anadolu Saðlýk Merkezi Üroloji Uzmaný Prof. Dr. Yalçýn Ýlker, özellikle altý milimetreden büyük taþlarýn tedavisinin mutlaka müdahale gerektirdiðini söylüyor. Profesör, herhangi bir týkanýklýk ya da aðrýya yol açmasa bile taþlarýn böbreklere verdikleri zarar nedeniyle ciddi ve potansiyel bir risk olduðuna dikkati çekiyor.

Profesör Doktor Yalçýn Ýlker þunlarý söylüyor: “Taþ hastalýðý genellikle böbreklerin olduðu yerde þiddetli aðrýyla kendini belli eder. Kimi hastalarda korkunç aðrýlar yaþanýrken, kimi vakalarda aðrý her zaman þiddetli seyretmeyebilir. Ayrýca idrarda yanma, bulantý ve kusma da taþ hastalýðýnýn belirtilerindendir.”

Perkütan taþ cerrahisiyle iyileþme süresi kýsalýyor

Böbrekte oluþmuþ 2 santimetreden büyük taþlar için ciltte açýlan küçük bir delikten endoskop sokularak yapýlan perkütan taþ cerrahisi kullanýlýyor. Prof. Dr. Ýlker, bu yöntemle açýk ameliyata göre taþlarýn daha iyi temizlendiðini ve iyileþme sürecinin daha kýsa olduðunu belirtiyor.  Teknolojik olarak kullanýlan aletlerin incelmesi ile birlikte çocuklarda da uygulanabilen bu yöntem öncesinde ve sonrasýnda hastanýn günlük yaþantýsýný sýnýrlayan herhangi bir kural bulunmuyor. Ameliyatý sonrasýnda bir hafta kadar hastanýn fiziksel zorlanma gerektiren spor, aðýr taþýma gibi hareketlerden kaçýnmasý yeterli oluyor.

Böbrek taþlarýndan kurtulmanýn bir diðer yolu ise idrar deliðinden ince ve uzun optik cihazlarla girilerek yapýlan üretereskopi ameliyatlarý. Böbrekten idrar kesesine uzanan ve üreter ismi verilen borudaki taþlarýn, tümörlerin ve darlýklarýn ameliyatýnda kullanýlan bu yöntem bazý böbrek taþlarýnýn tedavisinde de alternatif tedavi olarak kullanýlýyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.