Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
LONDRA'DAKÝ YAZ OLÝMPÝYATLARI'NA MICHELLE OBAMA GÝDECEK

LONDRA'DAKÝ YAZ OLÝMPÝYATLARI'NA MICHELLE OBAMA GÝDECEK

  Bu haber 01 Nisan 2012, Pazar 18:54:29 eklenmitir.
LONDRA'DAKÝ YAZ OLÝMPÝYATLARI'NA MICHELLE OBAMA GÝDECEK Amerika’nýn First Lady’si Michelle Obama, üç yýldýr çocuklarda obeziteye karþý kampanya yürütüyor ve çocuklarýn daha çok spor yapmasýný teþvik ediyor. Michelle Obama Olimpiyatlar'da Amerika'yý temsil edecek.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Amerika’nýn First Lady’si Michelle Obama, üç yýldýr çocuklarda obeziteye karþý kampanya yürütüyor ve çocuklarýn daha çok spor yapmasýný teþvik ediyor. Geçtiðimiz günlerde Michelle Obama’nýn kampanyasýna 2012 Yaz Olimpiyatlarý’na ev sahipliði yapacak olan Ýngiltere’nin Baþbakaný David Cameron’un eþi de katýldý.

 

Barack Obama’nýn eþi Michelle Obama, Samantha Cameron’la birlikte Washington’daki bir üniversitede bir mini olimpiyat düzenledi.

 

Bu, ayný zamanda Michelle Obama’nýn “Let’s Move” adlý spor ve saðlýklý beslenmeyi teþvik eden kampanyasýnýn da bir etkinliðiydi. Michele Obama þunlarý söyledi:

"Hareket etmek sadece spor yapmak deðildir. Evinizde dans ederek, dýþarda bisiklete binerek, köpeðinizi yürüterek de hareket edebilirsiniz."

Michelle Obama, Yaz Olimpiyatlarý’nda Amerika’yý temsil edecek heyetin baþkaný olarak Londra’ya gidecek.

 

Ýngiltere Baþbakanýnýn eþiyle spor etkinliðine katýlan Michelle Obama çocuklarla tenis de oynadý.

 

Etkinliðe Olimpiyat þampiyonlarý ve özürlüler olimpiyatýna katýlan sporcular da katýldý. Dört kez altýn madalya alan Lisa Leslie, basketbol oynayanlara yardým etti ve þunlarý söyledi:

"Çocuklarýn dikkatini spora yoðunlaþtýrmak ve onlarý teþvik etmek yeterli. Onlardan bunu öðrendim, ben de onlara çalýþmaktan asla vazgeçmemelerini söyledim."

Dan O’Brien 1996 Olimpiyatlarý’nda dekatlonda altýn madalya kazanmýþ. O’Brien çocuklara herkesin altýn madalya almasý gerekmediðini, en önemlisinin ellerinden geleni yapmak olduðunu söylüyor:

 

"Çocuklar çoðu zaman video oyunlarý oynuyor ya da bilgisayarda geziniyor. Oysa bugün hepsi buraya gelip, hareket etmek, spor yapmak istedi. Bu isteði güçlendirmemiz, daha çok çocuðu spora alýþtýrmamýz gerekiyor."

 

Irak’ta bacaðýný kaybeden Kortney Clemons, olaydan iki yýl sonra atletizmde Amerika þampiyonu olmuþ. Ayný zamanda Ulusal Özürlüler takýmýna seçilen Irak’ta savaþmýþ ilk asker:

 

"Çocuklara saðlýklý beslenmeyi ve hareket etmeyi öðretebilirsek, ileriki yaþlarda saðlýk sorunlarýyla  karþýlaþmalarýný önlemiþ oluruz."

 

Beþinci sýnýf öðrencisi Kelvin Flowers, önemli bir ders aldýðýný söylüyor:

"Eðer istersem herþeyi yapabilirim."

 

Lacey McCormick de çok mutlu:

"Bence takým çalýþmasý yapmak ve bol bol hareket etmek çok güzeldi."

Günün sonunda çocuklara madalyalar daðýtýldý. Beþinci sýnýf öðrencisi Nick Beatrice de arkadaþlarýna “spora devam” çaðrýsý yaptý.

 

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.