Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
AMERÝKA'DAKÝ SURÝYELÝLER'E ÖZEL KORUMA STATÜSÜ GELÝYOR

AMERÝKA'DAKÝ SURÝYELÝLER'E ÖZEL KORUMA STATÜSÜ GELÝYOR

  Bu haber 01 Nisan 2012, Pazar 18:53:21 eklenmitir.
AMERÝKA'DAKÝ SURÝYELÝLER'E ÖZEL KORUMA STATÜSÜ GELÝYOR Obama Yönetimi ülkelerinde güvenlik düzelinceye kadar Suriyeliler’e Amerika’da kalmalarýný saðlayacak özel statü tanýmayý planlýyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Amerika’ya gelen Suriyeliler, vize süreleri dolduktan sonra þiddetin durmak bilmediði ülkelerine geri dönmek zorunda kalmaktan korkuyor. Obama Yönetimi’yse ülkelerinde güvenlik düzelinceye kadar Suriyeliler’e Amerika’da kalmalarýný saðlayacak özel koruma statüsü tanýmayý planlýyor.

 

Suriye asýllý Amerikalýlar Beþar El Esat hükümetine karþý Washington’da yeni bir gösteri düzenledi.

 

Çoðu, Suriye’den kendilerini ziyarete gelen akrabalarýnýn vize süreleri dolduktan sonra ülkelerine geri dönmek zorunda kalmaktan kaygýlý.

 

Tehlikede olanlardan biri de Amerika’da iþletme okuyan Suriyeli öðrenci Nasip Nwelati:

“Tanýdýklarým dönmekten korkuyor. Ne yapacaklarýný bilmiyor, haberleri izleyip ölenlere aðlýyorlar. Onlarý sadece Suriye’de olup bitenler deðil, ayný zamanda Amerikan vizelerinin süresinin bitmesi de korkutuyor. Zamanlarý doluyor.”

 

Ancak bir umut ýþýðý var. Obama Yönetimi Amerika’daki Suriye vatandaþlarý için ‘Geçici Koruma Statüsü’ adlý bir vize programý baþlatma hazýrlýðýnda.

 

Onaylandýðý takdirde bu statü, turist, iþçi, öðrenci ya da baþka vize alarak Amerika’ya gelen Suriye vatandaþlarýnýn ülkelerinde durum istikrar kazanýncaya ve güvenlik saðlanýncaya kadar Amerika’da kalmalarýna olanak saðlayacak.

 

Bu ayýn baþýnda altý Demokrat senatör Baþkan Obama’ya bir mektup yazmýþ ve geçici koruma statüsüne alýnacak Suriyeliler’in derhal belirlenmesini istemiþti.

Senatörler Suriyeliler’i ülkelerine geri göndermenin Amerika’nýn liderliðine leke süreceðini, böyle bir tavrýn Amerika’nýn baskýdan kaçanlara kucak açma geleneðini zedeleyeceðini savunuyor.

 

Amerika’daki en büyük Arap-Amerikan medeni haklar kuruluþu olan Arap-Amerikan Ayrýmcýlýkla Mücadele Derneði avukatý Abed Eyüb, Ýç Güvenlik Bakanlýðý’na geçici koruma statüsü oluþturulmasý için çaðrýda bulunanlardan:

 

“Suriye’deki durum içler acýsý. Suriyeliler’i ülkelerine dönmeye zorlamaksa insanlýk dýþý. Bu kiþilerin hayatýný tehlikeye atamayýz. Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðý büyükelçilik çalýþanlarý için güvenliðin olmadýðýný düþünüyorsa ayný durum Amerika’daki Suriyeliler için de geçerli.”

 

Ýç Güvenlik Bakanlýðý’nýn göçmenlik kayýtlarýndan alýnan verilere göre 3 bin Suriyeli’nin geçici koruma statüsüne alýnmasý mümkün. Ancak bu sayýnýn daha da yüksek olduðu iddia ediliyor.

 

Nasip Nwelati gibi Suriyeliler için koruma statüsü, yaþamla ölüm arasýndaki çizgi anlamýna geliyor.

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.