Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
AMERÝKA SURÝYE'YE SÝLAH SEVKÝYATINI ÖNLEMEYE ÇALIÞIYOR

AMERÝKA SURÝYE'YE SÝLAH SEVKÝYATINI ÖNLEMEYE ÇALIÞIYOR

  Bu haber 01 Nisan 2012, Pazar 18:52:13 eklenmitir.
AMERÝKA SURÝYE'YE SÝLAH SEVKÝYATINI ÖNLEMEYE ÇALIÞIYOR Amerika Ýran’ý, Irak topraklarýný ve hava sahasýný kullanarak Suriye’ye silah göndermekle suçluyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Washington, Irak’tan, Ýran’ýn buna son vermesini saðlamasýný istiyor.

 

Esad rejimine silah saðlayan ülkelerin sayýsý iyice azaldý. Ama Ýran silah sevkiyatýna devam ediyor.

 

Amerikalý yetkililere göre, Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad’ýn ayaklanmalara bir yýldýr dayanmasýnýn en büyük nedeni Rusya ve Ýran’dan gelen destek. Tahran, Þam hükümetine Irak hava sahasý üzerinden silah yolluyor.

Amerika Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Victoria Nuland, Baðdat hükümetinin, Ýran’ýn silah transferlerini önlemesi gerektiðini söyledi: “Hangi ülkeye olursa olsun, Ýran’ýn silah ihraç etmesi, Birleþmiþ Milletler’in 1747 sayýlý yaptýrým kararýný ihlal ediyor. Ayný þekilde Suriye rejimine gönderilen silahlarýn da halka karþý kullanýlacaðý ortada.”

Cato Enstitüsü’nden Dýþ politika uzmaný Malou Innocent’a göre, Ýran Esad’ý destekleyerek bölgesel nüfuzunu arttýrýyor: “Esad hükümeti, Lübnan’daki Hizbullah ve Filistin’deki Hamas örgütleri gibi piyonlara destek saðlayan Ýran’ýn bir tür uzantýsý haline geldi.”

Lübnan’da Sünni din adamý Ahmet el Assir, ülkesinin istikrarýný bozduðu gerekçesiyle Ýran’ýn Suriye’yle iliþkilerinden rahatsýz: “Biz kendi hareketimizi baþlattýðýmýzda insanlar bize gelip, Suriye’de adaletsizlikler olduðunu bildiklerini, ama korktuklarýný söyledi. Korkmalarýnýn nedeni, Hizbullah gibi Suriye’nin müttefiki olan gruplardý.”

Hem Lübnanlý Sünni liderin, hem de Suudi Arabistan’ýn Suriyeli muhalifleri silahlandýrma çaðrýlarý yüzünden, Ýran da Þii liderlerden Esad rejimine destek vermesini istiyor.

Cato Enstütüsü'nden Malou Innocent, “Bölgede Þiiler’le Sünnniler arasýndaki uçurum derinleþiyor. Bu uçurum Libya, Suriye ve Ýran’da olduðu kadar Bahreyn ve Yemen’de de var.”

Suriye’de çatýþmalardan kaçan halk, Irak topraklarýna da sýðýnýyor. Iraklý yetkililer bu yüzden Ýran’a yardým ederek Suriye’deki ayaklanmayý uzatmak istemediklerini söylüyor. Amerikalý yetkililer de Irak topraklarý ve hava sahasýnýn Ýran’ýn Suriye’ye silah göndermesi için kullanýlmasýna izin vermeyecekleri yönünde Baðdat hükümetinden söz aldýklarýný belirtiyor.

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.