Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
ABD’DE KADIN SPORCULARI KORUYAN YASAYLA ÝLGÝLÝ TARTIÞMALAR

ABD’DE KADIN SPORCULARI KORUYAN YASAYLA ÝLGÝLÝ TARTIÞMALAR

  Bu haber 27 Mart 2012, SALI 16:48:26 eklenmitir.
ABD’DE KADIN SPORCULARI KORUYAN YASAYLA ÝLGÝLÝ TARTIÞMALAR Amerika’da federal hükümetten yardým alan okullarýn kýz ve erkek öðrencilere; spor ve diðer alanlarda eþit fýrsat tanýmalarýný þart koþan yasa, 40 yýl önce yürürlüðe girmiþti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yasa kimilerine göre, kadýn sporcu sayýsýný büyük ölçüde arttýrdý, kimilerine göreyse erkek sporcularýn üniversitede rekabet etme olanaklarýný azaltýyor.      

Washington’daki bu turnuvada ülkenin en iyi lise basketbol takýmlarý sadece maç yapmakla kalmadý. Öðrenciler, ayný zamanda kýzlarýn sportif faaliyetlere katýlmasýna olanak tanýyan yasa hakkýnda bilgi edindi.       

1972’de yürürlüðe giren yasa federal fon alan okullarýn spor faaliyetlerinde cinsiyet ayrýmcýlýðýný engelliyor. Yasa sayesinde üniversiteler kýz öðrencilere daha fazla spor bursu vermeye baþladý. Kýzlar hem spor yaptý hem de eðitim aldý. Ulusal Bayanlar Basketbol Ligi’nin en iyi oyuncularýndan Tina Thompson, burs alarak üniversiteye gidebildiðini söylüyor. Thompson, ”Biz beþ kardeþiz. Güney California Üniversitesi gibi bir eðitim kurumuna burs olmadan gitmem ailem için sözkonusu deðildi. Ancak bu yasa sayesinde Amerika’da istediðim herhangi bir okula girme þansým vardý,” diye konuþuyor.


Yasa yürürlüðe girdikten sonra Amerikalý kadýn sporcularýn uluslararasý baþarýlarý da arttý. Amerikan bayanlar futbol takýmý geçen yýl Dünya Kupasý’nda Japonya’yla final oynadý.

Ancak yasaya karþý çýkanlar da var. Yasayý eleþtirenler erkek öðrencilere karþý ayrýmcýlýk yapýldýðýný, üniversitelerin güreþ gibi çok popüler olmayan spor programlarýný azalttýðýný söylüyor. Birçok üniversite harcamalarý azaltmak ve yasa gereði kýz ve erkek takýmlarýný eþitlemek için erkeklere yönelik bazý programlarý sona erdirdi.          

Robinson Lisesi güreþ antrenörü Bryan Hazard, lise yýllarýnda kendisine çok cazip gelen güreþ programýnýn yasa yürürlüðe girdikten sonra iptal edildiðini söylüyor. Hazard, ”Bu bana göre haksýzlýktý. Yasanýn maðdurlarýndan biriydim,” diyor.   

Okullar erkek öðrencilerin katýldýðý küçük programlarý keserek maliyeti yüksek basketbol ve futbol takýmlarýný koruyor. Dokuzuncu Madde hala tartýþýlýrken yasayý destekleyenler kýzlarýn spor yapmasý için daha fazla kaynak bulmaya kararlý görünüyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.