Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
“BÝRLÝÐÝN DURUMU” KONUÞMASI 2012

“BÝRLÝÐÝN DURUMU” KONUÞMASI 2012

  Bu haber 24 Ocak 2012, SALI 10:54:28 eklenmitir.
“BÝRLÝÐÝN DURUMU” KONUÞMASI 2012 Baþkan Barack Obama'nýn 'Birliðin Durumu' Konuþmasýný Türkiye saatiyle 04:00'te canlý olarak bu sayfadan izleyebilirsiniz. Baþkan Obama üçüncü “Birliðin Durumu” konuþmasýna hazýrlanýyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Konuþmalarýnýn tümü bir önceki Baþkan George W. Bush döneminden miras kalan ekonomik krize, kendi ekonomik büyüme ve iþsizliði azaltma çabalarýna odaklandý.

Bu yýlki baþkanlýk seçiminden dolayý konuþmanýn siyasi riskleri oldukça fazla. Amerikalýlar Kasým ayýnda ya Baþkan Obama’ya yeni dört yýllýk bir fýrsat daha tanýyacak, ya da þu anda adaylýk için kendi aralarýnda mücadele eden ve Obama’nýn Beyaz Saray’da yeterince kaldýðýný düþünen Cumhuriyetçi Partililerden birini seçecek.

Þu anda yüzde 8 buçuk oranýnda seyreden iþsizlik oraný, Baþkan Obama’nýn beklediði hýzda düþmedi. Washington’da kavgacý siyasete son verme vaadiyle baþkanlýða gelen Obama, buna raðmen ekonomik giriþimlerini Cumhuriyetçiler’e kabul ettirmek için sýký bir mücadele veriyor.

Bugünkü konuþmasýnýn iþaretlerini veren Obama’nýn ekonomiye “sürdürülebilir çözümler” önermeyi planlýyor. Bu çözümler arasýnda üretim ve temiz enerji sektörlerine ve eðitime aðýrlýk verilecek. Konuþma, geçen yýl olduðu gibi orta sýnýf, ekonomik adalet ve dürüstlük gibi temalara deðinecek.

Obama bu konuþmasýnda da muhalefetteki Cumhuriyetçiler’e seslenecek, onlarýn gelecek vizyonuyla kendisininkini karþýlaþtýracak. Obama önümüzdeki aylarda federal bütçe açýðý ve vergiler gibi konularda Cumhuriyetçiler’le daha yoðun mücadele içine girecek.

Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Baþkaný John Boehner’a göre siyasi gerginlik devam edecek. Bir televizyon programýna konuk olan Boehner, Baþkan Obama’yý ekonomiyle ilgili vaatleri tutmamak ve ekonomiyi daha kötü hale getirmekle suçluyor.

Kongre de büyük baský altýnda. Washington Post ve ABC tarafýndan düzenlenen kamuoyu yoklamasýna göre Amerikalýlarýn yüzde 84’ü Kongre’nin performansýndan memnun deðil.

Obama’nýn siyasi stratejisi kendi deyimiyle “iþlevsiz kalan” Kongre’yi hedef almaya devam edecek. Ama Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Baþkan’ýn Kongre’deki Cumhuriyetçilerle iþbirliðine hazýr olduðunu dile getirmekten çekinmiyor. Carney, “Seçim yýlýndayýz diye hiçbir iþin yürümeyeceði kanaatinde deðiliz,” diyor ve bu kanaatin doðru çýkmasýnýn Amerikan halkýný hiç memnun etmeyeceðini söylüyor.

Baþkan Obama’nýn konuþmasýný dikkatle izleyecek rakiplerinden biri eski Temsilciler Meclisi Newt Gingrich olacak. Cumhuriyetçi Baþkan aday adayý Gingrich, Güney Carolina’daki önseçimleri kazandýktan sonra yaptýðý konuþmada Obama’yý ‘radikal’ diye tanýmlamýþtý. “Bu hayatýmýzýn en önemli seçimi,” diye konuþan Gingrich, “Eðer Barack Obama, bu felaketin ardýndan bir daha seçilmeyi baþarýrsa, bir de ikinci döneminde nasýl radikal davranacaðýný düþünün,” diye uyarýda bulundu.

Ekonomi politikalarý dýþýnda Baþkan Obama’nýn bugünkü konuþmasýnda deðineceði diðer baþarýlarý, saðlýk reformu, Wall Street’in daha sýký denetime alýnmasý, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürülmesi, Irak savaþýný sona erdirmesi ve Afganistan’dan asker çekmeye baþlamasý olacak.

Baþkan Obama'nýn Geçen Yýlki Birliðin Durumu KonuþmasýETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.