Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
TURKCELL'E BÝR DEV ÖDÜL DAHA

TURKCELL'E BÝR DEV ÖDÜL DAHA

  Bu haber 30 Ekim 2011, Pazar 14:43:10 eklenmitir.
TURKCELL'E BÝR DEV ÖDÜL DAHA En Ýyi Temassýz Mobil Ýþlem Ödülü Cep-T Cüzdan ile Turkcell Teknoloji’ye verildi...

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

En Ýyi Temassýz Mobil Ýþlem Ödülü

Cep-T Cüzdan ile Turkcell Teknoloji’ye verildi...

 

Turkcell Teknoloji, Cep-T Cüzdan ile “En Ýyi Temassýz Mobil Ýþlem (NFC)” katagorisinde SIMagine Ödülü kazandý.

 

SIMagine Ödülleri, mobil iletiþim sektörünün önde gelen temsilcilerinden oluþan SIM Alliance tarafýndan en inovatif SIM kart teknolojilerinin yarýþtýðý 5 farklý kategoride daðýtýlýyor.

 

Türkiye’nin lider iletiþim ve teknoloji þirketi Turkcell’in Ar-Ge ve inovasyon üssü Turkcell Teknoloji, SIMagine Ödülleri’nde Cep-T Cüzdan teknolojisi ile “En Ýyi Temassýz Mobil Ýþlem (NFC)” kategorisinde ödüle layýk bulundu. Bu yýl 5 kategoride daðýtýlan ödüller, 18 Ekim’de Malezya’da düzenlenen SIMposium konferansýnda törenle sahiplerine verildi.

 

En inovatif ve heyecan verici temassýz teknolojilerin, uygulamalarýn ve servislerin deðerlendirildiði kategoride ödül kazanan Turkcell Cep-T Cüzdan, tek bir SIM karta güvenli bir þekilde birden fazla kredi kartý uygulamasýnýn yüklenebilmesini saðlýyor.

Dünyada bir ilk olan Turkcell Cep-T Cüzdan uygulamasý, Turkcell Teknoloji mühendisleri tarafýndan geliþtirildi. NFC (Yakýn Alan Ýletiþimi) teknolojisine dayanan Cep-T Cüzdan servisi, cüzdanda taþýnan plastik kartlara olan ihtiyacý ortadan kaldýrýyor. Cep-T Cüzdan sayesinde NFC destekli cep telefonlarý ayný zamanda birer kredi kartý haline geliyor. MasterCard onaylý Turkcell Cep-T Cüzdan, halen Yapý Kredi ve Garanti Bankasý kullanýcýlarýna kredi kartlarýyla gerçekleþtirdikleri tüm alýþveriþlerinde büyük kolaylýk saðlýyor.

“Arkasýnda Turkcell’in iletiþim ve teknolojide öncülük vizyonu bulunan yetkinliðimiz sayesinde, bugün artýk Türkiye pek çok alanda takip eden deðil takip edilen ülkeler arasýna yerleþtiriliyor.”

Konuyla ilgili bir açýklama yapan Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih Ýncedayý, temassýz teknolojiler konusunda gelinen noktaya dikkat çekerek þunlarý söyledi:

“Turkcell Teknoloji olarak bilgi teknolojileri alanýnda Türkiye’ye büyük deðer kattýðýmýza inanýyoruz. Ýnovasyon hedefine olan baðlýlýðýmýz, bize bu alanda küresel arenada rekabet azmi veriyor. SIM alanýnda 5 yýldýr yaptýðýmýz yatýrýmlarýn meyvelerini alýyoruz. Son 2 yýldýr temassýz teknolojilerde önemli bir bilgi birikimi ve deneyim elde ettik ve dünyada bir ilke imza attýk. Cep-T Cüzdan’ýn SIMagine Ödülleri’nde ‘En Ýyi Temassýz Mobil Ýþlem Ödülü”nü almasý, Turkcell Teknoloji’de çalýþan yetkin Türk Mühendislerinin ulaþtýðý teknik seviyeyi gözler önüne sermesi açýsýndan oldukça anlamlýdýr. Arkasýnda Avrupa'nýn en büyük operatörlerinden biri olan Turkcell’in iletiþim ve teknolojideki öncülük vizyonu ile birlikte Turkcell Teknoloji'nin çalýþmalarýna ayný hýz ve kararlýlýkla devam edeceðinden emin olabilirsiniz.”

SIMagine Ödülleri SIM sektörünün önemli temsilcilerinin oluþturduðu bir birlik olan SIM Alliance tarafýndan organize ediliyor. SIM Alliance, on yýlý aþkýn süredir dünya çapýnda güvenli mobil servislerin yaratýlmasý, kullanýlmasý ve yönetimini destekliyor. Birlik, yakýnsamanýn giderek daha büyük önem kazandýðý internet üzerinde yaþanabilecek güvenlik, kimlik ve mobilite sorunlarýný tahmin ve tespit etmek amacýyla çalýþmalar yürütüyor.

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / DEMET ÇAHA / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HABER AJANSI(BAHA)

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.