Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Sağlık Bakanı illerdeki son
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka oranlar
Koronavirüs tablosu... Rekor
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 13 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkl
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıs
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan
CHP Sivas eski Merkez İlçe B
Tam beş yıl önce avukatlık ruhsatını alan ve partiye seçimden kısa bir s
Yeni tedbirlerin alınması be
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayy
SANAT DÜNYASI TERÖRÜ LANETLEDÝ

SANAT DÜNYASI TERÖRÜ LANETLEDÝ

  Bu haber 20 Ekim 2011, Persembe 11:06:25 eklenmitir.
SANAT DÜNYASI TERÖRÜ LANETLEDÝ Pek çok konser iptal edilirken, twitter’da ünlüler teröre lanet yaðdýrdý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Pek çok konser iptal edilirken, twitter’da ünlüler teröre lanet yaðdýrdý.

Hain saldýrý sanat dünyasýnda da büyük öfke yarattý. Ünlüler, dün günboyu twitter’da teröre lanet okudu: RTÜK’ten yayýncýlara duyarlýlýk çaðrýsý Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör saldýrýlarý nedeniyle tüm yayýn kuruluþlarýna duyarlýlýk çaðrýsý yaptý. Üst Kurul tarafýndan yayýn kuruluþlarýnýn izleyici temsilcilerine gönderilen mesajda, þehit haberlerine deðinilerek bu geliþmelere raðmen bazý yayýn kuruluþlarýnýn eðlence içerikli yayýnlarýný sürdürmeleri üzerine Üst Kurul’a çok sayýda þikayet geldiði belirtildi. “Tüm ülkeyi üzüntüye boðan böylesi günlerde, vatandaþlarýmýzýn hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulmasýna” dikkat çekilen mesajda, 2007 yýlýnda imzalanan Yayýncýlýk Etik Ýlkelerinden birinin de “Ýzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beðeni ve hassasiyetlerine önem vermek” olduðu hatýrlatýldý.

- PETEK DÝNÇÖZ: Terörü sonsuz lanetliyorum!!! Ordumuz bunun cevabýný verecektir!!!!

- DENÝZ UÐUR: Artýk yeter...

- SERTAB ERENER: Daha ne kadar canýmýz yanacak, daha ne kadar masum gençler ölecek, terörü lanetliyorum!

- ÞEBNEM BOZOKLU: Yine yandý içimiz... 26 þehit... Savaþ !

- ATA DEMÝRER: Þimdi öðrendim baþýmýz saðolsun..

- DEMET AKALIN: Cumhurbaþkanýmýz misliyle intikamýmýz alýnacak diyor NTV’de!!! Ýlk defa inanmak istiyorum ve de görmek!!! Akþam o acýlý aileleri göstermez inþallah kanallar, yürek dayanmaz... Dün 5 bugün 24 Allah Rahmet Eylesin ve hepimize sabýr!! Ýç savaþtýr bu! Kim el koyacaksa koysunnn!!!! O þehitlerden her biri yeðenimiz, kardeþimiz, kuzenimiz!

- EROL KÖSE: Bugün tüm konserlerimizi iptal ettim. Yastayýz ...

- EBRU ÞALLI: Mutlu mutlu güne baþlamak istedik ama þehitler... Türkiye’nin kaderi mi bu?

- SEDA SAYAN: Hainler yine saldýrdý. 24 þehit 18 yaralý Allah cezalarýný versin inþallah.

- TUBA ÜNSAL: Yine þehit haberi!!! Bizim devlet hala ötelemede...

- YEÞÝM SALKIM: Þehitler ölmez vatan bölünmez diye çýkýp nutuk atmayýn artýk dinlemeyeceðiz sizi, duymuyoruz sadece lânetliyoruz. Bütün programlar iptal edilsin yas ilan edilsin bugün daha saðduyulu ve doðru düþünebilmek adýna.

- REYHAN KARACA: Vatanýný korumak için gencecik yaþta þehit düþen çocuklarýmýz! Bu vatan sýnýrlarýnda nefes alýp tüm haklardan faydalanan PKK’ya lanet olsun...

- ALÝ SUNAL: Gözlerim dolu dolu boðazýmda büyük bir düðüm konuþsam aðlayacaðým masum insanlarýn canýný almak! Büyüklerimiz! Bunu çözün artýk...

- DERYA BAYKAL: Acýlar içindeyim:( Üzüntüm tarifsiz herþey manasýz ve boþ... Bitsin bu terör... Lanet olsun...

- CEM ÖZER: Söyleyecek laf bulamýyorum. Gerçekten bu þekilde yaþamak zor. Çözüm bulunamamasý ne demek anlamýyorum. Ýnanmak istemiyorum.

- MURAT BOZ: Þehitlerimize Allahtan rahmet, acýlý ailelerine sabýr diliyorum.Tüm halkýmýzýn baþý sað olsun.

- BENGÜ: Þu an çok üzgünüm. Tüm dualarým þehit aileleri için. Allah’tan rahmet tüm yakýnlarýna sabýr diliyorum. Bugün þarký söylemek olmaz.

- MUSTAFA CECELÝ: 24 ana kuzusu daha. Ünlemle bitecek herhangi bir beddua neye fayda verir ki. Kalleþler...

- MESUT YAR : Bu akþam Burada Laf Çok programýný yayýnlamýyoruz! Lafa gerek yok çünkü. Ülkemin baþý sað olsun. Allah hepimize sabýr versin...ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.