Egemen Gazetesi Gerçeklerin Sesi
gaziantep escort ankara escort
Süleyman Soylu ile SP'li Cihan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partili Cihangir İslam'ın Meclis'teki kon
Meclis komisyonunda gerilim
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon'unda AKP, MHP ve HDP milletvekilleri arasında 'terör
Erken seçim çağrısına CHP'den
HDP’nin erken seçim çağrısının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Genel Başka
Almanya ile Türkiye arasında c
Alman Spiegel'in haberine göre, Ankara'daki Alman Büyükelçiliği avukatının gözal
CHP'li milletvekilleri 15 Temm
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı için gösterilen adrese giden
YAŞAR KARAKELLE: BİLGİNİN ÖNEMİ KAVRANMALIDIR

YAŞAR KARAKELLE: BİLGİNİN ÖNEMİ KAVRANMALIDIR

  Bu haber 04 Ekim 2011, SALI 10:05:37 eklenmiştir.
YAŞAR KARAKELLE: BİLGİNİN ÖNEMİ KAVRANMALIDIR YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Başkanı ve Girişimci ve İşletmeci İşadmı Yaşar Karakelle, bilgi toplumunun öneminin; bütün işletmelerce algılanması gereken bir zaruret olduğunu ve bilgi toplumu ile ilgili gelişmelere duyarsız kalan bir işletmenin yaşayamayacağını vurguladı.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Başkanı ve Girişimci ve İşletmeci İşadmı Yaşar Karakelle, bilgi toplumunun öneminin; bütün işletmelerce algılanması gereken bir zaruret olduğunu ve bilgi toplumu ile ilgili gelişmelere duyarsız kalan bir işletmenin yaşayamayacağını vurguladı.

YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Başkanı ve Girişimci ve İşletmeci İşadmı Yaşar Karakelle, 'Günümüz Ekonomisinde Bilgi Toplumunun Ehemmiyeti' başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İnternet ve GSM dünyasındaki gelişmelerle, bilgi toplumunun ehemmiyetinin hat safhaya ulaştığını da hatırlatan YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Başkanı ve Girişimci ve İşletmeci İşadmı Yaşar Karakelle, 'Bilgi eskiden olduğunan çok daha kıymetli bir unsur halini aldı. Zira artık bilgide hız da önemil. Bu da bilgi toplumu ile oluyor. Evren, yirmibirinci asrın bilhassa ikinci yarısından itibaren etkisi artarak devam eden hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Kaldı ki bu süreçte yeni yeni eğilimlerin ortaya çıktığı bir gerçektir. . Bilgi toplumuna geçiş bunlar arasında en belirgin olanıdır. İhmal edilme şansı yoktur.  Çağımızda gelişen olayları takip etmek bilgi teknolojilerinin hızlı değişimi sayesinde mümkün olmaktadır. Tüm alanlarda olduğu gibi özellikle işletmelerde bilginin elde edilmesi ve kullanımın önemi giderek artmıştır. Bilgi para ve girişimcilik işletmeler için en önemli temel girdi ve birer güç kaynağıdır. Ne var ki para ve girişimciliğin kazanılması da büyük oranda bilginin elde edilmesi ve kullanımına bağlıdır. Bilgi işletmeler için önemli bir varlıktır. İşletmelerin sahip olduğu bu önemli varlığı farkına varıp tanımaları ve ölçmeleri lazım gelmektedir. Söz konusu değişim süreci içerisinde işletmelerde bilginin yönetilebilirliği düşüncesiyle bilgi öğrenen, organizasyonlar, entelektüel varlıkların yönetimi global normlu işletme yönetimi gibi konular ağırlıklı olarak gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmalarda, bilgi toplumuna geçiş sürecinde işletmelerde etkin bir rekabet ve rekabet üstünlüklerinin korunması için bilginin ne derece önemli bir varlık olduğu vurgulanarak işletmeler üzerindeki bazı etkileri ve bu süreçte ortaya çıkan bilgiye dayalı yeni yönelimlere ilişkin tüm süreçler ele alınmalıdır' şeklinde konuştu. Bilginin iki önemli özelliği olduğnu da kaydeden YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Başkanı ve Girişimci ve İşletmeci İşadmı Yaşar Karakelle, bunlardan ilkinin bilginin hammaddesi olan verinin tek başına anlam taşımadığı ancak işlendikten sonra anlam kazanacağı olduğunu, bir diğer özelliğinin ise, verinin işlenmiş hali olan bilgi yönetsel kararlara ilişkin belirsizliği azaltması olduğunu vurgulayarak, açıklamasına şu şekilde devam etti:

'Bugün bilgi, hemen her ortamda açıklanması lazım gelen bir olgudur. 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' sözü ya da peygamer efendimizin, 'İlim Çin'de olsa alın gelin' hadisi, bilginin önemini çağlar öncesinen ortaya koymaktadır. Yönetsel bilgi, örgütlerde işleyişe ilişkin unsurlar ve gözlemleri içerir. Başka bir ifade ile belirlenmiş amaçlara ulaşmak için verilerin işlenerek yöneticiler için anlamlı hale getirilmiş halidir. Yönetsel bilginin en önemli kaynağı deneyimlerdir. Bununla beraber model, çerçeve, şema, somut örneklerden de yararlanılmaktadır. Yöneticilerin bilgi ihtiyaçları konumlarına göre değişmektedir. Üst yönetim uzun dönemde ve planlanmamış bilgiye ihtiyaç duyarken alt yönetim öngörülebilir ve ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyar . Bilişimsel bilgi; bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri kullanılarak bilimsel yöntemlerle elde edildiğinden bireysel yaklaşımlardan uzak ve nesnel nitelik gösterebilen bilgi türüdür. Bilgi teknolojileri, verilerin kaydedilmesi, saklanması belirli bir işlem sürecinden geçirilmesi ile bilgilerin üretilmesi üretilen bilgilere erişilmesi saklanması aktarılması gibi işlemlerin en iyi şekilde yapılmasına olanak sağlayan teknolojileri tanımlamada kullanılan bir kavramdır . Bilgi ve beraberinde iletişim teknolojisinin gelişmesi birbirine bağımlı ve tamamlayıcı bir şekilde gerçekleşmektedir. Özellikle, bu iki alandaki gelişmeler bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlanmasına olumlu etki yapmıştır. Bilgi teknolojileri, gücü elde edebilme ve var olan güç pozisyonlarının etkinliğini yitirmeden sağlamlaştırılabilme yöntem ve araçlarını sağlamaktadır. Bilgi teknolojileri imkanlarının bilginin örgüt içinde ve dışında kullanabilme olanaklarını arttırması ise merkez kaç örgüt yapılarını yaygınlaştırmaya başlamıştır. Böylece sağlanan bilgi şeffaflığı karar vermede merkez kaç gücün artmasına yardımcı olmaktadır. Örgütler etkin olabilmek için karmaşık çevrelerle ilişki kurarken Bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadırlar. Bilgi teknolojileri çevrenin esnekliğine, yenilik getiriciliğine, dış çevredeki faktörlere ve onların isteklerine hızlıca karşılık vermeyi garanti etmektedir. Sistem, bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni veya belirli bir amaç için şekillenen özel bilgi gerektiren kurumsallaşmış faaliyetler bütünüdür şeklinde tanımlamak mümkündür. Bilgi ise, herhangi bir konuya ilişkin açıklamalar getiren verilerdir. Bu verilerin belirli bir amaç doğrultusunda toplanması, depolanması ve işlenmesini sağlayan sistemlerde bilgi sistemlerini oluşturmaktadır . Bilginin yokluğu önemli bir sorun iken son yıllardaki gelişmelerin de katkısıyla eldeki çok sayıdaki bilginin düzenli bir şekilde sınıflandırılması ve kullanıma hazır hale getirilmesi farklı bir sorun halinde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bilginin elde edilmesi yanında özellikle kendinden bekleneni verebilmesi için doğru bilginin doğru yere zamanında hızlı, güncel, tam ve bir bütün içinde sunulması gerekmektedir. Bu amaçla günümüzde karşılaşılan değişik problemleri çözmek amacıyla farklı bilgi sistemlerinin ön plana çıktığı ve bilgisayar kullanımının arttığı görülmektedir. Bilgi sistemleri örgütsel başarı açısından hayati öneme sahiptir. Bilgi sistemlerinde insan ve teknoloji birlikte çalışmaktadırlar. Yeni bir bilgi sistemi yüzeysel bir donanım yazılım değişikliğinden çok teknoloji ile insanın uyumu olarak algılanmalıdır .  Dışsal bilgi; örgütün dışında oluşan sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel, teknolojik ve uluslar arası koşullar ve gelişmeler doğrultusunda örgütü etkilemesi muhtemel olan tehdit ve fırsatlara ilişkin bilgidir. Dışsal bilgi rakip işletmelerin pazar payı, yeni pazar fırsatları, milli ekonomik büyüme oranı ve organizasyonel büyüme oranı gibi temel faktörleri içermelidir: Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte, yöneticilerin örgüt süreçlerinin işleyebilmesi, örgütün etkinlik ve rekabet üstünlüğü elde edebilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyaç duymaları bilgi yönetimi konusuna güncellik kazandırmıştır. Örgüt fonksiyonlarından biri olan bilgi yönetimi, bilgi teknolojileri aracılığıyla karar verme sürecine ve diğer stratejik amaçlara önemli destekler sağlamaktadır. Günümüzde bilgi bir güç ve zenginliği kaynağıdır. Sanayi toplumlarında yatırımların önemli bir kısmı fabrika binası makine, teçhizat gibi sabit unsurlara ayrılırken günümüzde yatırımların önemli bir kısmı bilgiye veya insan sermayesini sağlamak için uzmanlık geliştirmeye yönelik olmaktadır . Çünkü işletmenin sahip olduğu bilgiyi üretim süreçlerine aktaran insan kaynakları önemli ve öncelikli faktör olarak kabul edilmektedir.  Bilginin yönetilebilir olduğu düşüncesi öğrenen örgüt, maddi olmayan varlıkların yönetimi ve Entellektüel Sermayenin yönetilmesi konularını gündeme getirmiştir . Bu konulardaki gelişmeler artan şiddetli rekabetin ve global gelişmelerin muhtemel olumsuz etkilerinden kurtulma çabalarını yansıtmaktadır. Ayrıca, hızla değişen teknoloji ve artan rekabet gelecekle ilgili plan ve tahminleri zorlaştırmaktadır. Bu nedenle işletmeler etkin bir şekilde rekabet etmenin ve rekabet üstünlüklerini artırmanın yollarını aramaktadırlar. Bu amaçla işletmelerin çoğu sahip oldukları her tür varlığa dayalı stratejiler geliştirme yoluna gitmişler ve böylece sahip oldukları fakat tam kullanamadıkları varlıklarının farkına varmışlardır. Bunlar özellikle lisans anlaşmaları, patentler, AR-GE çalışmaları, marka, telif hakları, veri tabanları gibi varlıklardır . Bu tür gelişmeler bilginin ekonomik değerini varlıklara dayalı, rekabet üstünlüğünün sağlanmasında ve sürdürülmesinde kullanılan yeni bir yönetim anlayışı aşan Entellektüel Sermaye yönetiminin kilit rolünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilgi toplumu bilgi teknolojilerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan bir olgudur Sosyal, ekonomik, teknolojik ve siyasi alandaki gelişmeler bilginin yaratılması ve kullanılmasına bağlıdır. Yoğun değişim süreci yaşayan dünyamızda bilgi yoğun bir toplumun kurum ve kuralları hızla oluşmaya başlamıştır. Bu süreçte yaşanan en önemli değişim sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecidir . Evren, bilgi toplumunda ulusların zenginliğinin direkt olarak bilgi yaratma ve onu kullanmaya bağlı olduğu bir döneme girmiştir. Bilgi temelli ürün ve hizmetlere olan talepteki artış global ekonominin yapısını değiştirmekte, rekabet üstünlüğünün sağlanmasında bilginin rolünü daha da artırmaktadır. Bu nedenle artık işletmeler günümüzde bilgi temelli bir ekonomide varlıklarını sürdürmek durumundadırlar.  İşletmeler artık bilgi temelli bir ekonomide varlıklarını sürdürmek durumundadır. Bilgi, işletmelerin üstünlük sağlama potansiyellerinin kilit kaynağı olarak kabul edilmektedir.Hatta Peter Drucker, bilginin anlamlı tek ekonomik varlık olduğunu ileri sürmüştür.Özellikle bilgisayarlar ve bilgi teknolojisinin işletmelerde kullanılmasına başlandıktan sonra işletmelerin yapısında önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bilgi teknolojisindeki gelişmeler manuel çalışma yöntemlerinin yerini tamamen almamakla birlikte önemli değişikliklere ve daha önceden mevcut olmayan yeni hizmetlerin ve yöntemlerin yaratılmasına neden olmuştur.Talepteki artış global ekonominin yapısını değiştirmekte:rekabet üstünlüğünün sağlanmasında bilginin rolü tüm sektörde önemini arttırmaktadır. Bilgi toplumunu oluşturan dinamiklerin ortaya çıkmasıyla birlikte ekonomide hızlı bir değişim süreci söz konusu olmuş ve bu değişim süreci,işletmelerin üretim faktörlerinin sıralamasında değişiklikler yaratmıştır.Sanayi ekonomisinde yatırımların en önemli kısmı fabrika binası,teçhizat vb,unsurlara ayrılırken,günümüzde yatırımların önemli bir kısmı bilginin artırılması veya insan sermayesi sağlamak için yeterlilik ve uzmanlık geliştirmeye yönelik olmaktadır . Çünkü işletmenin sahip olduğu bilginin oluşumunu ve uygulanmasını üretim süreçlerine aktaran nitelikli insan kaynakları öncelikli faktör olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bilginin yönetilebilir olduğu düşüncesi,öğrenen örgüt,bilgi temelli işletme,maddi olmayan varlıkların ve entelektüel sermayenin yönetilmesi nosyonları için temel ilkedir.Bu konulardaki güncel gelişmeler,işletmelerin artan hızlı değişmelerin,rekabetin ve piyasa düzensizliklerinin üstesinden gelme çabalarını yansıtmaktadır.Çünkü hızla değişen teknoloji ve artan rekabet,piyasa değişkenliklerinin ve gelecekteki müşteri taleplerinin tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır.Bu nedenle işletmeler etkin bir şekilde rekabet etmenin ve rekabet üstünlüklerini arttırmanın yollarını aramaktadırlar.Bunun için işletmelerin çoğu,sahip oldukları varlık yeteneklerine(kapasitelerine)dayalı stratejiler geliştirme yoluna gitmişler ve böylece zaten sahip oldukları fakat tam potansiyeliyle kullanılmayan varlıkların farkına varmışlardır . Bunlar özellikle iş görenler,bilgi patentler,telif hakları,marka,Ar-Ge,lisans anlaşması fırsatları,veri tabanları gibi varlıklardır.  Bilgi, bütün ekonomik sistemlerin temelinde yer almaktadır. Sosyal ve ekonomik sistemlerin bilgiden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Günümüzde uluslar arası ekonomik savaşın en stratejik silahının bilgi olduğu kabul edilmektedir. Sanayi ekonomisinin kaynakları yani üretim faktörleri sermaye, emek, doğa ve teknoloji iken bilgi ekonomisinin ana kaynağı bilgidir. Buradan hareketle sanayi ekonomisi ile bilgi ekonomisi arasındaki farkı bilginin üretim faktörleri içinde birincil öneme sahip olması ve bilginin kullanımının yaygınlaşmasıyla anlatılabilir. Unutulmamalıdır, bilgi; temelli bir ekonomidir. Dijital bir ekonomidir. Ağ ekonomisidir. Yenilik yoğun bir ekonomidir. Hız ekonomisidir. Küresel bir ekonomidir. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ekonomik bir değere sahip bilginin işletmeler üzerinde büyük etiler oluşturarak yeni yönelimlerin ortaya çıkmasına neden olur...'

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir firma düşünün; şirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanınızda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaştırsın...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; aynı dağıtım ağı ile, ulaşacağı yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaşmasını sağlasın...Yine yetmesin, her türlü web tasarımınızı; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaşsın, yeni doğacak ekranınıza siz bile şaşırın...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarınızda; yine oldukça profesyonel bir mantık ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacınızı da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir şirket, olsa olsa; genç ve girişimci işadamı Yaşar Karakelle'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com

 ETİKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!


Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tüm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Için Tiklayiniz.
 
Türkiye geneli yol durumu hakkinda güncel bilgiler
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDEKİ FETÖ ZULMÜ ÜLKE TV GÜNDEMİNDE…
“CUMHURİYET ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜN DERHAL İSTİFA ETMESİ LAZIM”
ÜNİVERSİTE KREŞİNDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR!
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ARAÇSIZ KALDI!..
AHAT TÜRKMENOĞLU SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. İLYAS DÖKMETAŞ'A VERDİ VERİŞTİRDİ...
[ Tümünü Göster ]
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
© Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.