Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Erdoðan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Erdoðan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

  Bu haber 04 Mart 2021, Persembe 18:49:31 eklenmitir.
Erdoðan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret Cumhurbaþkaný AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cumhurbaþkaný AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Görüþme sonrasý Cumhurbaþkanlýðý Twitter hesabýndan þu fotoðraflar paylaþýldý:

2 GÜN ÖNCE DE GÖRÜÞMÜÞLERDÝ

Erdoðan, Beþtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen Ýnsan Haklarý Eylem Planý Tanýtým Toplantýsýnýn ardýndan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüþmüþtü. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn sosyal medya hesabýndan yapýlan paylaþýmda, Erdoðan ile Bahçeli'nin görüþmesinden fotoðraflara yer verilmiþti.

Erdoðan'ýn Bahçeli ile bir haftada ikinci kez görüþme nedeninin "HDP'nin kapatýlmasý" ile ilgili olduðu iddia edildi.

MHP, kesin olarak HDP'nin kapatýlmasýný istiyor. Ancak, AKP kanadýnýn HDP'nin tümden kapatýlmasýna karþý çýktýðý ifade ediliyor.

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin yaptýðý çaðrýyla gündeme gelen HDP'nin kapatýlmasý tartýþmasý sürerken, yeni bir geliþme yaþanmýþtý. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) hakkýnda inceleme baþlatmýþtý. Baþsavcýlýk kaynaklarý, tüm siyasi partilerin faaliyetlerinin rutin olarak takip edildiðini vurgulayarak, Ankara Baþsavcýlýðýndan istenen belgelerin de bu kapsamýnda talep edildiðini bildirmiþti.

Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli Baþsavcýlýkça yapýlacak inceleme sonucu HDP'nin ‘terör eylemlerinin odaðý’ olduðu tespit edilirse, parti hakkýnda kapatma davasý açýlmasý gündeme gelebilecek.

REKOR CEZA ÝSTEMÝ

Kobani soruþturmasý kapsamýnda HDP Eþ Genel Baþkaný Pervin Buldan’ýn da aralarýnda olduðu HDP’li 9 milletvekili hakkýnda fezleke düzenlenmiþti.

Kobani iddianamesinde de tutuklu HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile Figen YÜksekdað'ýn yaný sýra, Sýrrý Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gülten Kýþanak ve Emine Ayna gibi çok sayýda HDP'li üst düzey isim de sanýk olarak yer almýþtý. Ýddianamede 27'si tutuklu 108 sanýk için 29 ayrý suçtan 38‘er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ile 19 bin 680'er yýl hapis istenmiþti.

“HDP'NÝN KAPATILMASI ACÝLDÝR, HAYATÝDÝR, ÞARTTIR”

Bugün TBMM’de yaptýðý grup toplantýsý konulmasýnda HDP’nin kapatýlmasý talebini “acildir, hayatidir, þarttýr” sözleriyle ifade eden Bahçeli þu dile getirmiþti:

 Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn, terör örgütü PKK'yla irtibatý, iltisaký ve ittifaký meydanda olan HDP hakkýnda inceleme baþlatmasý çok önemli ve beklediðimiz bir geliþmedir.

Baþsavcýlýk inceleme sonucunda, HDP'nin faaliyetlerinin “Terör eylemlerinin odaðý” haline geldiðine karar verirse soruþturma safhasýna geçecek, nihayetinde hazýrlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunulacaktýr. Siyasi partilerin kapatýlmasý, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý'nýn açacaðý dava üzerine Anayasa Mahkemesi'nce kesin olarak karara baðlanmaktadýr.

Anayasa'nýn 69'uncu maddesinin 6'ýncý fýkrasýyla, Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 ve 103'üncü maddelerine göre, kapatmaya konu eylemlerin yalnýzca iþlenmiþ olmasý yeterlidir. Anayasa Mahkemesi delilli ve belgeli þekilde HDP'nin terör eylemlerinin odaðý olduðunu tespit ederse, ki baþkaca bir seçenek yoktur, HDP diye bir partiden, kapatmaya neden olan üye ve yöneticilerinden söz etmek artýk mümkün olamayacaktýr.

Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatýlmasý acildir, hayatidir, þarttýr. Ayrýca baþka bir ad altýnda, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluþumu çatýsýyla bile tekrardan faaliyette bulunmasýna fýrsat verilmemelidir.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

9 HDP’li milletvekili hakkýnda hazýrlanan fezlekeler ilgili de konuþan Bahçeli, “Dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasý talebiyle fezlekeleri TBMM'ye gelen bölücü milletvekilleri hakkýnda her siyasi parti tutumunu derhal netleþtirmelidir. Terör örgütü propagandasý yapan, suçu ve suçluyu öven, 6-8 Ekim olaylarýný kýþkýrtan, suç iþlemek amacýyla örgüte üye olan, halký kin ve düþmanlýða alenen tahrik eden demokrasi ve milli irade hasýmlarýyla ilgili gereði hukuk sýnýrlarý içinde süratle ifa edilmelidir” dedi.

Ayrýntýlar geliyor...ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.