Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Davutoðlu ve Karamollaoðlu'ndan 'fezleke' açýklamasý

Davutoðlu ve Karamollaoðlu'ndan 'fezleke' açýklamasý

  Bu haber 04 Mart 2021, Persembe 14:34:58 eklenmitir.
Davutoðlu ve Karamollaoðlu'ndan 'fezleke' açýklamasý Gelecek Partisi Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu ve Saadet Partisi Genel Baþkaný Temel Karamollaoðlu, ortak basýn açýklamasý düzenledi. Davutoðlu, HDP'li vekillerin fezlekelerine iliþkin, "Burada teröre karþý mücadeleden daha çok siyaseti dizayn etme çabasý var. Tutumumuz açýktýr. Kimse siyaseti bu yolla dizayn etme çabasýna giremez, biz buna karþý çýkarýz" ifadelerini kullandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Gelecek Partisi Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu ve Saadet Partisi Genel Baþkaný Temel Karamollaoðlu, ortak basýn açýklamasý düzenledi.

Davutoðlu'nun konuþmasýndan öne çýkanlar þu þekilde: 

‘NÝYETLERÝ GÜNDEM DEÐÝÞTÝRMEK’

“Bugün Türkiye'deki yasaklar ortamýnýn, korku ikliminin sorumlusu iktidardýr. Önce o korku iklimini daðýtýn, sonra insan haklarý eylem planýndan bahsedin. Ýnsan haklarý eylem planýnýn nasýl olmasý gerektiðini kamuoyu ile paylaþtým. Böyle bir planýn baþarýlý olmasý için niyetiniz açýk olacak, samimi olacaksýnýz ve bunu eyleminizde göstereceksiniz. Ben iktidarda bunlarý göremiyorum. Niyetleri gündem deðiþtirmek. Böyle bir ortamda insan haklarý eylem planýndan söz edilebilir mi?

Genel Baþkan Yardýmcýmýz sokak ortasýnda siyasal terör ile aðýr yaralanýyor, hayati tehlike ile hastaneye kaldýrýlýyor zanlýlar 15 gün sonra dýþarý çýkarýlýyor, Boðaziçi'nde sizinle farklý düþünen öðrenciler terörist diye içeri alýnýyorlar. 12 Eylül Anayasasý'na temelden karþýyýz. Ama bugünkü anayasayý tanýmadýðýnýzý söylüyorsanýz sivil anayasanýn hangi unsurlardan ibaret olacaðýný tanýmlamalarý lazým, milleti baþka gündemlerle oyalamamakta fayda var. Darbe artýðý anayasa yerine sivil anayasa olacaksa önce düþünce özgürlüðünü, insan onurunu, temel hukuk devleti kurallarýný, adaleti, siyasi ahlaklý esas alacaksýnýz.

‘TUTUMUMUZ AÇIKTIR’

O gün bütün muhalefet partileri HDP de dahil CHP de dahil, dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasý görüþünü ifade ediyorlardý. Bazý çevreler ise sadece bir partiye dönük olarak dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý talebinde bulunuyorlardý. Muhalefetin de görüþlerini göz önünde alarak, onlarýn da mutabýk kaldýklarý çerçeve olarak tek bir partiye ve tek bir partinin vekillerine karþý dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýný doðru görmediðimi ifade ettim. Bütün dokunulmazlýklar, kürsü dokunulmazlýðý hariç, kaldýrmaya varýz dedim, kaldýrdýk. O günkü muhalefet partileri de bunu talep ediyorlardý. Þu anda da ayný kanaatteyim. Kürsü dokunulmazlýðý hariç milletvekillerinin diðer vatandaþlardan bir farklý olmamasý gerektiðini düþünüyorum. Fezlekeler ise, ilkesel bir çerçeveden bakýlarak gelmiþ fezlekeler deðil. Hukuki boyutundan daha çok siyaseti dizayn etme çabasý... Bu bir siyaset mühendisliði. Biz parti olarak kendimizle ilgili de her türlü Meclis soruþturmasýna açýðýz. Burada hukuki süreçlerden daha çok temiz siyaset anlayýþýndan, teröre karþý mücadeleden daha çok siyaseti dizayn etme çabasý var. Fezlekelerin temel amacý siyaseti dizayn etme çabasý olduðu için tutumumuz açýktýr. Kimse siyaseti bu yolla dizayn etme çabasýna giremez, biz buna karþý çýkarýz. ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.