Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
CHP’den “icralarý durdurun" çaðrýsý

CHP’den “icralarý durdurun" çaðrýsý

  Bu haber 04 Mart 2021, Persembe 14:32:41 eklenmitir.
CHP’den “icralarý durdurun CHP Ýstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 1 Mart itibariyle baþlayan normalleþme süreci ile yaklaþýk bir yýldýr kapalý olan esnafa, “dükkanlarýnýzý açýn ama baþýnýzýn çaresine de bakýn demek” bu ülkeyi yönetenlere yakýþmýyor” dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Salgýnýn en aðýr yükünü taþýyan esnaf, kaderleriyle baþ baþa býrakýldý. Borcu borçla kapatan esnafýn artýk çýkar yolu kalmadý. Tekin, esnafýn dar boðazdan çýkabilmesi için güçlü ve yeni bir destek paketine ihtiyaç olduðunu kaydetti:

Esnaf için asýl zor günlerin þimdi baþladýðýna iþaret eden Tekin, normalleþme süreci ile birlikte tedbir kararlarýnýn kalkmasý neticesinde icra takiplerin artacaðýnýn altýný çizen Tekin, “Ýþ yerleri kapalýyken alacaklýya neyin parasýný istiyorsunuz’ diyebilen esnafýn kapýsýna bundan böyle alacaklýlar gelmeye baþlayacak. Dolayýsýyla, iktidar yetkilileri çok geç kalmadan acil tedbirler almalý ve bu soruna çözüm üretmelidirler” dedi.

Koranavirüs tedbirleri kapsamýnda küçük esnaf baþta olmak üzere Türkiye genelinde yüz binlerce esnafýn dükkanýnýn yaklaþýk bir yýldýr kapalý olduðunu hatýrlatan Tekin, "Esnafýmýz çok zor bir süreçten geçti. 1 Mart itibarýyla kýsýtlý olarak esnaf kepenk açtý ama sorunlarý bitmiyor. Kira, SGK ve vergi vb. borçlarý artarak devam ediyor. Mücbir sebeple iþ yerlerini kapatan esnaf ve sanatkarlara doðru düzgün bir nakdi yardým da yapýlmadý. Tüm bunlar yaþanýrken, kirasýný ödeyemeyen esnaf yardým beklerken, þu an çok sayýda esnaf icralýk olmayla karþý karþýya. Çünkü ödeme þanslarý yok” dedi.

Tekin, açýklamasýnýn devamýnda, "Tüm icralar yine en azýndan pandemi süreci bitene kadar durdurulmalýdýr. Kazancý düþen esnafýmýza bir de icra takibi yapýldýðýnda yaþama þanslarý kalmayacak. En azýndan pandemi sürecinde, esnaf için icra iþlemleri bir süre durdurulmalý. Ayrýca, bu icralar esnafýmýzýn kara listeye düþmesine de neden oluyor. Kredi almakta zaten zorlanan esnafýmýz yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmelidir". diye konuþtu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.