Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Zamlarýn suçlusu ilan edilen esnaf iktidara tepkili

Zamlarýn suçlusu ilan edilen esnaf iktidara tepkili

  Bu haber 31 Ocak 2021, Pazar 15:59:04 eklenmitir.
Zamlarýn suçlusu ilan edilen esnaf iktidara tepkili Son günlerde zamlarýn suçlusu ilan edilen esnaf “Ceza keseriz þeklindeki tehditvari konuþmayý anlayamadýk. Bir canýmýz kaldý, onu mu alacaklar” diye serzeniþte bulundu.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Son günlerde zamlarýn suçlusu ilan edilen esnaf “Ceza keseriz þeklindeki tehditvari konuþmayý anlayamadýk. Bir canýmýz kaldý, onu mu alacaklar” diye serzeniþte bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, esnafý fiyat artýþý konusunda uyararak, “Eðer bu süreci böyle devam ettirecek olursanýz çok aðýr cezalar sizleri bulabilir” dedi. Biz de Samsun, Ýstanbul, Manisa, Eskiþehir, Denizli, Konya, Aydýn, Muðla ve Bursa'da esnafý dertlerini anlattý.

Ýstanbul'da market iþleten Ýsmail Kibar, zamsýz günleri olmadýðýný belirterek, “Toptancý bize zamlý satýyor. Büyük iþletmeler yeterince denetlenmiyor. Meyve, sebze, et, süt ürünü fiyatlarýndaki artýþýn sebebi bu. Büyük marketlerde kilosu 35 liraya satýlan çayýn bize geliþ fiyatý 38 TL” dedi.

Eskiþehir'de pazarcýlýk yapan Abdullah Demir, “Çiftçinin kullandýðý tohuma, mazota, suya her gün zam geliyor. Gübreye yüzde 90'a yakýn zam geldi. Çiftçi bu zamlarý nasýl karþýlayacak?” diye konuþtu.

Konya'da market iþleten Ümit Porsuk, “Cumhurbaþkanýmýz biz küçük market esnaflarýný suçlayacaðýna aradaki aracýlarý ya da piyasayý tekelleþtiren büyük firmalara baksýn” dedi.

Manisa'da pazarcýlýk yapan Temel Çilesiz de, “Ceza keseriz þeklinde tehditvari konuþmayý anlayamadým. Bitmiþ bir esnafa ne yapabilir ki? Canýmýzý mý alacaklar?” þeklinde konuþtu.

Eskiþehir'de balýkçýlýk yapan Ýbrahim Uður, hiç para kazanamadýklarýný belirterek, “Bir yandan pandemi diðer yandan hamsi için getirilen yasak vurdu. Fiyatlarý yükselten, zamlarý yapan bizler deðiliz” dedi.

New York'ta restoranlara yüzde 25'ini açma müjdesi

Pandemi nedeniyle geçen yýlý kýsýtlamalarla geçiren ve 11 Aralýk 2020'den bu yana iç mekanlarý tamamen kapalý bulunan New York'taki restoranlar Sevgililer Günü'nden itibaren iç mekanlarýnýn yüzde 25'ini kullanabilecek. Vali Andrew Cuomo,  “Rakamlar iyileþmeye devam ederse, bu oraný artýrmaya devam edeceðiz” dedi.

Beyaz etçiler fiyatlarý anlaþarak belirliyor
Aydýn'da kýzarmýþ tavuk dükkaný bulunan Mehmet Demirci, beyaz et firmalarýnýn fiyatlarý anlaþarak yükselttiklerini savundu. Demirci, “Önce yumurtaya zam geldi, þimdi sýra ette. Zamlarýn bizimle ilgisi yok” dedi.

Cumhurbaþkaný sokaða inip gerçekleri öðrenebilir

Manisa'da manavlýk yapan Mehmet Dizemen esnafýn çektiði sýkýntýyý sadece kendisinin anladýðýný belirterek, “Cumhurbaþkanýmýz gerçeði sokaða inerek, bizi dinleyerek öðrenebilir. Girdi maliyetleri çok arttý” dedi.

Yem masrafý arttýkça ete zam geliyor

Denizlili kasap Mehmet Ali Gürsoy, et fiyatýnýn yüksek olmasýnýn nedeninin esnaf olmadýðýný savunarak, “Besihanem var, hayvaný zor büyütüyorum. Yem masrafý yükseldikçe tabii üretici de zam yapacak mecbur” dedi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.