Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Kangal İlçesindeki Kangal K
Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliklerinin muhafaza edilerek gelecek kuşakl
Alparslan Türkeş anmasında
Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle Alparslan Türkeş Vakfı'nın d
Sivas'ta İş yerinde korkutan
Sivas'ta bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sivas İl Özel İdaresi Büt
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantıları
Kırsalda yaşam Standartları
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (MKHGB) tarafından Çongar grup köy
Ticaret Bakanlýðýndan 81 Ýlde Fahiþ Fiyat Denetimleri

Ticaret Bakanlýðýndan 81 Ýlde Fahiþ Fiyat Denetimleri

  Bu haber 27 Ocak 2021, Carsamba 14:56:05 eklenmitir.
Ticaret Bakanlýðýndan 81 Ýlde Fahiþ Fiyat Denetimleri Ticaret Bakanlýðý tarafýndan baþta gýda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat geliþmeleri yakinen takip edilmektedir.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bakanlýðýmýza iletilen vatandaþ baþvurularý ve re’sen yapýlan çalýþmalar neticesinde serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gýda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuþmayan fiyat artýþlarýnýn tespiti amacýyla 81 ilde bulunan market, pazaryeri, çarþý ve toptancý hallerinde fahiþ fiyat artýþlarýna yönelik Ýl Müdürlüklerimiz ve Teftiþ Baþkanlýðýmýzýn katýlýmýyla denetimler gerçekleþtirilmiþtir. 

Bu kapsamda sadece son bir haftada 1.674 iþletme bazýnda 22.535 ürün Bakanlýðýmýzca denetlenmiþtir. Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksýz Fiyat Deðerlendirme Kurulu tarafýndan deðerlendirilecek ve firmalarýn savunmalarýnýn alýnmasýnýn ardýndan haksýz fiyat artýþýnda bulunduðu tespit edilenler hakkýnda 10 bin 911 Türk lirasýndan 100 bin 910 Türk lirasýna, stokçuluk faaliyetinde bulunduðu tespit edilenlere ise 54 bin 555 Türk lirasýndan 545 bin 550 Türk lirasýna varan idari para cezasý yaptýrýmý uygulanacaktýr.

Diðer taraftan Ticaret Bakanlýðý koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarým ve Orman Bakanlýklarý ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluþan Haksýz Fiyat Deðerlendirme Kurulu’nun dün gerçekleþtirilen toplantýsýnda, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezasý uygulanmasýna karar verilmiþtir.

Haksýz Fiyat Deðerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3.386 dosyayý karara baðlayarak, gýda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiþ fiyat artýþý yaptýðý deðerlendirilen 495 firmaya toplam olarak 15.480.000 Türk Lirasý idari para cezasý uygulanmasýna karar vermiþtir. 

Yapýlan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yaðý, tavuk, yumurta ve un gibi temel gýda ürünlerinde fahiþ fiyat artýþý yapýldýðý tespit edilmiþtir.

            Bakanlýðýmýz tarafýndan yapýlan çaðrýyla birlikte; perakende sektörü, pazaryerleri, toptancý halleri, çarþý vb. satýþ yapýlan yerlerin denetlenmesinin yaný sýra fahiþ fiyat tespit edilen ürünler baþta olmak üzere, 81 ilde temel tüketim mallarýnýn üreticilerine yönelik denetimler de Ticaret Bakanlýðý’nýn koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlýðý, Tarým ve Orman Bakanlýðý, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ile belediyelerde bulunan zabýta teþkilatýnýn denetim ve teftiþ ekiplerince bugünden itibaren serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gerçekleþtirilecektir. 

Fahiþ fiyat artýþlarý ile stokçuluk eylemlerinin yakýndan takibi amacýyla Bakanlýðýmýz koordinasyonunda denetimler aralýksýz devam edecektir.

            Kamuoyuna saygýyla duyurulur. ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.