Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
ÝBB’den Covid-19 raporu: Ýþte Ýstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarýnýn ‘en riskli’ ilçeleri

ÝBB’den Covid-19 raporu: Ýþte Ýstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarýnýn ‘en riskli’ ilçeleri

  Bu haber 16 KASIM 2020, Pazartesi 09:12:38 eklenmitir.
ÝBB’den Covid-19 raporu: Ýþte Ýstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarýnýn ‘en riskli’ ilçeleri Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Bilimsel Danýþma Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer Aykaç, “Verilerle Ýstanbul Profili-Covid-19 Ýstanbul” baþlýklý bir rapor hazýrladý. Nisan ayýnda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgýnýn kentteki etkisine iliþkin verileri analiz eden Aykaç’ýn raporuna göre, Ýstanbul açýsýndan Covid-19 yaygýnlýðý yaþ dinamiðinden önemli ölçüde baðýmsýz ilerledi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Bilimsel Danýþma Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer Aykaç, “Verilerle Ýstanbul Profili-Covid-19 Ýstanbul” baþlýklý bir rapor hazýrladý. Nisan ayýnda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgýnýn kentteki etkisine iliþkin verileri analiz eden Aykaç’ýn raporuna göre, Ýstanbul açýsýndan Covid-19 yaygýnlýðý yaþ dinamiðinden önemli ölçüde baðýmsýz ilerledi.

Milliyet gazetesinden Mert Ýnan'ýn haberinde yer verdiði raporda, riskin 65 yaþ ve üzeri nüfusun yoðun olduðu yerlerin aksine, mavi yakalýlarýn ikamet ettiði bölgelerde oluþtuðu ortaya kondu.

Avcýlar, Baðcýlar, Bahçelievler, Esenyurt ve Küçükçekmece

Mart ayý boyunca Ýstanbul’da yaþanan ulaþýmsal hareketliliðin asýl nedeninin mavi yakalýlarýn Covid-19 açýsýndan yüksek risk grubunu oluþturduðunu ortaya koyan raporda, þu saptamalara yer verildi:

“Mavi yakalýlarýn ikamet ettiði Avcýlar, Baðcýlar, Bahçelievler, Esenyurt, Ümraniye, Çekmeköy, D-100 hattý ve Küçükçekmece hastalýk açýsýndan en riskli yerler olduðu anlaþýlmýþtýr. Kurtköy, Pendik, Samandýra, Ümraniye ve Tuzla ise Anadolu Yakasý’nýn en riskli bölgeleri olmuþtur. Mavi yakalýlar, aðýrlýkla Beylikdüzü, Birlik, Dudullu, Ýkitelli, Ýstanbul Anadolu Yakasý, Ýstanbul Deri Sanayi, Tuzla ve Tuzla Kimya Sanayicileri organize sanayi bölgelerinde çalýþtýklarý için ikametleriyle, iþ yerleri arasýndaki mesafeyi her gün katetmek zorunda kaldýlar. Bu hareketlilik, Ýstanbul’da Kovid-19 salgýnýnda artýþa neden olmuþtur.”

Market ve eczaneye eriþim

Raporda, sokaða çýkma kýsýtlamasý sýrasýnda birçok vatandaþýn market ve eczaneye eriþiminde zaman kaybý yaþadýðýna dikkat çekilerek, Dünya Saðlýk Örgütü’nün kriterlerine göre, bir yayanýn 5 veya 10 dakika yürüme mesafesindeki bir noktadan market ve eczane gibi temel ihtiyaç malzemelerini almasýnýn önerildiði aktarýldý. Raporda þu tespitlere yer verildi:

 

“Eczane eriþim sorunu ise daha büyüktür. Ýstanbul genelinde toplam 6 244 eczane bulunmakta. Ýstanbul’da 10 bin kiþi baþýna 4.1 adet eczane düþmekte. 4 milyon 596 bin kiþi ve 65 üzeri yaþ grubunda 309 bin 397 kiþi, 5 dakika mesafesinde eczaneye eriþememiþtir. 10 dakikalýk yaya eriþim alaný dikkate alýndýðýnda eczaneye eriþemeyen nüfus 1 milyon 235 bin 684 olurken, 65 üzeri yaþ grubunda bu rakam 93 bin 169’dur.”ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.