Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Uzmanlar açýkladý: Koronavirüse yakalanan çocuk sayýsýnda artýþ var

Uzmanlar açýkladý: Koronavirüse yakalanan çocuk sayýsýnda artýþ var

  Bu haber 06 KASIM 2020, Cuma 08:55:25 eklenmitir.
Uzmanlar açýkladý: Koronavirüse yakalanan çocuk sayýsýnda artýþ var Çocuk Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Elif Daðlý, 'Temmuz 20-29 arasýnda 5-14 yaþ grubunda 428 hasta bildirilmiþken, 20-29 Ekim arasý 5-14 yaþ grubunda 799’a çýkmýþtýr. Okul açýlmasýnýn çocuklarýn hastalanmasýný artýrdýðý söylenebilir' dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Çocuk Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Elif Daðlý, Ýstanbul’daki koronavirüs vakalarýnýn son durumunu ve çocuklar arasýnda koronavirüs görülme sýklýðýný deðerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, hastalýðýn çocuklar arasýnda arttýðýný, bunda okullarýn açýlmasýnýn etkili olmuþ olabileceðini söyleyen Daðlý, þöyle devam etti:
 
“Çocuklarýn hastalýk sýklýðý konusunda sistemik ve bilimsel bir araþtýrma olmamakla birlikte, çocuk hekimleri izledikleri hastalarýn ailelerinden sýkça çocuklarýnýn pozitif test sonuçlarýný bildiren telefonlar almaktadýr. Saðlýk Bakanlýðý Covid-19 Gündelik Durum Raporlarýnýn sonuncusu 29 Ekim 2020 tarihine aittir. 

20-29 Ekim’i içine alan 10 gün ile temmuz ayýnýn ayný döneminde bildirilmiþ çocuk vakalar karþýlaþtýrýldýðýnda ilginç bir sonuç çýkmaktadýr. Temmuz 20-29 arasýnda 5-14 yaþ grubunda 428 hasta bildirilmiþken, 20-29 Ekim arasý 5-14 yaþ grubundaki hasta sayýsý 799’a çýkmýþtýr. Ekim ayýnýn 10 günündeki artýþ temmuz ayýnýn ayný dönemine göre 1.8 kattýr. 

2 yaþ altýndaki bildirilen hasta sayýsý 20-29 Temmuz’da 77, ekim ayýnýn ayný döneminde 80; 2-4 yaþ grubunda 20- 29 Temmuz’da 115, ekim ayýnýn ayný döneminde 111’dir. Artýþ 5-14 yaþ grubunda olmuþtur. Bu yaþ grubu okul çaðý çocuklardýr. Okul açýlmasýnýn çocuklarýn hastalanmasýný artýrdýðý söylenebilir.”

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikâh, düðün salonu, yüzme havuzu, kaplýca, hamam, internet kafe, halý saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00’de sona ermesine yönelik alýnan yeni kýsýtlama kararlarýný eleþtiren Daðlý, “Bu önlemler maalesef sorunu kökünden çözmek için yeterli deðildir. Avrupa’daki gibi daha sonuç verecek yaklaþýmlar gereklidir. Avrupa’da ikinci dalga birincisinden þiddetli baþladý, sýký önlemler alýndý. Bizde ise birinci dalganýn ortasýnda takýldýk, yükseliyoruz. Önlemlerimiz virüsün gücünü aþamazsa iyi sonuç beklemek hayacilik olur” diye konuþtu. 

AÐIR HASTAYA BÝLE YER YOK

Ýstanbul’da son günlerde yoðun bakým yataklarýnýn dolduðunu, hatta ameliyathanelerin bile yoðun bakýma çevrildiði bilgisinin kendilerine geldiðini söyleyen Prof. Dr. Elif Daðlý, “Ýstanbul’da hastane yataklarý ve yoðun bakým doluluk oraný ile ilgili bir araþtýrma bulunmamaktadýr. Bununla birlikte, Ýstanbul’da pandemi konusunda çalýþan birçok hekim çalýþtýklarý kurumda yoðun bakým yataklarýnýn dolu olduðunu bildirmekte, son birkaç gündür ise aðýr hastalarý sevk edecek yer bulamadýklarýndan yakýnmaktadýrlar.

Yoðun bakým yataklarý yetersiz olunca ameliyathanelerin yoðun bakýma dönüþtürüldüðü, ancak hâlâ ihtiyacý karþýlamadýklarý konusunda fikir birliði hâkimdir” uyarýsýný yaptý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.