Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
Ýstanbul'da durum daha da kötüleþebilir: 7 kata kadar riski arttýrýyor

Ýstanbul'da durum daha da kötüleþebilir: 7 kata kadar riski arttýrýyor

  Bu haber 28 Ekim 2020, Carsamba 10:38:25 eklenmitir.
Ýstanbul'da durum daha da kötüleþebilir: 7 kata kadar riski arttýrýyor Kovid-19 vaka sayýsý artýþýnýn endiþe verici boyuta ulaþtýðý Ýstanbul’da, hava kirliliðine baðlý olarak tablonun daha da kötüleþebileceði gündemde. Kovid-19 vaka sayýsý artýþýnýn endiþe verici boyuta ulaþtýðý Ýstanbul’da, hava kirliliðine baðlý olarak tablonun daha da kötüleþebileceði gündemde.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Milliyet’e konuþan Türk Toraks Derneði Çevre Sorunlarý ve Akciðer Saðlýðý Çalýþma Grubu Baþkaný Göðüs Hastalýklarý uzmaný Dr.Nilüfer Aykaç, havadaki kirletici partiküllerin insanlarý virüslere karþý daha savunmasýz kýldýðýný söyledi.

Çin’de yapýlan çalýþmalarýn; hava kirliliðinin Kovid-19 hastalýðý geliþme riskini 7 kat arttýrdýðýný gösterdiðini vurgulayan Dr. Aykaç, “ABD’de yapýlan bir araþtýrmada ise PM 2.5’un her 1 mikrogram/metreküp artýþý ile Kovid-19 baðlý ölümlerin yüzde 15 oranýnda arttýðý tespit edildi. Bu risk Türkiye için de geçerli. Hava kirliliði sorunu, pandemiyle birlikte daha da önem kazanmýþ durumda. Kirlilik, viral enfeksiyonlara baðlý ölümleri artýrarak pandeminin yarattýðý yýkýma katký sunuyor. Hava kirliliði üst hava yollarýndaki silyalar dediðimiz, vücudun ilk savunma hattýnýn iþlevi bozduðundan, enfeksiyonlarýna karþý olan duyarlýlýk sekteye uðruyor. Kýþ döneminde hava kirliliði baðlý Kovid-19 ölümlerinde artýþ yaþanabilir” dedi.

HAVA TEMÝZLENMEDÝ

Sokaða çýkma yasaklarýnýn uygulandýðý dönemde Ýstanbul özelinde hava kirliliði konusunda yanlýþ bir kaný oluþtuðunu belirten Dr. Aykaç, sözlerini þöyle sürdürdü:

“Ulaþým faaliyetlerinin azalmasýyla hava kalitesinin bir miktar artmýþ olmasý, havanýn temizlenmiþ olduðunu göstermiyor. Hava kirliliðinin tek kaynaðý motorlu araçlar deðil. Kentlerde sanayi, inþaat faaliyetleri, madencilik, evsel ýsýnma gibi baþka önemli hava kirliliði kaynaklarý da mevcut ve bu faaliyetler pandemide de devam etti.”ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.